allesfrans.com

 • Natura 2000 in Frankrijk

  De natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar draait het om in de 1.752 Franse Natura 2000-gebieden.

 • Waar betaal je de meeste taxe foncière

  Sinds 2011 zijn de via de onroerende voorheffing geïnde bedragen met 3,1% per jaar gestegen. Maar per gemeente of departement kan de last heel verschillend  (...)

 • Terug van vakantie, en dan... staken!

  Speerpunt is de hervorming van het pensioenstelsel die onlangs werd aangekondigd.

 • Wilsverklaring - directives anticipées

  Je laatste wensen met betrekking tot zorg aan het einde van het leven.

 • Het uiten van jouw wensen voor het einde van jouw leven

  De rechten van een patiënt (aan het einde van zijn of haar leven).

  
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenWonen en overheidRookmelders verplicht vanaf maart 2015

Rookmelders verplicht vanaf maart 2015

woensdag 28 januari 2015 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Met ingang van 8 maart 2015 moet iedere woning in Frankrijk van rookdetectors zijn voorzien.

Het vorige artikel in deze rubriek: Rookmelders verplicht vanaf 1 januari 2016
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.287
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het Franse parlement heeft op 25 februari 2010 het wetsvoorstel goedgekeurd dat rookmelders ("détecteur de fumée" of "détecteur incendie") verplicht stelt in iedere woning. De installatiekosten zijn voor de bewoner en met ingang van 9 maart 2015 moet iedere woning aan deze wet voldoen.

Waarom deze verplichting?

Om de andere minuut is er ergens in Frankrijk brand. Ieder jaar vallen daarbij tienduizenden gewonden en zijn achthonderd levens te betreuren, 80 tot 90% in woningbranden. Het aantal branden is in de laatste twintig jaar verdubbeld.
In alle landen met een uitrustingsgraad van meer dan 80% is het aantal doden met de helft verminderd. Op het moment dat het wetsvoorstel werd aangenomen, was de dekkingsgraad 98% in Noorwegen, 89% in Groot-Brittanië en slechts 2% in Frankrijk.

De kosten van de installatie

Een detector kost rond de twintig euro en heeft een levensduur van tien jaar, d.w.z twee euro per jaar. Het totaal aantal rookmelders per woning hangt natuurlijk af van de bewoonbare oppervlakte en de samenstelling van de woning.
De tekst die door het Franse parlement werd goedgekeurd, voorziet in de verplichte installatie van een autonome rookdetector (DAAF, détecteur avertisseur autonome de fumées) ten laste van de bewoner van de huisvesting. De bewoner zal eveneens op het onderhoud en de goede werking moeten toezien. Dit geldt zowel voor de eigenaar als voor de huurder van een woning.

Uitzonderingen:
De installatie en het onderhoud van DAAF zijn ten laste van de eigenaar:
bij seizoenverhuur,
bij gemeubileerde huisvestingen,
bij dienstwoningen.
 

Het apparaat in kwestie wordt bij voorkeur dicht bij de slaapkamers en niet bij de keuken geplaatst. Bij een keuken bestaat te veel gevaar voor vals alarm. De detector wordt aan het plafond bevestigd en waarschuwt met een schel signaal voor gevaar. De detector werkt op een batterij om zo afhankelijk van het elektriciteitsnet te kunnen functioneren. De batterij zal ongeveer een keer per jaar moeten worden vervangen.

Wanneer de detectors geplaatst zijn, meldt de bewoner dit aan zijn verzekeraar. Deze heeft niet het recht om de vergoedingen te verminderen in geval van schade ten gevolge van een brand als de huisvesting geen detector bezit. Integendeel moeten verzekerden die een detector hebben geplaatst aanspraak maken op een vermindering van hun verzekeringspremie.

Geen volledig nieuwe maatregel

Bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen waren al verplicht met rookdetectors uitgerust.

5 jaar respijt

Elke bewoner beschikte vanaf 25 februari 2010 over een termijn van vijf jaar om zijn woning met detectoren uit te rusten. De INPES (Institut National de Prévention et d‘Education pour la Santé) werkte samen met het Ministerie voor de Huisvesting aan een uitgebreide nationale voorlichtingscampagne.

Verzekering

Mogelijk biedt je brandverzekering een korting op de premie wanneer je hem meldt dat je een rookmelder hebt geïnstalleerd.

Artikel L122-9 van de Code des assurances stelt dat de verzekeraar een eigen risico mag toepassen in geval van brand wanneer de rookmelder niet is geïnstalleerd. En in overeenstemming met artikel L113-11 mag de verzekeraar een schadevergoeding niet weigeren omdat de rookmelder niet is geïnstalleerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Schrikdraad

  Om dieren binnen of juist buiten je terrein te houden kun je gebruik maken van schrikdraad. Maar wat zijn de Franse regels?

Reacties

Huidige bezoekers: 52

Sites in deze rubriek
 
Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |