allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenLokale belastingenHoe doe je fiscale aangifte van nieuwbouw
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe doe je fiscale aangifte van nieuwbouw

woensdag 18 oktober 2017 , door Hanjo

Je hebt een huis gebouwd of laten bouwen. Nu heb je 3 maanden de tijd om een aangifte H1 in te dienen bij het belastingkantoor. Het zal worden gebruikt voor de vaststelling van de onroerendgoedbelasting en de huisvestingsbelasting. Mogelijk geniet je een tijdelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing. In dit artikel vind je wat informatie over hoe en wanneer je dit formulier moet invullen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Eindelijk wat inzicht: Patrim
Beoordeling:
Bezoeken: 316
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Het in dit artikel vermelde formulier H1, heeft Cerfa No 10867 (6650). De nummers die bij de verschillend hoofdstukken staan vermeld, hebben betrekking op versie 6 (het getal achter het sterretje of hekje van het Cerfa-nummer) van het formulier.

Elke nieuwe bouw moet je melden

Voor elke nieuwbouw die op uw grondgebied werd gedaan, moet je een H1-formulier invullen. Het omvat: constructies die permanent aan de vloer zijn bevestigd en het karakter hebben van een echt gebouw; een eengezinswoning, maar ook vrijstaande elementen zoals een aparte garage, een schuur, een zwembad. Zodra deze op een reeds bebouwd bouwterrein worden geplaatst (voor constructies van vrijstaande elementen op kale grond, vul je een andere verklaring ("IL") in.
Kleine of lichte constructies (tuinhuisje) of constructies die niet aan de grond zijn bevestigd (camper, demontabel zwembad) hoeven niet te worden aangegeven.
Je zult merken dat wanneer je een melding doet (déclaration préalable) of een bouwvergunning (permis de construire) aangevraagd hebt, de Franse belastingdienst je het H1-formulier na enige tijd zal toezenden.

Letop: Het formulier H1 dient te worden ingevuld bij verbouwing van een huis, wanneer de werkzaamheden de ruwbouw hebben veranderd. Wanneer dit door slopen werd voorafgegaan, moet je vooraf een IL-verklaring (nr. 6704) indienen.

Neem contact op met de lokale dienst

Vul het formulier in en dien dit in bij het plaatselijke belastingkantoor, dat van de plaats waar gebouwd werd. Heb je geen melding gedaan of een bouwvergunning aangevraagd, dan kun je het formulier ophalen bij het belastingkantoor, op het gemeentehuis of downloaden van het internet.

Je leest meer over het formulier en hoe je het moet invullen op onze site.

Je hebt 90 dagen de tijd

Het ingevulde formulier moet binnen 90 dagen na voltooiing van de werkzaamheden worden verzonden. Anders kan een aantal sancties worden opgelegd.

Een bouwwerk wordt geacht voltooid te zijn indien het in zodanige toestand is dat een doelmatig gebruik ervan mogelijk is! Het maakt niet uit of het nog moet worden ingericht of dat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In de praktijk zal voor een nieuwe woning de datum van voltooiing vaak dezelfde zijn als de datum van het certificaat van overeenstemming of de voltooiingsverklaring.
Voor de termijn van 90 dagen wordt de dag van voltooiing niet in aanmerking genomen. Als de werkzaamheden bijvoorbeeld op 1 maart zijn afgerond, beginnen de 90 dagen op 2 maart en eindigen ze op 30 mei. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, wordt de termijn voor het indienen van een aangifte verlengd tot de volgende dag. Wanneer er bij de oplevering van een nieuwe woning herstelpunten werden geconstateerd, heeft dit geen invloed op de termijn.

Sommige gebouwen zijn van dit formulier uitgesloten

Je moet het H1-formulier invullen als het gaat om een bouw voor residentieel, strikt commercieel of gemengd gebruik. Professioneel gebruik wordt gedefinieerd als gebruik voor een vrij beroep of voor betaald werk thuis. Gebruik je de woning gedeeltelijk voor commerciële of ambachtelijke activiteiten, dan moeten twee meldingen worden gedaan: een H1 voor het bewoonde gedeelte van het huis, en een CBD voor het commerciële of ambachtelijke gedeelte.

1. Indien het gebouwde zich in een lotissement bevindt

In dit geval moet je enkele specifieke vakjes invullen (n° du lot en quote-part du sol), die je terug vindt in de notariële aankoopakte of de état descriptif de division die voor aankoop werd voorgelegd.

30. Indien de aankoop plaatsvond na oplevering van het huis

Als de bouwer de H1-verklaring niet binnen 90 dagen na oplevering heeft ingezonden, moet je hiervan op het moment van aankoop op de hoogte worden gebracht. Anders kun je tegen de bouwer actie ondernemen ter vergoeding van de onroerende voorheffing (taxe foncière). De vrijstellingsperiode voor de taxe foncière wordt altijd berekend vanaf de datum van oplevering, niet de datum van aankoop.

31. Geef goed aan wie de bewoner is

Geef de juiste situatie aan: leegstaand (bijvoorbeeld te huur maar nog niet verhuurd), bewoond door de eigenaar (indien je er zelf woont) of door iemand anders (familie, vriend, huurder...). Wanneer het pand uit ten minste twee zelfstandige woningen bestaat, vul je niet het H1-formulier in, maar het formulier voor collectieve woningen (H2).

32. In welke gevallen moet je deze rubriek invullen?

Deze paragraaf wordt gebruikt om jouw vrijstellingsrechten te bepalen wanneer je een lening van de overheid hebt ontvangen. Degenen die vooral in aanmerking komen voor vrijstelling van de onroerendgoedbelasting zijn voornamelijk sociale verhuurders (HLM-organisaties). In de praktijk zullen alleen particuliere investeerders die een sociale huurlening (PLS) ontvangen, dit veld invullen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. De nul-rente lening (prêt à taux zéro) wordt niet bedoeld.

41. Hoe tel je de woonruimtes?

Vermeld in deze paragraaf het aantal kamers dat exclusief voor bewoning is bestemd. Het werkelijke gebruik van de ruimte op het moment van de aangifte bepaalt de categorie: houdt geen rekening met toekomstige veranderingen die nog niet zijn uitgevoerd, noch met de aanwijzingen die bij de oorspronkelijk aanvraag van de bouwvergunning waren opgenomen. Onder "woonruimte" verstaat de fiscus elke ruimte, geheel of gedeeltelijk afgescheiden, die bestemd is om te worden gebruikt voor verblijf, slapen of eten. Een open ruimte, zoals een zolder (loft), die bestaat uit meerdere herkenbare ruimten, zoals een keukenhoek, een zithoek en een eethoek, zal in principe dus evenveel kamers tellen als gemarkeerde ruimtes.

Heeft het huis een veranda, tel deze dan mee in de kamers bij punt 1 (zoals een ontvangstruimte).
Tel bij het aantal slaapkamers[1] (punt 2) het aantal kamers dat gebruikt wordt als kantoorruimte, speelzaal, TV kamer, etc.
Voor de keuken(s) (punt 3) wordt een onderscheid gemaakt tussen die kleiner dan 9m² en vanaf 9m².
Bij punt 4 geef je het aantal badkamers en aanverwante ruimtes met stromend water aan.
Wanneer je een kamer als kleedkamer gebruikt, tel je die mee bij punt 5, maar alles wat je bij 41c invult, tel je hier niet mee.

Bij punt 6 vul je de totale oppervlakte in van de eerder vermelde ruimtes. Het resultaat wordt door de Belastingdienst naar beneden afgerond (in gehele vierkante meters) om de huurwaarde van dew woning te berekenen. Raadpleeg de maatschets van uw huis voor meer informatie over de oppervlakken van de verschillende kamers. Vraag de bouwer of architect zo nodig om te helpen.

Het op de H1-verklaring aangegeven gebied is namelijk anders dan het gebied dat de "wet Carrez" wordt genoemd, waarin de gedeeltes met een plafondhoogte van minder dan 1,80 m zijn uitgesloten. Hier moet de ruimte op de vloer, tussen wanden of scheidingswanden, inclusief zolderruimtes worden gemeten. Je moet de ruimte meetellen die gebruikt wordt door open haarden, sanitair, keukenunits, kasten, enz.
 
Wanneer het gebouw ten minste één woonruimte heeft, vermeld je de kenmerken ervan in deel 4. Heeft het gebouw geen woonruimtes (garage, zwembad, schuur enz.), dan moet je het in deel 5 definiëren. Maar je zult wel deel 4 moeten invullen voor een op hetzelfde perceel gelegen woonhuis.
Vul de blauwe gebieden niet in. Zij zijn bestemd voor de belastingdienst, die een coëfficiënt en diverse correcties op de aangegeven oppervlakten zal toepassen, waardoor het mogelijk wordt de onroerendgoed- en woningbelastingen vast te stellen.

43c. Hoe waardeer je de staat van onderhoud?

Als de woning nieuw is, heb je geen keuze: je moet vakje 1 aankruisen met vermelding "bon". Maar gaat het om aanpassingen aan een bestaand bouwwerk, geef dan de staat van de woning op aan de hand van de volgende criteria:

 1. "bon", goed, als er geen reparaties nodig zijn;
 2. "assez bon", goed genoeg, als er alleen kleine reparaties nodig zijn,
 3. "passable", redelijk, als het blijvende defecten heeft als gevolg van veroudering, zonder ze gevaar veroorzaken.
 4. "médiocre", matig, als er grote reparaties nodig zijn;
 5. "mauvais", slecht, als er grote reparaties moeten worden uitgevoerd aan alle onderdelen.

5. Vermeld extra bouwwerken

Vermeld in deze sectie gebouwen die onafhankelijk zijn van het huis (die niet communiceren met het huis) en die geen woonruimtes bevatten. Geef ook de voorzieningen aan (bijv. een zwembad). Gebruik één regel per constructie, met vermelding van de oppervlakte van alle componenten (garage, kelders, enz.), de uitrusting (water, elektriciteit, enz.), de gebruikte materialen (houd rekening met het nummer in de materiaalinstructies) en de toestand (zie punt 43c).

6. Vermeld de oppervlaktes

Vermeld bij de punten a en b het bodemoppervlak van de gebouwen, respectievelijk het woonhuis en alle bijgebouwen. In de praktijk komt dit overeen met het bruto vloeroppervlak (GLA) dat in de bouwvergunning staat vermeld.
Bij punt c vermeld je de rest van het perceeloppervlak, gebruikt voor paden, tuinen, enz.

 • Cerfa N° 10867 (6650)
  Een artikel in onze rubriek > Overheid > Formulieren

  Dit formulier moet worden ingevuld en opgestuurd binnen 90 dagen nadat bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden zijn afgerond.

Voetnoten:

[1let op: met een "chambre" wordt een slaapkamer bedoeld!

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention