allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalFrancofonieInclusief schrijven mag niet meer van de Franse premier
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Inclusief schrijven mag niet meer van de Franse premier

dinsdag 21 november 2017 , door Hanjo

De Franse premier Edouard Philippe heeft zijn ministers in een circulaire geïnstrueerd om het controversiële gebruik van "inclusief" (inclusive) schrijven in officiële teksten te verbieden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Idiotisme
Beoordeling:
Bezoeken: 119
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Over de controversiële regel die aangeeft dat een mannelijke taalvorm voorrang heeft op een vrouwelijke, is de afgelopen maanden fel gedebatteerd. Met name in feministische kringen wordt de regel als seksistisch beschouwd, maar de Académie française verwierp het idee de regel te wijzigen in een inclusive schrijfwijze.

Wat houdt de voorgestelde wijziging in

Laten we als voorbeeld de woorden afgevaardigden en kiezers nemen, twee woorden die zowel een mannelijke vorm (le député en l’électeur) als een vrouwelijke (la députée en l’électrice) kennen.

De officiële schrijfwijze stelt dat "de afgevaardigden" wordt geschreven als "les députés", want de mannelijke vorm heeft voorrang.

"De kiezers" vertaalt zich in "les électeurs", de mannelijke meervoudsvorm.

In diverse kringen wordt nu voorgesteld om geleidelijk over te gaan op schrijfwijzes zoals "les député.e.s" of "les électeur.rice.s".

Ook moet er een regel van overeenstemming met het dichtstbijzijnde onderwerp komen, bijvoorbeeld "Louis et Louise sont belles", maar "Louise et Louis sont beaux" (wat de officiële schrijfwijze zou zijn in beide gevallen).

Officiële teksten zonder "inclusive" schrijfwijze

Edouard Philippe gaf zijn ministers de instructie deze schrijfwijze uit officiële teksten te verbieden. "Ik nodig u uit om, met name voor de teksten die in het Publicatieblad van de Franse Republiek zullen worden gepubliceerd, geen gebruik te maken van het zogenaamde inclusive schrijven", schreef de regeringsleider in een circulaire.

En om dit te rechtvaardigen: "Naast het respecteren van het formalisme van wetteksten, moeten de overheidsadministraties de grammaticale en syntactische regels naleven, met name om redenen van begrijpelijkheid en duidelijkheid van de norm."

De voormalige burgemeester van Le Havre vroeg zijn ministers om "de correcte toepassing van deze beginselen te garanderen" bij "alle diensten onder hun gezag".

Terwijl zoals gebruikelijk bij taalaanpassingen in Frankrijk een uitgebreid debat plaats vindt, met name na de publicatie van een schoolboek in inclusive schrijfwijze, is de circulaire bedoeld om "duidelijkheid te verschaffen over initiatieven in bepaalde diensten" en om "de controverse te beëindigen".

Volgens de tekst van de circulaire belet dit niet dat de regering zich "resoluut inzet voor het versterken van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen".

Edouard Philippe vermeldt in zijn notitie ook de regels van overeenkomst die van toepassing moeten zijn op ambtelijke handelingen. In het reglement staat: "Mannelijk is een neutrale vorm die gebruikt moet worden voor termen die van toepassing kunnen zijn op vrouwen".

Maar wanneer de auteur van een officiële tekst of de benoemde persoon een vrouw is, is het raadzaam om "la ministre" of "la secrétaire générale" te schrijven en de functie dus te vervrouwelijken aan de hand van de gids ("Femme, j’ écris ton nom...."), opgesteld door het CNRS en het Institut national de la langue française.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 38

Dit artikel staat in rubriek:
 • Francofonie

  In de ruimste zin van het woord gaat het om alle acties die worden ondernomen om de Franse taal en de daaraan verbonden waarden te bevorderen. Als instelling - en dan schrijven we Francofonie met een hoofdletter F - staat Francofonie voor de internationale organisatie OIF (Organisation internationale de la Francophonie), die uit de 55 landen bestaat die besloten hebben het handvest van de OIF te ondertekenen.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention