allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsSanctiesInbeslagname van een voertuig
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Inbeslagname van een voertuig

Mise en fourrière d’un véhicule

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 november 2019

Sommige verkeersovertredingen, zoals parkeervoorschriften, kunnen leiden tot inbeslagname van uw voertuig. Om het in beslag genomen voertuig terug te krijgen, moet je de termijnen respecteren die variëren naar gelang de waarde, eventueel de gevraagde reparaties uitvoeren en de kosten van bewaring betalen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verbeurdverklaring van het voertuig
Beoordeling:
Bezoeken: 459
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een voertuig kan in de volgende gevallen in beslag worden genomen:

hinder voor het verkeer;
onbehoorlijk of gevaarlijk parkeren;
het niet kunnen voorleggen van een keuringsrapport of het niet uitvoeren van voorgeschreven reparaties;
overschrijding van de maximumsnelheid met 50 km/h of meer;
schending van de bescherming van beschermde gebieden en landschappen of rijden in natuurgebieden;
na een overtreding geïmmobiliseerd voertuig dat na 48 uur nog niet werd verwijderd.

Voorafgaande formaliteiten

Voordat het voertuig wordt verwijderd, controleert de politie of het gestolen is. In dat geval worden eigenaar en verzekeraar onmiddellijk op de hoogte gebracht van de ontdekking van het voertuig, dat als beschermingsmaatregel in beslag wordt genomen.

In alle gevallen geldt dat de officier de police judiciaire (officier van de gerechtspolitie), of de agent de police judiciaire adjoint (hoofd van de gemeentelijke politie), of de onder hun gezag staande officier van justitie:

bepaalt naar welke plaats het voertuig wordt overgebracht;
indien mogelijk in aanwezigheid van de eigenaar of bestuurder en de ophaler een samenvattend verslag van het voertuig opstellen;
de eigenaar of bestuurder, indien aanwezig, een kopie van het verslag van het voertuig wordt verstrekt;
rapporten over de verklaring van schuldvordering of de redenen van de inbeslagneming;
de voor de inbeslagneming verantwoordelijke instantie zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt door vermelding van de tijdelijke intrekking van het kentekenbewijs op het tijdstip waarop het ophaalvoertuig wordt gebeld.

Vertrek bij de inbeslagname

Het voertuig wordt meestal verwijderd door een sleepbedrijf en wordt in een omheind terrein bewaard.

Kom je bij het voertuig aan voordat het kan worden weggesleept, dan wordt het voertuig niet in beslag genomen en kun je het meenemen. Je bent echter wel verantwoordelijk voor de kosten van het voorrijden wanneer de sleepauto ter plaatse is geweest.

Wanneer de verwijdering effectief is, kun je het voertuig weer meenemen:

als je de incassokosten betaalt;
als je je schriftelijk akkoord verklaart om tot een schikking te komen;
als u ermee instemt het voertuig onmiddellijk weer normaal op de openbare weg te gebruiken.

Belemmering van de inbeslagneming wordt bestraft met 3 maanden gevangenisstraf en een boete van € 3.750. Er kunnen aanvullende sancties worden opgelegd.

Om de inbeslagneming van jouw voertuig te betwisten, moet je je richten tot:

de procureur de la République, de districtsrechtbank van de plaats waar het voertuig wordt meegenomen, wanneer de procedure volgt op een strafbaar feit;
de prefect van de plaats waar het voertuig wordt verwijderd, in andere gevallen.

De bevoegde instantie beschikt over 5 werkdagen om de inbeslagneming te bevestigen of het voertuig terug te geven. De voor de inbeslagneming verantwoordelijke persoon wordt onverwijld op de hoogte gebracht.

Berichtgeving

Was je niet aanwezig bij de inbeslagname, dan kun je op de dag van de inbeslagname contact opnemen met het dichtstbijzijnde politiebureau om te vernemen of het voertuig werd verwijderd en waar het naartoe werd gebracht.

Indien je meerdere dagen afwezig bent, wordt de kennisgeving van inbeslagneming je binnen 5 werkdagen na de inbeslagneming per aangetekende brief met ontvangstbevestiging toegezonden.

De kennisgeving moet de volgende punten bevatten:

de autoriteit die heeft besloten tot inbeslagneming, adres van de inbeslagneming en reden van de sanctie;
de staat van het voertuig (voertuig dat in zijn oorspronkelijke staat kan worden geretourneerd, voertuig waarvoor werkzaamheden moeten worden verricht, voertuig dat na onderzoek door deskundigen moet worden vernietigd);
de verplichting voor de eigenaar of bestuurder om, met het oog op het besluit tot vrijgave een geldig verzekeringsbewijs en geldig rijbewijs te overleggen;
het verzoek om inlevering van het kentekenbewijs van het voertuig en sancties wegens niet-inlevering;
de kennisgeving van de inname van het voertuig en de maximumtermijn van deze herroeping (10 dagen tot 30 dagen, afhankelijk van de marktwaarde geschat door een deskundige) en de waarschuwing dat het voertuig na deze periode zal worden vernietigd of aan de domeinen zal worden overgedragen voor verkoop;
de aard en het bedrag van de te vergoeden kosten;
de manier om bezwaar aan te tekenen.

Bijgevoegd wordt een kopie van het formulier met de staat van het voertuig (indien dit bij de verwijdering niet persoonlijk werd overhandigd), dat door de handhavingsambtenaar is opgesteld voordat het voertuig werd verwijderd.

Afhalen voertuig

Wanneer dit binnen 3 dagen na de inbeslagname plaatsvindt, kan het voertuig (en eventueel het kentekenbewijs) worden opgehaald door aan de politie het verzekeringscertificaat van het voertuig en een geldig rijbewijs voor de betreffende voertuigcategorie te overleggen.

De kosten van inbeslagneming van het voertuig dien en aan de beheerder betaald te worden.

Als je besluit beroep te doen op een gekwalificeerde professional om het voertuig naar een plaats van jouw keuze te brengen, wordt de beslissing tot vrijgave genomen nadat het verzekeringscertificaat is overgelegd. Je moet de politie de naam van de gekozen professional meedelen. Deze zal ook de kosten moeten afrekenen.

Kosten

De Franse overheid stelt jaarlijks maximumtarieven vast. De tarieven van 2017 en 2019 vind je hieronder.

2019

Soort voertuig Immobilisatie Kosten vooraf Afhalen Dagopslag Expertise
Personenvoertuigen Parijs € 7,60 € 15,20 € 150,00 € 29,00 € 61,00
Marseille, Lyon, Toulouse € 7,60 € 15,20 € 126,00 € 10,00 € 61,00
Overige plaatsen € 7,60 € 15,20 € 120,18 € 6,36 € 61,00
2- of 3-wielers Parijs € 7,60 € 7,60 € 49,00 € 10,00 € 30,50
Overige plaatsen € 7,60 € 7,60 € 45,70 € 3,00 € 30,50

2017

Soort voertuig Immobilisatie Kosten vooraf Afhalen Dagopslag Expertise
Personenvoertuigen Parijs € 7,60 € 15,20 € 150,00 € 29,00 € 61,00
Marseille, Lyon, Toulouse € 7,60 € 15,20 € 126,00 € 10,00 € 61,00
Overige plaatsen € 7,60 € 15,20 € 116,81 € 6,19 € 61,00
2- of 3-wielers Parijs € 7,60 € 7,60 € 49,00 € 10,00 € 30,50
Overige plaatsen € 7,60 € 7,60 € 45,70 € 3,00 € 30,50
Vrachtwagens tussen 19 en 44 ton € 7,60 € 22,90 € 274,40 € 9,20 € 91,50
tussen 7,5 en 19 ton € 7,60 € 22,90 € 213,40 € 9,20 € 91,50
tussen 3,5 en 7,5 ton € 7,60 € 22,90 € 122,00 € 9,20 € 91,50
Andere voertuigen met kenteken (aanhanger, tractor,...) € 7,60 € 7,60 € 45,70 € 3,00 € 30,50

Werd het voertuig verkocht, dan zijn de verkoopkosten te verrekenen!

 

Lees ook:
Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention