allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingHervorming Franse arbeidswetgeving (2)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hervorming Franse arbeidswetgeving (2)

woensdag 6 september 2017 , door Hanjo

Onlangs presenteerden premier Edouard Philippe en minister van Arbeid Muriel Pénicaud de voorziene hervorming van het arbeidsrecht en de sociale dialoog in het bedrijf. Op 22 september zal de voorlegging van deze besluiten aan de Raad van Ministers plaatsvinden. Een korte presentatie van de belangrijkste maatregelen van deze verordeningen, die gericht zijn op kleine en middelgrote ondernemingen.

Dit is het vervolg van artikel: Hervorming van Franse arbeidswetgeving (1)
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 109
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Arbeidsrechtadvocaten, werkgeversorganisaties en arbeidsjuristen zijn begonnen met het doorzoeken van de 160 bladzijden van de verordeningen die werden gepubliceerd en die tot doel hebben het arbeidswetboek te wijzigen. "De duivel verbergt zich immers in de details", verwoordde de algemeen secretaris van de Franse arbeidersmacht, de Force ouvrière.

Onderhandelingen binnen het bedrijf

Het kabinet wil de onderhandelingen in kleine bedrijven zonder vakbondsvertegenwoordiger vereenvoudigen. Tot 20 werknemers kunnen onderhandelen met gewone, niet door een vakbond gemandateerde werknemers en tussen 20 en 50 werknemers kunnen onderhandelen met een gekozen vertegenwoordiger van het personeel die niet ook gemandateerd is. Tot nu toe moesten ze via een door een vakbondsorganisatie gemandateerde werknemer gaan.

Ontslagen

Bedrijven moeten meer zichtbaarheid krijgen over de risico’s van de "prud’ hommes". Momenteel wordt deze arbeidsrechtbank door werkgevers in kleinere organisaties gezien als een rem op het inhuren. De periode van beroep na ontslag wordt beperkt tot één jaar voor alle soorten ontslag. De periode was al een jaar voor economisch ontslag, maar twee jaar voor andere ontslagen.

Om de angst om veroordeeld te worden voor een procedurefout te beperken, zullen bedrijven worden bestraft met een schadevergoeding van slechts één maand, maar een werkgever kan niet langer formeel worden veroordeeld als de prud’ hommes hem in grondbeginsel gelijk geven.

Ontslagvergoeding

De minimaal te vergoeden ontslagvergoeding zal voor kleine bedrijven worden vastgesteld op 15 dagen salaris, in plaats van op één maand, zoals in andere bedrijven. Deze vergoeding stijgt met de anciënniteit stijgen tot 3 maanden. Het maximum zal voor alle ondernemingen gelijk zijn: drie maanden salaris tot twee jaar anciënniteit en maximaal 20 maanden na 30 jaar anciënniteit. Dit schema is niet van toepassing in geval van klachten over discriminatie of schending van de fundamentele rechten van de werknemer (intimidatie, enz.).

In ondernemingen onderhandelde premies

De verordeningen zullen bedrijven ook de mogelijkheid bieden om te onderhandelen over premieniveaus, die voorheen onder de verantwoordelijkheid van de vakorganisaties vielen. Over de kenmerken van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (duur, aantal verlengingen, enz.) kan door vakorganisaties worden onderhandeld, terwijl dit tot nu toe wettelijk was vastgelegd.

Het kabinet zal ook een mechanisme voor collectief ontslag creëren. Vandaag de dag kunnen schikkingen alleen op individuele basis tussen een werknemer en zijn werkgever worden gemaakt. In de toekomst zal het mogelijk zijn om in overleg een gemeenschappelijk kader voor vrijwillig vertrek vast te stellen, dat door de overheid moet worden goedgekeurd.

De regering heeft ook bevestigd dat de economische moeilijkheden van multinationale ondernemingen die in Frankrijk werknemers ontslaan, op nationaal niveau zullen worden geëvalueerd.

Telewerken

Onder de tientallen maatregelen die in de teksten zijn opgenomen, ook de wens om telewerken te ontwikkelen. Volgens de meest recente cijfers heeft ongeveer 16,7% van de werknemers het afgelopen jaar meer dan één dag per week getelewerkt.

Verordening nr. 3 voorziet in de vergemakkelijking van de ontwikkeling van het telewerken. Vandaag moet de werknemer de werkgever vragen of hij of zij telewerk kan doen. Morgen zal de werkgever zich tegenover de werknemer moeten verantwoorden als hij weigert telewerk te accepteren.

Een tweede wijziging is de werknemersverzekering. Als een telewerker thuis gewond raakt, zal dit ongeval in de toekomst worden beschouwd als een arbeidsongeval.

Personeelsinstanties

De staforganen (DP, CE, CHSCT) zullen worden samengevoegd tot één "conseil social et économique" (sociaal-economische raad). De minister van Arbeid moedigt ondernemingen aan "verder te gaan in het medebeslissingsproces" door bij meerderheidsakkoord ondernemingsraden in het leven te roepen met de onderhandelingsmacht die nu is voorbehouden aan vakbondsafgevaardigden. Welke middelen de personeelsvertegenwoordigers in de toekomst tot hun beschikking zullen hebben, moet nog worden besproken.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention