allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsStrafmaatregelenTravail d’intérêt général
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Travail d’intérêt général

vrijdag 8 december 2017 , door Hanjo

Een (aanvullende) strafmaat in de vorm van onbezoldigde dienstverlening.

Het vorige artikel in deze rubriek: De doodstraf in Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 56
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Degene die veroordeeld is tot een vonnis van algemeen belang (TIG) moet werken voor een vereniging, een lokale overheid, een openbare instelling, een overheidsdienst of een ziekenhuis. De werktijden variëren. De veroordeelde wordt niet vergoed en is onderworpen aan controle. Als de TIG niet wordt uitgevoerd, kan dit bestraft worden.

Deze maatregel kan alleen worden opgelegd met instemming van de betrokken persoon. Het is dus geen dwangarbeid.

Voorwaarden met betrekking tot de persoon

Iedereen ouder dan 16 jaar kan worden veroordeeld tot het verlenen van een gemeenschapsdienst.

Voorwaarden met betrekking tot de inbreuk

Lees artikel Contravention, délit, crime voor een uitleg van de drie verschillende soorten inbreuken.
 

Délit

Travail d’intérêt général kan worden opgelegd voor alle strafbare feiten waarop een gevangenisstraf staat.

De veroordeelde moet tijdens het proces zijn of haar toestemming geven.

De TIG kan als volgt worden opgelegd:

 • als alternatieve straf. Dit betekent dat de TIG de gevangenisstraf vervangt.
 • of op proef als onderdeel van een voorwaardelijke veroordeling. Dit betekent dat de TIG een aanvulling vormt op de voorwaardelijke straf. De voorwaardelijke veroordeling kan onvoorwaardelijk worden indien de veroordeelde persoon zijn of haar TIG niet nakomt.
 
De strafrechter kan op verzoek van de betrokkene of op verzoek van de openbare aanklager de bevoegde rechter gelasten de TIG te vervangen door een sanctie in strafdagen. Het besluit moet met redenen zijn omkleed.

Contravention

Voor bepaalde overtredingen van de 5e klasse kan travail d’intérêt général worden opgelegd, met name voor vrijwillige schade. Maar alleen voor volwassenen.

De veroordeelde moet zijn of haar toestemming geven tijdens het proces.

De TIG wordt als bijkomende straf opgelegd. Dit betekent dat de TIG bovenop de opgelegde geldboete komt.

Crime

De TIG kan als proeftijd van een voorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd. Dit betekent dat de TIG een aanvulling vormt op de voorwaardelijke straf. De voorwaardelijke veroordeling kan ten uitvoer worden gelegd indien de gevonniste persoon zijn of haar TIG niet nakomt.

De veroordeelde moet zijn of haar toestemming geven tijdens het proces.

Uitvoering van de straf

Voor een meerderjarige

De door de openbare aanklager opgeroepen strafrechter bepaalt na het proces de precieze aard van de uit te voeren werkzaamheden. Deze beslissing kan niet worden aangevochten.

De veroordeelde moet werken voor een vereniging, een lokale overheid, een openbare instelling, een overheidsdienst of een ziekenhuis.

Het werk kan bestaan uit:

 • verbetering van de natuurlijke omgeving (tuinieren...),
 • reparatie van schade veroorzaakt door vandalisme (beschildering, beglazing enz.),
 • de instandhouding van het erfgoed (restaureren van een historisch gebouw....),
 • werken met slachtoffers van verkeersongevallen, met name bij verkeersovertredingen,
 • of het verrichten van solidariteitsacties (steun aan kansarmen...).

Voor een minderjarige

De jeugdrechter, naar wie de officier van justitie doorverwijst, bepaalt na afloop van het proces de precieze aard van de uit te voeren werkzaamheden. Deze beslissing kan niet worden aangevochten.

De veroordeelde moet werken voor een vereniging, een lokale overheid, een openbare instelling, een overheidsdienst of een ziekenhuis.

Het werk kan uit bestaan uit:

 • verbetering van de natuurlijke omgeving (tuinieren...),
 • reparatie van schade veroorzaakt door vandalisme (beschildering, beglazing enz.),
 • de instandhouding van het erfgoed (restaureren van een historisch gebouw....),
 • werken met slachtoffers van verkeersongevallen, met name bij verkeersovertredingen,
 • of het verrichten van solidariteitsacties (steun aan kansarmen...).

Het werk moet aangepast zijn aan minderjarigen en een vormend karakter hebben of van dien aard zijn dat het de sociale integratie van gevonniste jongeren bevordert.

Werkuren

De TIG moeten binnen 18 maanden voltooid zijn.

Looptijd per soort inbreuk
Looptijd Contravention Andere gevallen
Minimale duur 20 uur 20 uur
Maximale duur 120 uur 280 uren

Bezoldiging

Dit werk is onbetaald.

Mensen die al werken moeten hun TIG in hun vrije tijd uitvoeren.

Controle

De veroordeelde persoon wordt op het werk gecontroleerd:

 • door de organisatie waarvoor de werkzaamheden worden uitgevoerd,
 • en door de jeugdhandhavingsrechter of door de jeugdrechter.

De veroordeelde moet de magistraat in kennis stellen van elke verandering van verblijfplaats en op dagvaardingen reageren.

Indien de veroordeelde persoon zijn of haar TIG die als proeftijd werd opgelegd niet uitvoert, kan de rechter die verantwoordelijk is voor het toezicht:
 • de duur van de proeftijd verlengen,
 • de proeftijd geheel of gedeeltelijk intrekken, d.w.z. dat de veroordeelde persoon de bij het proces opgelegde voorwaardelijke straf moet uitzitten.
Een veroordeelde persoon die een als straf opgelegde TIG niet uitvoert, kan voor de rechter worden vervolgd. De strafmaat is daarbij:
 • 2 jaar gevangenisstraf (1 jaar voor minderjarige kinderen),
 • en een boete van € 30.000 (€ 7.500 voor een minderjarige).

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention