allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankBetalingsverkeerIncassoWat te doen bij een onterechte bankafschrijving
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wat te doen bij een onterechte bankafschrijving

zaterdag 16 september 2017 , door Hanjo

Het is niet altijd mogelijk om via je bank vergoeding te krijgen wanneer je het slachtoffer bent van een internet oplichterij, maar het is altijd de moeite van het proberen waard! De Franse wetgeving verplicht banken ertoe hun klanten in geval van bepaalde oplichtingspraktijken te compenseren... Wanneer en hoe vind je in dit artikel.

Het vorige artikel in deze rubriek: Incasso of betaling van DRFIP
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 83
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat zegt de wet over frauduleuze bankafschrijvingen?

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de Franse wetgeving de rechten van de consument beschermt in bankzaken. De "code monétaire" bepaalt dat een bank de plicht heeft haar klant onverwijld terug te betalen indien de klant het slachtoffer is geweest van fraude met haar betaalmiddelen. Het is te lezen in artikel L133-18 van het monetaire en financiële wetboek:

De Franstalige wetstekst

En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.

Vrije Nederlandse vertaling

In geval van niet-toegestane betalingstransacties die door de gebruiker worden gemeld onder de voorwaarden van artikel L.133-24, moet de aanbieder van de betalingsdienst de gebruiker onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane transactie terugbetalen en, indien nodig, de rekening die was gedebiteerd herstellen in de staat waarin deze zich zou hebben bevonden indien de niet-toegestane betalingstransactie niet had plaatsgevonden.

De gebruiker en zijn aanbieder van de betalingsdienst kunnen contractueel beslissen over een aanvullende schadevergoeding.

Deze bescherming gaat zelfs nog verder, aangezien de bewijslast bij de bank ligt, zoals aangegeven in artikel L133-23:

De Franstalige wetstekst

Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.

Vrije Nederlandse vertaling

Wanneer de gebruiker van een betalingsdienst ontkent dat hij toestemming heeft verleend voor een uitgevoerde betalingstransactie of beweert dat de betalingstransactie niet correct is uitgevoerd, is het de verantwoordelijkheid van de aanbieder van de betalingsdienst om aan te tonen dat de betalingstransactie is geauthenticeerd, naar behoren en verantwoord is geregistreerd en dat er geen technische of andere tekortkomingen zijn opgetreden.

Het door de aanbieder van de betalingsdienst geregistreerde gebruik van het betaalinstrument bewijst niet noodzakelijk dat de betalingstransactie door de betaler is toegestaan of dat de betaler opzettelijk of door grove nalatigheid niet aan zijn verplichtingen ter zake heeft voldaan.

Op juridisch vlak is het dus duidelijk a priori: als je niet akkoord bent gegaan met een betaling, moet de bank je terugbetalen. En het is aan de bank om te bewijzen dat je toestemming hebt gegeven of dat je je schuldig hebt gemaakt aan grove nalatigheid.

Maar de interpretatie is soms moeilijk

Het grootste probleem met deze wetgeving is in feite de interpretatie van wat een "niet-toegestane betalingstransactie" is. Er zijn situaties waarin er geen onzekerheid bestaat:

wanneer je kaart of kaartgegevens werden gestolen;
in geval van een vervalste cheque of overboekingsopdracht;
als je slachtoffer van phishing bent geweest door je bankgegevens in te voeren op een vervalste banksite.

Er zijn gevallen waarin de bank je -terecht- nooit zal terugbetalen:

als je een geschil met een handelaar hebt en je betaling wilt annuleren;
als je een betaalmethode hebt gebruikt die niet onder de verantwoordelijkheid van je bank valt (zoals een Western Union betaling of een telefoongesprek met toeslag).

Er is nog veel onduidelijkheid over de volgende situaties:

je bent het slachtoffer geweest van een verborgen bedrog met abonnementen;
je hebt je creditcardnummer telefonisch opgegeven tijdens een oplichterij voor technische ondersteuning;
je bent het slachtoffer geworden van een Chinese site die meer heeft afgeschreven dan je zou moeten betalen.

In alle drie de gevallen is het volkomen verdedigbaar dat jouw bankgegevens door de truc zijn bestolen. Banken die weigeren je terug te betalen, zullen erop wijzen dat je vrijwillig jouw bankgegevens hebt verstrekt, wat vanuit een bepaald oogpunt verdedigbaar lijkt. Maar niet geschoten is altijd mis!

Hoe je je de bank om terugbetaling vraagt

Bij een ongeoorloofde betalingstransactie heb je 13 maanden de tijd om het juridisch te betwisten... maar hoe sneller je handelt, des te gemakkelijker het natuurlijk is. Elke bank heeft zijn eigen procedure, dus neem contact op met jouw adviseur om te weten hoe je te werk moet gaan: in de meeste gevallen is het eenvoudig.

 • Een onterechte afschrijving betwisten
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

  Je wil je bank erop attenderen dat een bedrag van je bankrekening werd afgeschreven dat niet overeenstemt met één van jouw uitgaven.

Het doen van een aanklacht is niet langer een wettelijke verplichting, maar het kan in je voordeel werken in geval van een geschil met de bank. Want het kan inderdaad ingewikkeld worden wanneer de bank het niet met je eens is over het feit dat je vrijwillig je bankgegevens aan de oplichters hebt gegeven. In dat geval kun je, afhankelijk van de situatie, enkele van de volgende argumenten aanvoeren:

je hebt geen toestemming gegeven voor een herhaalde incasso, maar voor een eenmalige debitering (geval van oplichting met een verborgen abonnement);
je hebt toestemming gegeven voor een bepaald bedrag, maar er is een ander bedrag afgeschreven, zodat deze transactie niet geldig is (in geval van nagemaakte sites);
je contactgegevens zijn gestolen door een truc of onder druk (in geval van oplichterij bij technische ondersteuning).

Zijn er andere manieren om vergoed te worden?

Uiteraard is dit type verzoek om terugbetaling alleen geldig in de hierboven genoemde gevallen. Hoewel een verzekering voor betaalmiddelen je in bepaalde gevallen kan dekken, is dat uitzonderlijk: dit soort verzekering dekt in de meeste gevallen uitsluitend de kosten voor de vervanging van je bankkaart bij diefstal (van de kaart of de kaartgegevens). Vraag je bank bij twijfel om meer informatie.

Voor betalingen via Paypal of Hipay, kun je profiteren van hun beschermings­programma’s die vrij goede resultaten geven. Voor oplichtingspraktijken met telefoonnummers met toeslag moet je contact opnemen met de telefoonoperator.

Uiteindelijk heb je nog altijd de mogelijkheid om een aanklacht te doen.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention