allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenHet recht om een foutje te mogen maken

Het recht om een foutje te mogen maken

maandag 27 november 2017 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 24 januari 2018

Met het project "droit à l’erreur" probeert de Franse overheid de relatie tussen de ambtenarij en haar gebruikers te verbeteren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe vind ik de "préfecture" van een Frans departement?
Beoordeling:
Bezoeken: 100
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Franse overheid introduceerde deze week haar project "Recht op een vergissing". Een onderneming of een natuurlijke persoon die voor het eerst onbedoeld een op zijn situatie toepasselijke regel heeft genegeerd, wordt niet langer beboet of van rechten beroofd indien hij zijn fout zelf corrigeert of indien de overheid hem daarom verzoekt.

Het wetsvoorstel is gericht op het verbeteren van de relatie tussen de ambtenarij en gebruikers, een wil die in het verleden min of meer met succes werd bekroond. De door president Emmanuel Macron beloofde wet is bedoeld om een verandering van filosofie in gang te zetten in de relatie met de overheid door ervan uit te gaan dat de gebruiker of het bedrijf te goeder trouw handelde. Aanvankelijk werd eind juli verwacht dat dit wetsvoorstel zou worden gedwarsboomd door het staatshoofd, die het te weinig omvattend beschouwde en het vervolgens toevertrouwde aan staatsraadslid Thierry Tuot die het met een vijftiental afgevaardigden uit moest breiden.

Het doel van de vereenvoudiging van de administratieve procedures was al in de afgelopen vijf jaar naar voren gebracht. Zo beloofde François Hollande een "vereenvoudigingsschok" en Nicolas Sarkozy een "vereenvoudigingsplan" van de wet, met tegenstrijdige resultaten.

Ongeveer veertig artikelen

De "projet de loi pour un État au service d’une société de confiance", de wetstekst die op maandag werd onthuld, bevat een veertigtal artikelen die in het voorjaar aan het parlement zullen worden voorgelegd.

Het nieuwe wetsvoorstel bevat een reeks maatregelen die symbool staan voor een nieuwe opvatting van overheidsoptreden om het vertrouwen in de betrekkingen tussen de Fransen en hun overheden te herstellen: goede trouw moet de gebruiker en het bedrijf ten goede komen. Ieder individu of rechtspersoon die voor het eerst onbedoeld een op zijn situatie toepasselijke regel verkeerd heeft begrepen, zal niet langer worden bestraft met boetes of ontzegging van rechten indien hij zijn fout op eigen initiatief corrigeert of wanneer de overheid hem daarom vraagt.

Bepalingen voorzien onder meer in de mogelijkheid om een fout in de belastingaangifte aan de belastingdienst te melden zonder dat er boetes hoeven te worden betaald. Bedrijven zullen om het even welke overheid kunnen vragen te worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij aan procedures voldoen zonder het risico te lopen op verzwarende sancties voldoen.
Een ander voorbeeld: de arbeidsinspectie kan nu een waarschuwing geven in plaats van onmiddellijk te straffen. De rode kaart wordt een gele!

De overheid vragen stellen over haar situatie

De herschreven versie van het wetsontwerp zou ook de mogelijkheid bevatten om iedereen in staat stellen de overheid te bevragen over hun situatie met betrekking tot de toepassing van fiscale regels.

Ook zou het ontwerp een digitale component omvatten om de doorgifte van informatie van de ene jurisdictie naar de andere te vergemakkelijken, gebaseerd op het principe van "Dites-le nous en une fois" (Vertel het ons één keer), dat al in de vorige presidentsperiode was vastgelegd, maar niet zo succesvol was als verwacht. Verscheidene bepalingen van de tekst zijn ook getest of zullen worden getest.

Deze aankondigingen werden door het bedrijfsleven voorzichtig begroet, argwanend door loze beloftes uit het verleden. De bedoeling wordt prijzenswaardig genoemd, maar de uitvoering bepalend zijn voor het nut van de wetstekst. De verschillende vereenvoudigingen die met trompetgeschetter werden aangekondigd, hebben ondernemers geen blijvend positieve herinnering nagelaten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |