allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaVerkeer en vervoerDocumentenKenteken(bewijs)Cerfa N° 13750 - Aanvraag kentekenbewijs

Cerfa N° 13750 - Aanvraag kentekenbewijs

vrijdag 20 oktober 2017 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 30 augustus 2018

Met dit formulier wordt een nieuw kentekenbewijs aangevraagd, maar het wordt ook gebruikt bij wijzigingen in de karakteristieken van het voertuig of gegevens van de eigenaar en bij verlies van het kentekenbewijs.

Het vorige artikel in deze rubriek: Carte Grise kwijt of gestolen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 603
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit artikel bespreekt versie 5 (Cerfa N° 13750*05) van een "Demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule".
 
Veuillez cocher la case correspondante - De reden waarom je dit formulier invult

Kruis het juiste vakje aan:

Certificat - eerste aanvraag Changement de domicile - adreswijziging
Duplicata - verzoek om duplicaat Changement d’état civil ou d’état matrimonial - wijziging burgerlijke staat
Correction - correctie Changement des caractéristiques techniques du véhicule - wijziging technische eigenschappen voertuig
Véhicule - de gegevens van het voertuig
(A) Numéro d’immatriculation actuel het huidige kenteken
Date d’achat, le cas échéant aankoopdatum, indien van toepassing
(I) Date de certificat actuel datum van huidige kentekenbewijs
(B) Date de 1re immatriculation eerste registratiedatum (eerste toelating)
Numéro de formule du certificat d’immatriculation (alleen bij nieuw type kentekenbewijs) het documentnummer op de eerste bladzijde onder de vermelding "Certificat d’immatriculation"
Marque (D.1) Merk
Dénomination commerciale (D.3) Handelsnaam
Type variante version (D.2) Type fabrikant, variant en versie
Numéro d’identification du véhicule (E) Identificatienummer
Genre national (J.1) Voertuigcategorie
Numéro d’exploitation agricole, le cas échéant nummer landbouwbedrijf, indien van toepassing
Couleur dominante overheersende kleur ( Clair - helder,  Foncé - donker)
Titulaire - houder
Personne physique natuurlijke persoon
Sexe : M  F  - geslacht: man, vrouw
Personne morale rechtspersoon
N° SIREN Bedrijfsnummer, indien van toepassing
NOM DE NAISSANCE et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE pour une personne morale geboortenaam en voornaam, of bedrijfsnaam
NOM D’USAGE (facultatif) : nom d’époux (se) gebruikelijke naam (facultatief): naam echtgeno(o)t(e)
Né(e) geboren
Commune, Département, Pays geboorteplaats: gemeente, departement, land
Domicile adres (meer info: Die ingewikkelde adresgegevens...)

Co-titulaire - Op naam van meerdere personen stellen
Wanneer meerdere personen moeten worden geregistreerd vul ge het totaal aantal in bij "Dans le cas de multi-propriété, veuillez indiquer le nombre de personnes titulaires du certificat d’immatriculation". Daaronder kun je één extra persoon (of bedrijf) vermelden.

Loueur en Locataire

Hier komen respectievelijk de gegevens van de verhuurder en huurder te staan, bijvoorbeeld bij een lease.

Ondertekening

Vul tenslotte in het juiste vakje de datum en plaats in en zet je handtekening.

Vergeet ook niet daaronder het vakje aan te kruisen bij "Je m’oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale", wanneer je niet wilt dat je gegevens worden doorgegeven voor reclamedoeleinden!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |