allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De omleiding in de RN7 langs Villeneuve-sur-Allier

  Na tientallen jaren wachten krijgen de dorpelingen eindelijk rust en adem.

 • De postbode komt niet elke dag langs. Wat kun je doen?

  Je ziet de postbode maar enkele keren per week langs rijden. Wat kun je doen?

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenVerzoek tot verplaatsing van een overledene

Verzoek tot verplaatsing van een overledene

zondag 12 november 2017 , door Hanjo

Wanneer je iemand in een andere gemeente wilt begraven dan die waar hij of zij overleden is, is de overdracht mogelijk na toestemming van de burgemeester van de gemeente van overlijden. Je kunt daarvoor deze brieftekst gebruiken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verzoek tot uitstel betaling erfrechten
Beoordeling:
Bezoeken: 292
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Marie de Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, le datum

 

Objet : demande d’autorisation de transfert du cercueil d’une personne défunte

 

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de faire transporter le cercueil de Naam en voornaam overledene décédé dans votre commune le datum van overlijden vers le cimetière municipal de plaats van begraving. À cet effet, je vous adresse ci-joint les pièces suivantes :
certificat de décès délivré par le médecin ;
habilitation du véhicule dans lequel le cercueil sera transporté ;
habilitation de la société qui assurera le transfert ;
attestation de mise en bière.
D’autre part, je vous serais reconnaissant de bien vouloir demander à la mairie de la commune de destination de prendre les dispositions nécessaires pour que le commissaire de cette commune appose au plus vite son visa sur votre autorisation.
En vous remerciant sincèrement à l’avance pour votre célérité, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Het gemeentehuis van Naam gemeente
Adres gemeentehuis
 

Woonplaats, datum

Betreft: Verzoek om toestemming voor de overbrenging van de kist met een overledene

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Ik heb de eer u toestemming te vragen om de doodskist van Naam en voornaam overledene die op datum van overlijden in uw gemeente is overleden, te mogen vervoeren naar de gemeentelijke begraafplaats van plaats van begraving. Daartoe voeg ik de volgende documenten bij:
overlijdensverklaring afgegeven door de arts;
vergunning van het voertuig waarin de kist wordt vervoerd;
het in te schakelen bedrijf dat de overdracht zal verzorgen;
een verklaring dat de overledene in een doodskist is gelegd.
Aan de andere kant zou ik u erkentelijk zijn als u de burgemeester van de gemeente van bestemming zou kunnen vragen de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de commissaris van die gemeente zo spoedig mogelijk zijn visum op uw toestemming geeft.
Mevrouw, mijnheer, ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw promptheid.
Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 9


Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |