allesfrans.com
 
BeginpaginaNieuwsNieuwsberichtenEtats généraux de l’alimentation

Uit de (Franse) media...

Etats généraux de l’alimentation

Wat zijn de gevolgen voor boer en consument van dit overlegproces over levensmiddelen?

maandag 25 december 2017 , door Hanjo

Bewaking van promotiecampagnes om de productiekosten te beschermen, verdere ontwikkeling van biologische producten en bestrijding van voedselverspilling. Na afloop van het overlegproces heeft de regering haar routekaart gepresenteerd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nieuwe prioriteiten voor autowegen en spoorlijnen
Beoordeling:
Bezoeken: 26
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Etats généraux de l’alimentation zijn donderdag 21 december afgesloten na vijf maanden werk. Deze nieuwe "Grenelle", waaraan boeren, voedselproducenten, distributeurs en consumenten deelnamen, had twee doelstellingen: oplossingen vinden om boeren beter te compenseren en het bevorderen van gezond, veilig, duurzaam en toegankelijk voedsel voor iedereen. De Franse eerste minister, Edouard Philippe, presenteerde de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, dat uiterlijk eind februari 2018 aan het Franse parlement moet worden voorgelegd en vervolgens bij verordening moet worden aangenomen, zodat de maatregelen snel in werking kunnen treden.

Beheer van promoties

Om prijzenoorlogen te beperken voorziet de tekst in het opleggen van een verlieslatende doorverkoopdrempel (SRP) van 10% voor levensmiddelen. Met andere woorden, de distributie zal ze ten minste 10% duurder moeten doorverkopen dan de aankoopprijs om de logistieke kosten van de producenten te dekken. Deze maatregel lijkt raadselachtig.

We gaan sommige producten met 10 procent verhogen, waarbij we beloven dat dit geld, dat over de rug van de consument wordt geïncasseerd, wonderbaarlijk terecht zou komen bij de agrovoedingsindustrie en dat deze industrie het geld terug zou geven aan de boeren. Door welk wonder dat moet gebeuren is niet duidelijk, want er zijn geen middelen om dit te controleren, bekritiseert UFC-Que Choisir, een Franse consumentenbond.

De regering overweegt ook om handelspromoties in te kaderen, waardoor ze niet meer dan 34% van de normale prijs en 25% van het normale volume mogen overschrijden.

Deze twee maatregelen zullen bij wijze van experiment gedurende twee jaar worden ingevoerd.

Versterking van de positie van boeren in de voedselketen

Een ander meer technisch aspect van het wetsvoorstel is de wijziging van de Code Rural, de wet op de landbouw, die een clausule moet krijgen over het omkeren van de contractering. Contracten zouden niet langer worden aangeboden door kopers (grootwinkelbedrijven, fabrikanten) maar door producenten en de tariefregelingen zouden daarbij gebaseerd zijn op de productiekosten.

De productiekosten moeten nog worden vastgesteld. De berekening van de kostprijs zal worden gebaseerd op producentenorganisaties, om rekening te houden met de specificiteit van regio’s en landbouwproductiemethoden.

Misdrijf uitgebreid tot slachthuizen

De voor huisdieren geldende overtreding inzake mishandeling zal worden uitgebreid tot slachthuizen en bedrijven voor het vervoer van levende dieren. Deze overtreding wordt opgenomen in de Code Rural. De boetes voor het niet naleven van de regels inzake dierenwelzijn worden verhoogd van 6 maanden gevangenisstraf en een boete van € 7.500 naar 1 jaar en een boete van € 15.000.

Bestrijding van voedselafval

De kantines van bedrijven, ziekenhuizen, scholen en bejaardentehuizen en de agro-voedingsindustrie zullen net als supermarkten genoodzaakt zijn hun onverkochte verbruiksgoederen te doneren aan liefdadigheidsinstellingen.

Betere regulering van de verkoop van pesticiden

Om de verkoop van pesticiden te reguleren, moet het wetsvoorstel een paragraaf bevatten om een scheiding aan te brengen tussen advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in coöperaties. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 zal een tijdschema voor de geleidelijke eliminatie van pesticiden, waaronder glyfosaat, worden gespecificeerd.

Een nieuw plan voor de bio

Ten slotte zal in het eerste kwartaal van 2018 een nieuw ontwikkelingsplan voor de biologische landbouw worden opgesteld met precieze gekwantificeerde doelstellingen tegen 2022. Van 6,5% van het Franse landbouwareaal zal de biologische landbouw naar verwachting toenemen tot 15% in 2022 en 30% in 2030.

Bovendien moet in 2022 de helft van de kantines biologisch zijn of lokale producten gebruiken.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |