allesfrans.com

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

  
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenHuurwoning gevondenHuurprijzen - Verhogingen door de wet beperkt

Huurprijzen - Verhogingen door de wet beperkt

Huurverhogingen zijn aan strikte regels gebonden

dinsdag 23 maart 2010 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 2 januari 2013

Een verhuurder is vrij om de huurprijs van een woning te bepalen, maar de (jaarlijkse) aanpassing van die huur is aan strikte, door de overheid vastgelegde regels gebonden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Huurders: Wat verandert met de wet Elan?
Beoordeling:
Bezoeken: 1.926
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De mogelijkheid van herziening van de huur tijdens de huurovereenkomst moet uitdrukkelijk in de huurovereenkomst worden opgenomen. Zo niet, dan kan de verhuurder geen verhoging opleggen. Bovendien kan slechts één verhoging per jaar worden opgelegd, zoals overeengekomen in het contract of, bij gebreke daarvan, bij de vernieuwing van de huurovereenkomst. Sinds 10 februari 2008 mag die verhoging niet meer bedragen dan de index van de huurprijzen (IRL = indice de référence des loyers) zoals ieder kwartaal gepubliceerd door het INSEE.

Afhankelijk van de index huren (IRL)

Voor de berekening van de nieuwe huur vermenigvuldig je de gewone huur (exclusief kosten) met de nieuwe referentie-index van het kwartaal dat in de huurovereenkomst staat vermeld en je deelt het door de IRL van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Als er geen referentiekwartaal in de huurovereenkomst staat vermeld, is de laatst bekende index op de datum van ondertekening van de huurovereenkomst van toepassing.

Wanneer de clausule in het contract is opgenomen, gebeurt de huuraanpassing automatisch. De verhuurder hoeft de verhoging niet onmiddellijk te vragen, maar mag tot uiterlijk vijf jaar alsnog de huurverhoging opeisen. Neem dus contact op met de verhuurder om zeker te zijn van zijn intenties!

Bij uitzondering kan een huurverhoging worden opgelegd bij verbeteringen aan de woning. Maar deze verhoging mag niet plaatsvinden zonder jouw toestemming. Een clausule in de huurovereenkomst (of addendum) moet bepalen wat de stijging van de huur mag zijn na voltooiing van de werkzaamheden.

Een te lage huurprijs

Ook al is je huurprijs duidelijk aan de lage kant, dan moet de verhuurder jou ten minste 6 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst per aangetekende post informeren over zijn voorstel tot huuraanpassing.

Dit voorstel moet worden vergezeld van ten minste drie verwijzingen naar huurprijzen van vergelijkbare huurwoningen in dezelfde groep van gebouwen, of in een andere groep van gebouwen, maar met dezelfde kenmerken. Twee van deze verwijzingen moeten betrekking hebben op woningen die al langer dan drie jaar door de bewoner gehuurd worden.

Huurverhoging weigeren

Als je het voorstel wijgert (of niet reageert), kan de verhuurder ten minste vier maanden voordat het huurcontract afloopt , het geschik voorleggen aan de departementale commissie (commission de conciliation du département). Beide partijen zullen worden gehoord en de commissie zal proberen te bemiddelen.

De commissie heeft twee maanden om een advies op te stellen. Word je als huurder in het gelijk gesteld, of geeft de commissie niet tijdig een advies, dan kan de huurder (nog steeds voor het verstrijken van de huurovereenkomst)naar de rechtbank (tribunal d’instance) stappen. Gebeurt dit alles niet, dan wordt de huurovereenkomst op dezelfde huurprijs als voorheen verlengd(eventueel vermeerderd met de IRL).

De door de commissie of de rechter bepaalde stijging is altijd progressief. De verhoging zal worden gespreid over drie of zes jaar, afhankelijk of de verhoging meer dan 10% bedraagt. In de Parijse regio kan de verhoging niet meer bedragen dan de helft van het verschil tussen de oude en de nieuwe huur.

Onterechte huurverhoging

Als je verhuurder zich niet aan de wettelijke regels houdt, stop dan NIET met het betalen van de huur. Dit is immers een geldige reden om de huurovereenkomst te verbreken! Stuur een aangetekend schrijven naar de verhuurder waarin je de verhoging aanvecht. Als je zeker van je zaak bent, betaal dan een huurprijs die volgende de index is aangepast.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |