allesfrans.com

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenVerzoek tot crematie van een overledene

Verzoek tot crematie van een overledene

maandag 6 november 2017 , door Hanjo

Wanneer een overledene duidelijk de wens heeft uitgesproken om na zijn of haar dood te worden gecremeerd, moet het gemeentehuis om toestemming worden gevraagd om met deze crematie door te gaan.

Dit verzoek kan per post worden gedaan, maar moet zeer snel worden uitgevoerd, aangezien crematie niet later dan 6 dagen na overlijden moet plaatsvinden. Het document dat de overledene tijdens zijn leven heeft opgesteld en waarin deze zijn of haar laatste wensen kenbaar maakt, moet worden bijgevoegd. Het verzoek kan ook worden gedaan door degene die de begrafenis organiseert, maar het is noodzakelijk om de wensen van de overledene te respecteren. Natuurlijk moet ook de medische verklaring van overlijden worden bijgevoegd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verzoek om uitstel reactie op voorgestelde belastingcorrectie
Beoordeling:
Bezoeken: 267
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Mairie de Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, le datum

Objet : demande d’autorisation d’incinération

 

Madame Le Maire/Monsieur le Maire,

 

J’ai l’honneur de vous informer que Naam en voornaam overledene (en jouw relatie tot de overledene) qui est décédé(e) dans votre commune le datum overlijden a exprimé son souhait d’être incinéré après sa mort.
En conséquence, je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir m’autoriser à procéder à cette incinération. Dans ce but je vous adresse ci-joint :
le document sur lequel [le défunt/la défunte] a exprimé ses dernières volontés ;
le certificat médical attestant son décès.

 

En vous remerciant sincèrement à l’avance, je vous prie d’agréer, [Madame le Maire/Monsieur le Maire], l’expression de mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Mairie de Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, datum

Betreft: Aanvraag toestemming voor crematie

 

Mevrouw de burgemeester/Mijnheer de burgemeester,

 

Ik heb de plicht u mede te delen dat Naam en voornaam overledene (en jouw relatie tot de overledene) die in uw gemeente overleden is op datum overlijden de wens te kennen heeft gegeven om na zijn/haar dood te worden gecremeerd.
Ik zou het daarom op prijs stellen als u mij zou toestaan deze crematie voort te zetten. Daartoe stuur ik u aangehecht:
het document waarop de overledene zijn/haar laatste wensen kenbaar heeft gemaakt;
de medische verklaring waaruit zijn/haar overlijden blijkt.

 

Ik dank u bij voorbaat hartelijk.
Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 18

Websites in deze rubriek
 • 160 modelbrieven voor je geschillen

  De website van de INC telt 160 modelbrieven voor het regelen van geschillen.

 • CNIL: brieven om te reageren

  Diverse modelbrieven rond internet, bank, werk, je rechten, advertenties, telecommunicatie, gezondheid, vervoer en huisvesting.
  Je kunt er direct de gegevens invullen om zo een volledige brief te genereren.

 
Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |