allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingKerk en religieCrematie, een taboeonderwerp?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Crematie, een taboeonderwerp?

zondag 5 november 2017 , door Hanjo

Hoewel het een paar decennia geleden in Frankrijk nog het geval kan zijn geweest (in 1975 in Frankrijk was slechts bij 0,4% van de uitvaarten sprake van een crematie), lijkt de trend de laatste jaren aanzienlijk te zijn omgebogen.

Beoordeling:
Bezoeken: 109
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

En de sector Vichy is daarop geen uitzondering. Op het crematorium, dat in 2006 werd geopend in het hoger gelegen gedeelte van de stad, blijft het aantal crematiehandelingen elk jaar toenemen.

770 in 2014, 930 in 2015, 960 in 2016 en in 2017 zal de mijlpaal van 1.000 crematies zeer waarschijnlijk worden bereikt, mede als gevolg van de technische moeilijkheden waarmee het crematorium in Clermont-Ferrand te kampen had. Gemiddeld worden in Vichy dagelijks drie crematieceremonies verzorgd.

Tien jaar geleden was crematie in Frankrijk nog steeds taboe. Tegenwoordig wordt er gemakkelijker over gesproken en veel Fransen willen er meer over te weten komen.

In Frankrijk wordt nog vaak gesproken van "incinération" (verbranding, maar ook van afval), wat een onjuiste omschrijving van de ceremonie is. Het juiste woord is "crémation", benadrukt de beheerde van het crematorium in Vichy.

Juridisch

Volgens artikel 11 van de wet van 19 december 2008 tot wijziging van artikel 16-1-1 van het Frans Burgerlijk Wetboek wordt as juridisch beschouwd als een "corps"[1] en moet het met hetzelfde respect worden behandeld. Alle rechten van een overledene die niet is gecremeerd, gelden de facto voor een overledene wiens lichaam tot as is gereduceerd.

In de wet van 2008 worden de plaatsen van bestemming voor de as vastgesteld:

 • ofwel buiten een begraafplaats:
  • Met een melding bij de gemeente mag de as worden verstrooid in de natuur ("dispersées en pleine nature"), maar niet op openbare wegen en tuinen. Aangelegde rivieren, alsmede afgesloten ruimten zijn als verspreidingsgebied niet toegestaan;
  • Na voorafgaande toelating kan de as begraven worden op privéterrein ("inhumées dans une propriété particulière", art. R2213-32 van de CGCT), waarbij het de burgemeester is die toestemming moet verlenen.
 • of op een begraafplaats:
  • waar de urn kan wordt begraven ("inhumée"):
   • op een gratis plaats, zonder de aankoop van een concessie, kan de urn worden begraven onder een grafsteen, in elk deel van de begraafplaats, met uitzondering van de gebieden gereserveerd voor concessies. De gemeente moet voor dit doel ruimte beschikbaar stellen die zoals gezegd gratis voor minstens vijf jaar in stand moet worden gehouden, waarna het gebied kan worden omgevormd tot concessie.
   • Met een bestaande of te vestigen concessie, kan de urn worden geplaatst in een familie gewelf (in onbeperkt aantal) of een cavurne (kleine kluis voor urnen), maar de urn kan ook worden begraven binnen een open grondconcessie (de aanwezigheid van een grafkist sluit dit niet uit).
  • of de urn wordt ingesloten ("scellée") in een grafmonument;
  • of de urn wordt bijgezet ("déposée") in een columbariumbox (concessie);
  • of de as wordt (gratis) verstrooid ("dispersées") over een daartoe bestemd gebied. De naam van de overledene worden op een speciaal daarvoor bestemd plakkaat aangebracht.

Opgemerkt dient te worden dat de zogenaamde "puits à cendres" (asgraven), die soms op begraafplaatsen zijn aangelegd in de vorm van een kiezelbed in een put onder een rooster, waarin de as van de overledene wordt gestrooid, op het de rand van wettigheid staan. Massagraven zijn in strijd met artikel 16-1-1 van het Burgerlijk Wetboek inzake de eerbiediging van de persoon en met de artikelen L 2223-3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek inzake de eerbiediging van de mensenrechten.

Voetnoten:

[1lichaam, maar ook lijk

 

Het vervolg lees je in artikel:

 • Crematie, de formaliteiten

  In 2013 werd in Frankrijk bij meer dan 33% van de uitvaarten voor crematie gekozen. Verwacht wordt dat dit percentage binnen 15 jaar 50% zal bedragen.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention