allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenVerzoek tot crematie van een overledene

Verzoek tot crematie van een overledene

maandag 6 november 2017 , door Hanjo

Wanneer een overledene duidelijk de wens heeft uitgesproken om na zijn of haar dood te worden gecremeerd, moet het gemeentehuis om toestemming worden gevraagd om met deze crematie door te gaan.

Dit verzoek kan per post worden gedaan, maar moet zeer snel worden uitgevoerd, aangezien crematie niet later dan 6 dagen na overlijden moet plaatsvinden. Het document dat de overledene tijdens zijn leven heeft opgesteld en waarin deze zijn of haar laatste wensen kenbaar maakt, moet worden bijgevoegd. Het verzoek kan ook worden gedaan door degene die de begrafenis organiseert, maar het is noodzakelijk om de wensen van de overledene te respecteren. Natuurlijk moet ook de medische verklaring van overlijden worden bijgevoegd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verzoek om uitstel reactie op voorgestelde belastingcorrectie
Beoordeling:
Bezoeken: 273
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Mairie de Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, le datum

Objet : demande d’autorisation d’incinération

 

Madame Le Maire/Monsieur le Maire,

 

J’ai l’honneur de vous informer que Naam en voornaam overledene (en jouw relatie tot de overledene) qui est décédé(e) dans votre commune le datum overlijden a exprimé son souhait d’être incinéré après sa mort.
En conséquence, je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir m’autoriser à procéder à cette incinération. Dans ce but je vous adresse ci-joint :
le document sur lequel [le défunt/la défunte] a exprimé ses dernières volontés ;
le certificat médical attestant son décès.

 

En vous remerciant sincèrement à l’avance, je vous prie d’agréer, [Madame le Maire/Monsieur le Maire], l’expression de mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Mairie de Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, datum

Betreft: Aanvraag toestemming voor crematie

 

Mevrouw de burgemeester/Mijnheer de burgemeester,

 

Ik heb de plicht u mede te delen dat Naam en voornaam overledene (en jouw relatie tot de overledene) die in uw gemeente overleden is op datum overlijden de wens te kennen heeft gegeven om na zijn/haar dood te worden gecremeerd.
Ik zou het daarom op prijs stellen als u mij zou toestaan deze crematie voort te zetten. Daartoe stuur ik u aangehecht:
het document waarop de overledene zijn/haar laatste wensen kenbaar heeft gemaakt;
de medische verklaring waaruit zijn/haar overlijden blijkt.

 

Ik dank u bij voorbaat hartelijk.
Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 54

Websites in deze rubriek
 • 160 modelbrieven voor je geschillen

  De website van de INC telt 160 modelbrieven voor het regelen van geschillen.

 • CNIL: brieven om te reageren

  Diverse modelbrieven rond internet, bank, werk, je rechten, advertenties, telecommunicatie, gezondheid, vervoer en huisvesting.
  Je kunt er direct de gegevens invullen om zo een volledige brief te genereren.

 
Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |