allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsOvertreding en boeteKennisgeving van een overtreding

Kennisgeving van een overtreding

Avis de contravention

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

Een avis de contravention is het document dat door de politie wordt afgegeven wanneer een misdrijf wordt vastgesteld of achteraf wordt toegezonden in geval van geautomatiseerde afhandeling.

Het vorige artikel in deze rubriek: Je auto werd weggesleept
Beoordeling:
Bezoeken: 100
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De kennisgeving die rechtstreeks door de politie wordt gedaan, bestaat uit twee delen.

Op de voorzijde van het eerste blad staat het bedrag van de boete:

amende forfaitaire minorée, het verlaagde boetebedrag dat betaald moet worden bij versnelde betaling;
amende forfaitaire simple, het standaard boetebedrag;
amende forfaitaire majorée, het verlaagde boetebedrag dat betaald moet worden bij late betaling.

Op de achterkant van het eerste gedeelte vind je informatie over hoe je de boete moet betalen en hoe je de boete kunt betwisten.

Het tweede deel van de kennisgeving bevat informatie over de gepleegde overtreding:

de datum, plaats en tijd van constatering;
de naam van de ambtenaar en de dienst waartoe hij of zij behoort;
de locatie van de overtreding(*);
de aard van het strafbare feit en de betrokken wetsartikelen;
het type voertuig en registratienummer;
een vak voor de op het rijbewijs in te trekking aantal punten.

Ten slotte wordt in hetzelfde deel een aantal inlichtingen verstrekt, met name over de intrekking van punten en wordt erop gewezen dat de betaling van de geldboete neerkomt op erkenning van de realiteit van de overtreding.

(*) Plaats van overtreding
Bij de aanduiding van de plaats van overtreding kan gebruik gemaakt worden van de PK/PR, respectievelijk point kilomètrique en point repère: een kilometerpunt en een aanduiding voor een plek tussen twee kilometerpunten in. (PR 23+280) is een plek dat 280 meter voorbij kilometerpunt 23 ligt.

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit document gewoon een melding van overtreding. Dit is niet het beroemde "PV" waarvan de referenties rechtsgeldig zijn.

Zo hoeven ambtenaren bijvoorbeeld de melding niet te ondertekenen, terwijl dit op een proces verbaal wel het geval is.

Meldingen van overtreding van het geautomatiseerde verwerkingscentrum (inclusief automatische radars) hebben een andere vorm.

De melding wordt per post verzonden en heeft een A4-formaat.

De melding bevat een betalingsstrook en een aanvraagformulier voor vrijstelling. Dit verzoek om vrijstelling maakt het met name mogelijk de werkelijke dader aan te klagen (vak 2) of de dader te betwisten zonder het delict zelf te betwisten (vak 3).

Het formulier voor het verzoek om ontheffing bevat een registratiebewijs dat moet worden gebruikt om de betwisting van de betwisting te registreren.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |