allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

  
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsToch weer zitten blijven

Toch weer zitten blijven

zaterdag 2 december 2017 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, wil het zitten blijven flexibeler maken. Sinds 2014 was doubleren uitzonderlijk geworden.

Een ontwerp-besluit, dat op 14 december aan de CSE zal worden voorgelegd, heeft tot doel de hervorming van het systeem van (niet) doubleren dat tijdens de ambtsperiode van François Hollande werd ingevoerd te herzien.

Het vorige artikel in deze rubriek: Studietoelage
Beoordeling:
Bezoeken: 30
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In november 2014 vaardigde de voormalige minister van Onderwijs, Najat Vallaud-Belkacem, een decreet uit waarin het "uitzonderlijke" karakter van het zittenblijven wordt bevestigd. Sinds het begin van het schooljaar 2015 is het alleen mogelijk "met schriftelijke toestemming" van de ouders (of van de leerling zelf wanneer deze meerderjarig is) en in slechts twee gevallen: een langdurige onderbreking van de schoolopleiding of een weigering van begeleiding aan het einde van de troisième of de seconde.

De leerkrachten krijgen het weer voor het zeggen

Doubleren moet uitzonderlijk blijven, wordt benadrukt, maar het ontwerpdecreet schept een nieuw kader: in de basisscholen kan, indien het opgezette pedagogische ondersteuningssysteem het niet mogelijk heeft gemaakt de belangrijke leermoeilijkheden van de leerling te overwinnen, door de raad van leerkrachten (conseil de classe) een herhalingsprogramma worden voorgesteld.

In het middelbare onderwijs zal de conseil de classe in de loop van het jaar kunnen waarschuwen voor het risico op doubleren. Er zal dan een begeleiding van de leerling worden voorgesteld (bijscholing tijdens de vakanties, individuele begeleiding...) en als er daarna onvoldoende verbetering is, kan de hoofddocent aan het einde van het schooljaar beslissen over zitten blijven. En gedurende het hele gedoubleerde schooljaar voorziet het ontwerpbesluit in steun voor de leerling.

Doubleren zonder enig effect op de schoolprestaties?

Als het besluit wordt aangenomen, betekent dit niet dat het aantal zittenblijvers flink gaat stijgen. Vooral de hoge onderwijskosten spelen daarin een belangrijke rol. In 2013 had 24% van de derdegraads studenten een jaar of meer vertraging tegenover 46% in 1993. In een rapport uit 2015 van de Nationale Raad voor de evaluatie van het schoolsysteem (Cnesco) werd erop gewezen dat "in de meeste studies doubleren geen effect heeft op de academische prestaties op lange termijn".

Daarnaast bepaalt het ontwerpbesluit ook dat in het laatste jaar van de middelbare school de hoofddocent een advies uitbrengt over de wens van de student om na het examen een studie in het hoger onderwijs voort te zetten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 8

Sites in deze rubriek
 • onderwijs.fr

  Op deze site vind je alle informatie over het Franse onderwijssysteem. In welke klas komt jouw kind als je uit Nederland komt en waar staan al die afkortingen voor? Kies je voor een openbare of een privé school? Allerlei vragen waar deze site antwoord op geeft.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |