allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Code du tourisme

  Een georganiseerde verzameling van wetten en regels die van toepassing zijn op het toerismerecht.

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

  
BeginpaginaFranse samenlevingWelvaart en economieSMIC, het Franse minimumloon

SMIC, het Franse minimumloon

woensdag 6 december 2017 , door Hanjo

Het salaire minimum de croissance (Smic) is het wettelijke minimale uurloon wat een werknemer normaal gesproken moet ontvangen.
Maar dat betekent niet dat iedereen dat minimale uurloon ook ontvangt. Er gelden bijvoorbeeld kortingen voor stagiaires, voor werknemers onder de 18 jaar en voor gehandicapten. Ook voor een zelfstandige is het geen gegarandeerd minimumloon.

Het vorige artikel in deze rubriek: Online weergave van gemiddelde levensstandaard
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 2.404
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ook kan het minimum uurloon zijn opgebouwd uit meerdere elementen (waaronder fooien!). Om na te gaan of het uitgekeerde salaris ten minste gelijk is aan de Smic, moeten het basissalaris, de voordelen in natura en de productiviteits­toeslagen in de berekening worden opgenomen.

Aan de andere kant zijn sommige voordelen en bedragen van de Smic-berekening uitgesloten:

 • onkostenvergoeding (inclusief transportpremie),
 • overwerkverhogingen,
 • winstdelings- en aanmoedigingspremies,
 • bonussen voor anciënniteit, aanwezigheid of bijzondere werkomstandigheden (insalubriteit),
 • vakantietoeslagen aan het einde van het jaar, tenzij in maandelijkse termijnen betaald.

Collectieve arbeidsovereenkomsten voorzien over het algemeen in een conventioneel minimumloon.

Staat in de collectieve arbeidsovereenkomst een hoger minimumloon dan de Smic, dan moet de werkgever het conventionele minimumloon betalen.
Is het lager dan de Smic dan moet de werkgever het loon aanvullen tot het niveau van de Smic.

Hoe wordt de Smic bepaald?

De Smic wordt jaarlijks op 1 januari geherwaardeerd. De inflatie wordt geïndexeerd op basis van gemeten inflatie voor 20 procent van de huishoudens met de laagste inkomens. De herwaardering van de Smic wordt uitgevoerd op basis van de helft van de koopkrachtstijging van het gemiddelde uurloon van werknemers (dit uurloon wordt de SHBOE genoemd).

Indien de index van de consumptieprijzen in de loop van het jaar met ten minste 2% stijgt ten opzichte van de index die werd vastgesteld bij de vaststelling van het laatste Smic-bedrag, wordt hij automatisch in dezelfde mate verhoogd.

Daarnaast kan de overheid op elk moment de Smic verhogen.

De evolutie van de Smic

Minimum bruto uurloon
2014 2015 2016 2017 2018
€ 9,53 € 9,61 € 9,67 € 9,76 € 9,88

De Smic komt in 2018 bij een 35-urige werkweek neer op € 1.498,47 bruto per maand.

 • Moet het Franse minimumloon veranderen?
  Een nieuwsflits in rubriek > Franse samenleving

  De Smic-deskundigengroep heeft tegen een "boost" van het Franse minimumloon op 1 januari gestemd. In haar rapport pleiten de wijze mannen en vrouwen voor een hervorming van het minimumloon, dat  (...)

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 61

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |