allesfrans.com

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

 • Een deel van je woning beroepsmatig gebruiken

  Je wilt een woonruimte veranderen in een bedrijfsruimte. In dit artikel lees je er meer over.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenHet recht om een foutje te mogen maken

Het recht om een foutje te mogen maken

maandag 27 november 2017 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 24 januari 2018

Met het project "droit à l’erreur" probeert de Franse overheid de relatie tussen de ambtenarij en haar gebruikers te verbeteren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe vind ik de "préfecture" van een Frans departement?
Beoordeling:
Bezoeken: 98
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Franse overheid introduceerde deze week haar project "Recht op een vergissing". Een onderneming of een natuurlijke persoon die voor het eerst onbedoeld een op zijn situatie toepasselijke regel heeft genegeerd, wordt niet langer beboet of van rechten beroofd indien hij zijn fout zelf corrigeert of indien de overheid hem daarom verzoekt.

Het wetsvoorstel is gericht op het verbeteren van de relatie tussen de ambtenarij en gebruikers, een wil die in het verleden min of meer met succes werd bekroond. De door president Emmanuel Macron beloofde wet is bedoeld om een verandering van filosofie in gang te zetten in de relatie met de overheid door ervan uit te gaan dat de gebruiker of het bedrijf te goeder trouw handelde. Aanvankelijk werd eind juli verwacht dat dit wetsvoorstel zou worden gedwarsboomd door het staatshoofd, die het te weinig omvattend beschouwde en het vervolgens toevertrouwde aan staatsraadslid Thierry Tuot die het met een vijftiental afgevaardigden uit moest breiden.

Het doel van de vereenvoudiging van de administratieve procedures was al in de afgelopen vijf jaar naar voren gebracht. Zo beloofde François Hollande een "vereenvoudigingsschok" en Nicolas Sarkozy een "vereenvoudigingsplan" van de wet, met tegenstrijdige resultaten.

Ongeveer veertig artikelen

De "projet de loi pour un État au service d’une société de confiance", de wetstekst die op maandag werd onthuld, bevat een veertigtal artikelen die in het voorjaar aan het parlement zullen worden voorgelegd.

Het nieuwe wetsvoorstel bevat een reeks maatregelen die symbool staan voor een nieuwe opvatting van overheidsoptreden om het vertrouwen in de betrekkingen tussen de Fransen en hun overheden te herstellen: goede trouw moet de gebruiker en het bedrijf ten goede komen. Ieder individu of rechtspersoon die voor het eerst onbedoeld een op zijn situatie toepasselijke regel verkeerd heeft begrepen, zal niet langer worden bestraft met boetes of ontzegging van rechten indien hij zijn fout op eigen initiatief corrigeert of wanneer de overheid hem daarom vraagt.

Bepalingen voorzien onder meer in de mogelijkheid om een fout in de belastingaangifte aan de belastingdienst te melden zonder dat er boetes hoeven te worden betaald. Bedrijven zullen om het even welke overheid kunnen vragen te worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij aan procedures voldoen zonder het risico te lopen op verzwarende sancties voldoen.
Een ander voorbeeld: de arbeidsinspectie kan nu een waarschuwing geven in plaats van onmiddellijk te straffen. De rode kaart wordt een gele!

De overheid vragen stellen over haar situatie

De herschreven versie van het wetsontwerp zou ook de mogelijkheid bevatten om iedereen in staat stellen de overheid te bevragen over hun situatie met betrekking tot de toepassing van fiscale regels.

Ook zou het ontwerp een digitale component omvatten om de doorgifte van informatie van de ene jurisdictie naar de andere te vergemakkelijken, gebaseerd op het principe van "Dites-le nous en une fois" (Vertel het ons één keer), dat al in de vorige presidentsperiode was vastgelegd, maar niet zo succesvol was als verwacht. Verscheidene bepalingen van de tekst zijn ook getest of zullen worden getest.

Deze aankondigingen werden door het bedrijfsleven voorzichtig begroet, argwanend door loze beloftes uit het verleden. De bedoeling wordt prijzenswaardig genoemd, maar de uitvoering bepalend zijn voor het nut van de wetstekst. De verschillende vereenvoudigingen die met trompetgeschetter werden aangekondigd, hebben ondernemers geen blijvend positieve herinnering nagelaten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 16

Dit artikel staat in rubriek:
 • Overheid algemeen

  In deze rubriek geven we wat algemene informatie over de Franse overheid. Hoe is het bestuur georganiseerd en waar kun je het adres van de instanties vinden die voor jouw arondissement verantwoordelijk zijn.

Verder in deze rubriek:
Website in deze rubriek
 
Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |