allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingLeven en meelevenPleeggezin worden
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Pleeggezin worden

dinsdag 5 december 2017 , door Hanjo

Gecontroleerd op donderdag 30 augustus 2018

Sommige kinderen moeten om verschillende redenen van hun ouders worden gescheiden. Ze worden vaak geplaatst in pleeggezinnen die zich er volgens de wet toe verbinden om hen een "warme en evenwichtige leefomgeving te bieden die hen in staat stelt zich fysiek, psychologisch en emotioneel te ontwikkelen".

Het vorige artikel in deze rubriek: LGBT
Beoordeling:
Bezoeken: 160
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Gastgezin (famille d’accueil), een sterk begeleide activiteit

Sinds 2006 (Besluit nr. 2006n-627 van 29 mei 2006) is de activiteit van assistent familial, die bestaat uit het in huis nemen van minderjarigen of jongvolwassenen tussen 18 en 21 jaar strikt gereglementeerd: het moet worden goedgekeurd na een opleiding en Je moet een diploma behalen.

Naast de traditionele langdurige verzorging van een kind zijn er ook andere mogelijkheden:

 • korte termijn noodopvang,
 • opvang voor observatie gedurende drie tot zes maanden,
 • opvang van een minderjarige moeder met kind,
 • opvang van adolescenten tussen 12 en 21 jaar.

Ben je geïnteresseerd, dan moet je je eigen werkgever vinden: sociale diensten van de conseil général, verenigingen of medische instellingen. Vooraf dien je contact op te nemen met de voorzitter van de conseil général, de algemene raad van jouw departement, om goedkeuring te verkrijgen.

Hoe krijg je accreditatie om pleeggezin te worden?

Als eerste stap maak je een dossier, te beginnen met formulier N° 13395, aangevuld met verscheidene bewijsstukken:

Het onderzoek van de aanvraag duurt vier maanden.

Het begint met een informatiebijeenkomst en wordt gevolgd door een sociaal en psychologisch onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de sociale diensten van de conseil général, de moeder- en kinderbescherming (PMI) en de sociale kinderhulp (ASE). Je krijgt verschillende bezoeken aan huis door een gediplomeerde kinderverzorgster (puéricultrice) en een maatschappelijk werkster (assistante sociale) en een interview met een psycholoog.

Zij controleren in het bijzonder of je bereid bent om een langetermijnverplichting aan te gaan, of je vloeiend Frans spreekt en verstaat, maar ook of de accommodatie groot genoeg is. Sociale werkers zijn ook geïnteresseerd in je levensstijl, je dialoogvaardigheden, je beschikbaarheid, enz.

Een vijfjarige overeenkomst

De beslissing moet worden genomen binnen 4 maanden na de datum van ontvangst van jouw volledige dossier. Deze termijn kan bij een met redenen omkleed besluit van de voorzitter van de conseil général met twee maanden worden verlengd. Indien binnen de gestelde termijn geen antwoord is ontvangen, wordt de erkenning geacht te zijn verleend.

Aan het einde van de opleiding en bij verlening van de goedkeuring geldt de overeenkomst voor een periode van vijf jaar, verlengbaar en geldig in heel Frankrijk, met vermelding van het aantal kinderen dat kan worden toegelaten (één tot drie) en de geldigheidsduur. Indien goedkeuring wordt geweigerd, dient de kennisgeving schriftelijk te geschieden.

Maar pas na 60 uur training ontvang je de eerste kinderen. Je moet dan nog steeds een cursus van 240 uur volgen, verspreid over 18 tot 24 maanden, over de psychologische, educatieve en juridische aspecten van het werk, aan het einde waarvan je het diploma État d’assistant familial (DEAF) krijgt.

Het behalen van dit nationale diploma is verplicht, maar je hoeft het niet te bezitten om aan je taak te beginnen. Het behalen van het diploma zorgt er wel voor dat jouw vergunning automatisch en zonder tijdsbeperking wordt verlengd.

Je kunt het diploma ook behalen dankzij de validatie van verworven ervaring (VAE).

Kinderen helpen zich te ontwikkelen in een pleeggezin

De maatschappelijk werkers zullen alles in het werk stellen om de zaken gemakkelijker te maken.

Heb je problemen met een kind, dan kan het naar een ander gezin worden doorverwezen. Jouw missie is om deze kinderen affectie te geven in een kader van veiligheid dat hen in staat stelt om te gedijen in jouw gezin.

Contact onderhouden met de natuurlijke ouders van het kind

Een andere vereiste is dat een volledige discretie moet worden betracht over wat het kind heeft meegemaakt en je moet ervoor zorgen dat er nooit een oordeel over zijn of haar familie wordt geveld. Je bent een aanvulling, geen vervanging, met als doel dat het kind uiteindelijk zal herintegreren.

Dit omvat regelmatige bezoeken aan het gezin, periodieke evaluaties door de kinderrechter, enz.

Ouderlijk gezag

In de meeste gevallen behouden de natuurlijke ouders het ouderlijk gezag.

Dit verplicht het gastgezin ertoe eenmalige of jaarlijkse toestemming te vragen voor het leven van het kind: het gebruik van de schoolbus, naar de dokter gaan, een middagje naar buiten gaan, op vakantie gaan... Dit leidt soms tot complexe situaties.

Tegelijkertijd moet je natuurlijk jouw gezag uitoefenen zoals met je eigen kinderen, terwijl je je plaats moet behouden - de pleegkinderen mogen je bijvoorbeeld niet mama en papa noemen. Daarom is het noodzakelijk om de juiste balans te vinden.....

Een evenwicht vinden met je eigen kinderen

Het is niet ondekbaar dat er spanningen optreden met jouw eigen kinderen.

Bij problemen of twijfels kun je contact opnemen met ESA-psychologen of een maatschappelijk werker. Ontmoetingen tussen gastgezinnen zijn ook een gelegenheid om ideeën uit te wisselen en elkaar te helpen.

Soms pas na enkele jaren van zorg voor een kind, moet afscheid genomen worden. Scheiding gebeurt meestal stapsgewijs naarmate de situatie van het biologische gezin verbetert, of gewoon omdat de jongere het beroepsleven betreedt en geleidelijk vertrekt.

Een salaris berekend op basis van het minimumloon

De assistant familial is een werknemer, betaald volgens het aantal ontvangen kinderen en de duur van hun aanwezigheid. Het bruto maandbedrag, waarvan de sociale bijdragen moeten worden afgetrokken, wordt berekend op basis van de Smic, het minimumloon.

Voorbeeld voor kinderopvang in 2017

Basis maandsalaris

Als de ontvangst permanent is (minimaal 15 opeenvolgende dagen per maand): 50 maal het Smic uurloon + 70 maal het Smic uurloon voor 1 kind (dubbel voor 2, driemaal voor 3...).

Ofwel: (€ 9,76 x 50) + (€ 9,76 x 70) = € 1.171,20 voor één kind, € 1.854,40 voor twee kinderen en € 2.537,60 voor drie kinderen.

Bij niet-permanente opvang wordt het maandsalaris berekend op basis van 4 maal het Smic uurloon per dag en per kind: 4 x € 9,76 = € 39,04.

Aanvullende toeslag

Onderhoudsvergoeding: 3,5 maal het gegarandeerde minimum per dag en per kind, ofwel 3,5 x € 3,54 = € 12,39.

Bijzondere vergoedingen

Verhoging voor uitzonderlijke situaties (ziekte, invaliditeit).
Voor permanente opvang: 15,5 uur Smic uurloon per maand per kind: 15,5 x € 9,76 = € 151,28.
Voor niet-permanente opvang: 0,5 uur Smic uurloon per dag, of 0,5 x € 9,76 = € 4,88.
Wachtvergoeding tussen de opvang: 2,8 maal Smic uurloon per dag, of 2,8 x € 9,76 = € 27,33.
Compensatie voor de schorsing van de vergunning: 50 maal Smic uurloon: 50 x € 9,76 = € 488.
Standby-toeslag voor noodopvang: 2,25 uur Smic uurloon per dag, ofwel 2,25 x € 9,76 = € 21,96.

Vergoedingen die voor het kind zelf bestemd zijn

Deze toelagen worden door elke conseil général vastgesteld: kleding, zakgeld, toelagen voor vrije tijd, kerstgeschenken, terug-naar-schooltoelage....

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention