allesfrans.com

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkWettelijke taalContravention, délit, crime

Contravention, délit, crime

maandag 11 september 2017 , door Hanjo

Overtredingen, delicten en misdrijven zijn de drie soorten strafbare feiten. Zij verschillen naar gelang van hun ernst, de aard van de opgelegde sancties, de bevoegde rechterlijke instanties en de verjaringstermijnen.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 54
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
In het Belgisch strafrecht is een "misdrijf" een overkoepelende term voor alle gedragingen die in strijd zijn met de strafwet en waarop een straf is gesteld. In Nederland overlappen "overtreding" en "misdrijf" elkaar in strafmaat.

Omdat ieder land zijn eigen wetgeving heeft rond de diverse strafbare feiten, zijn de drie Franse termen niet letterlijk te vertalen. We doen het dus met omschrijvingen.

Ernst

Een contravention is het minst ernstig: bijvoorbeeld onrechtmatig parkeren of licht geweld. Ze zijn verdeeld in 5 klassen, van de minst ernstige (1e klasse: het toebrengen van lichte materiële schade) tot de ernstigste (5e klasse: lichte beschadiging van een woning).

Voorbeelden van een délit zijn diefstal, misbruik van sociaal eigendom, discriminatie, morele intimidatie, ongewilde seksuele aanraking, of bijvoorbeeld doodslag.

Een crime is het ernstigste strafbare feit: moord, verkrachting, enz.

Strafmaat

Boete
Strafbaar feit Bedrag van de geldstraf
Contravention 1ère classe maximaal € 38
2ème classe maximaal € 150
3ème classe maximaal € 450
4ème classe maximaal € 750
5ème classe maximaal € 1.500 of € 3.000 bij recidivisme
Délit minimaal € 3.750
Crime minimaal € 3.750
Sommige contraventions van de 1e tot de 4e klasse hebben een forfaitaire boete en kunnen (bij tijdige betaling) dus lager uitvallen.
 

 • Boetes voor overtredingen en hun klasse
  Een artikel in onze rubriek > Verkeer en vervoer > Verkeersregels > Overtreding en boete

  De "barême des contraventions" geeft de vijf verschillende klassen van boetes aan. De klasse bepaalt mede de hoogte van de boete.

 
Gevangenisstaf
Strafbaar feit Duur van de gevangenisstraf
Contravention geen
Délit van 2 maanden tot 10 jaar
Crime 15 jaar tot levenslang (perpétuité of prison à vie)
Aanvullende straf
Strafbaar feit Strafmaatregel
Contravention
Privaatrechtelijke of restrictieve (schorsing of intrekking van het rijbewijs, inbeslagneming van goederen, verbod op de afgifte van cheques, enz.
Sancties voor strafherstel (bijv. reparatie van beschadigde voorwerpen)
Délit
Burgerschapsstage
Dienstverlening voor de gemeenschap (Travail d’intérêt général (TIG))
Diverse beperkingen (verbodsbepalingen, confiscatie, bevel tot het verlenen van zorg....)
Aanvullende (of alternatieve) sancties voor overtredingen
Crime
Diverse beperkingen (verbodsbepalingen, confiscatie, bevel tot het verlenen van zorg enz.

Bevoegde rechtbanken

Strafbaar feit Rechtbank
Contravention Tribunal de police
Délit Tribunal correctionnel
Crime Cour d’assises
Let op: Indien een zaak meerdere strafbare feiten betreft (bijvoorbeeld diefstal en moord), beslist de rechter die het ernstigste strafbare feit behandelt over alle andere feiten. Zo beoordeelt het cour d’assises bijvoorbeeld de diefstal (délit) die verband houden met een moord (crime).

Verjaringstermijnen

De verjaringstermijn (délai de prescription) is de periode gedurende welke een strafbaar feit kan worden vervolgd. Deze wordt doorgaans berekend vanaf de datum van het betrokken feit.

Strafbaar feit Termijn
Contravention 1 jaar
Délit 6 jaar
Crime 20 jaar

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Jour franc

  Een wettelijke aanduiding voor een specifieke berekening van een termijn.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |