allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenVerzoek tot verplaatsing van een overledene
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Verzoek tot verplaatsing van een overledene

zondag 12 november 2017 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 19 april 2020

Wanneer je iemand in een andere gemeente wilt begraven dan die waar hij of zij overleden is, is de overdracht mogelijk na toestemming van de burgemeester van de gemeente van overlijden. Je kunt daarvoor deze brieftekst gebruiken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verzoek tot uitstel betaling erfrechten
Beoordeling:
Bezoeken: 402
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Marie de Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, le datum

 

Objet : demande d’autorisation de transfert du cercueil d’une personne défunte

 

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de faire transporter le cercueil de Naam en voornaam overledene décédé dans votre commune le datum van overlijden vers le cimetière municipal de plaats van begraving. À cet effet, je vous adresse ci-joint les pièces suivantes :
certificat de décès délivré par le médecin ;
habilitation du véhicule dans lequel le cercueil sera transporté ;
habilitation de la société qui assurera le transfert ;
attestation de mise en bière.
D’autre part, je vous serais reconnaissant de bien vouloir demander à la mairie de la commune de destination de prendre les dispositions nécessaires pour que le commissaire de cette commune appose au plus vite son visa sur votre autorisation.
En vous remerciant sincèrement à l’avance pour votre célérité, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Het gemeentehuis van Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, datum

Betreft: Verzoek om toestemming voor de overbrenging van de kist met een overledene

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Ik heb de eer u toestemming te vragen om de doodskist van Naam en voornaam overledene die op datum van overlijden in uw gemeente is overleden, te mogen vervoeren naar de gemeentelijke begraafplaats van plaats van begraving. Daartoe voeg ik de volgende documenten bij:
overlijdensverklaring afgegeven door de arts;
vergunning van het voertuig waarin de kist wordt vervoerd;
het in te schakelen bedrijf dat de overdracht zal verzorgen;
een verklaring dat de overledene in een doodskist is gelegd.
Aan de andere kant zou ik u erkentelijk zijn als u de burgemeester van de gemeente van bestemming zou kunnen vragen de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de commissaris van die gemeente zo spoedig mogelijk zijn visum op uw toestemming geeft.
Mevrouw, mijnheer, ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw promptheid.
Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 54

Trefwoorden
Modelteksten Verzoek Overlijden
 
Soortgelijk items
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention