allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsToch weer zitten blijven
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Toch weer zitten blijven

zaterdag 2 december 2017 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, wil het zitten blijven flexibeler maken. Sinds 2014 was doubleren uitzonderlijk geworden.

Een ontwerp-besluit, dat op 14 december aan de CSE zal worden voorgelegd, heeft tot doel de hervorming van het systeem van (niet) doubleren dat tijdens de ambtsperiode van François Hollande werd ingevoerd te herzien.

Het vorige artikel in deze rubriek: Studietoelage
Beoordeling:
Bezoeken: 44
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In november 2014 vaardigde de voormalige minister van Onderwijs, Najat Vallaud-Belkacem, een decreet uit waarin het "uitzonderlijke" karakter van het zittenblijven wordt bevestigd. Sinds het begin van het schooljaar 2015 is het alleen mogelijk "met schriftelijke toestemming" van de ouders (of van de leerling zelf wanneer deze meerderjarig is) en in slechts twee gevallen: een langdurige onderbreking van de schoolopleiding of een weigering van begeleiding aan het einde van de troisième of de seconde.

De leerkrachten krijgen het weer voor het zeggen

Doubleren moet uitzonderlijk blijven, wordt benadrukt, maar het ontwerpdecreet schept een nieuw kader: in de basisscholen kan, indien het opgezette pedagogische ondersteuningssysteem het niet mogelijk heeft gemaakt de belangrijke leermoeilijkheden van de leerling te overwinnen, door de raad van leerkrachten (conseil de classe) een herhalingsprogramma worden voorgesteld.

In het middelbare onderwijs zal de conseil de classe in de loop van het jaar kunnen waarschuwen voor het risico op doubleren. Er zal dan een begeleiding van de leerling worden voorgesteld (bijscholing tijdens de vakanties, individuele begeleiding...) en als er daarna onvoldoende verbetering is, kan de hoofddocent aan het einde van het schooljaar beslissen over zitten blijven. En gedurende het hele gedoubleerde schooljaar voorziet het ontwerpbesluit in steun voor de leerling.

Doubleren zonder enig effect op de schoolprestaties?

Als het besluit wordt aangenomen, betekent dit niet dat het aantal zittenblijvers flink gaat stijgen. Vooral de hoge onderwijskosten spelen daarin een belangrijke rol. In 2013 had 24% van de derdegraads studenten een jaar of meer vertraging tegenover 46% in 1993. In een rapport uit 2015 van de Nationale Raad voor de evaluatie van het schoolsysteem (Cnesco) werd erop gewezen dat "in de meeste studies doubleren geen effect heeft op de academische prestaties op lange termijn".

Daarnaast bepaalt het ontwerpbesluit ook dat in het laatste jaar van de middelbare school de hoofddocent een advies uitbrengt over de wens van de student om na het examen een studie in het hoger onderwijs voort te zetten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention