allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenOverige belastingenDe hoogte van de successierechten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De hoogte van de successierechten

maandag 25 december 2017 , door Hanjo

Hoe bereken je de successierechten om te weten te komen hoeveel er nog rest na betaling van de rechten? In dit artikel vind je een uitleg.

Het vorige artikel in deze rubriek: Belasting op de woning
Beoordeling:
Bezoeken: 259
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Hoe worden de successierechten bepaald?

Bij de berekening van de droit de succession komen enkele termen kijken: actif net taxable, actif successoral taxable, abattement personnel, part taxable. We beginnen met een uitleg om te begrijpen waarover wordt gesproken.

Actif net taxable

Het belastbare netto-actief is het onder de erfgenamen te verdelen vermogen. Bij de bepaling van de belastbare nettoactiva wordt rekening gehouden met activa (bezittingen) en passiva (schulden).

Actif net taxable = actif – passif

Actif successoral taxable

Het belastbare netto-actief wordt over de erfgenamen verdeeld volgens de volgorde van de erfgenamen en rekening houdend met eventuele eerdere schenkingen.

Jouw aandeel in de belastbare netto-activa vertegenwoordigt je actif successoral taxable, jouw belastbare activa.

Abattement personnel

De persoonlijke aftrek is de korting die wordt toegepast op basis van de berekening van de successierechten.

Part taxable

Het belastbare deel is de basis voor de berekening van de successierechten op jouw aandeel:

Part taxable = actif successoral taxable – abattement personnel

Hoe wordt jouw persoonlijke aftrek op de nalatenschap bepaald?

De erfgenamen kunnen in aanmerking komen voor een persoonlijke aftrek (op voorwaarde dat zij deze in de 15 jaar voorafgaand aan het overlijden niet hebben gebruikt in het kader van een schenking). Deze vergoeding is afhankelijk van hun relatie met de overledene en hun persoonlijke omstandigheden.

Niveau van de aftrek
€ 100.000 voor een kind, vader of moeder
€ 15.932 voor een broer of zus
€ 7.967 voor een neef of nicht
€ 1.594 in alle andere gevallen
Personen met een handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een toeslag van € 159.325.

Hoeveel successierechten moet je betalen?

Op het belastbaar aandeel wordt een tarief toegepast dat verschilt naar gelang de hoedanigheid van de erfgenaam.

De schaal voor erfgenamen in directe lijn
Toepasselijk tariefgroep Percentage
Niet meer dan € 8.072 5%
Tussen € 8.072 en € 12.109 10%
Tussen € 12.109 en € 15.932 15%
Tussen € 15.932 en € 552.324 20%
Tussen € 552.324 en € 902.838 30%
Tussen € 902.838 en € 1.805.677 40%
Meer dan € 1.805.677 45%
De schaal voor broers en zussen
Toepasselijk tariefgroep Percentage
minder dan € 24.430 35%
vanaf € 24.430 45%
Voor overige erfgenamen
Ouders tot en met de 4e graad 55%
Alle andere erfgenamen 60%

Een simulator

De simulator op service-public.fr maakt een schatting van de te betalen successierechten (exclusief notariskosten) bij het overlijden van een naaste. Je hebt hiervoor de volgende gegevens nodig:

 • de waarde van de activa waaruit de boedel bestaat,
 • het bedrag van jouw aandeel,
 • het bedrag van eventuele voorwaardelijke schulden die de overledene heeft achtergelaten.

Op internet: De simulator op service-public.fr


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Eco-taxe of TPL

  Vanaf 1 januari 2014 zou het Franse vrachtverkeer deze belasting moeten betalen, maar de plannen zijn uitgesteld..

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention