allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsPraktijkgids voor klokkenluiders
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Praktijkgids voor klokkenluiders

maandag 25 december 2017 , door Hanjo

Hun namen zijn Edward Snowden, Irene Frachon of Erin Brockovitsj. Op risico van hun carrière, hun vrijheid en zelfs hun leven hebben deze klokkenluiders ("lanceurs d’alerte") de schandalen van NSA, Mediator en drinkwatervervuiling in Californië openbaar gemaakt. Transparency International France, de onafhankelijke organisatie voor corruptiebestrijding, heeft donderdag 14 december een eerste gids voor klokkenluiders gepubliceerd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Gewoonterecht
Beoordeling:
Bezoeken: 98
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Eind 2016 heeft Frankrijk met de goedkeuring van de wet Sapin 2 een regeling ingevoerd voor de bescherming van klokkenluiders die het meest geavanceerd van Europa is, benadrukt Transparency International France. Maar zijn de burgers hiervan op de hoogte? Als zij niet de juiste reflexen hebben, stellen zij zich bloot aan grote risico’s, zoals ontslag of gerechtelijke procedures wegens laster of lasterlijke aanklacht. Het doel van de gids is om op ongeveer zestig pagina’s antwoorden, informatie en nuttige adressen te geven om een waarschuwing te lanceren en tegelijkertijd te profiteren van de wettelijke bescherming.

Een zeer ruime definitie van klokkenluiders

Frankrijk heeft gekozen voor een zeer ruime definitie van "lanceurs d’alerte", aangezien het verwijst naar elke "natuurlijke persoon die een misdrijf of een misdrijf te goeder trouw openbaar maakt of signaleert", een ernstige en duidelijke schending van een door Frankrijk geratificeerde of goedgekeurde internationale verbintenis, een bedreiging of ernstige aantasting van het algemeen belang (schade aan de volksgezondheid, de openbare veiligheid, het milieu, enz.) De feiten, inlichtingen of documenten die onder het nationale defensiegeheim, het medisch geheim of het geheim van de betrekkingen tussen een advocaat en zijn cliënt vallen, zijn uitgesloten.

Hoe moet een melding worden gestart?

Alvorens de melding te lanceren, benadrukt de gids de noodzaak om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten. De meest verstandige aanpak is het raadplegen van een juridisch adviseur die gebonden is aan geheimhouding door zich te wenden tot de "Défenseur des droits", die krachtens de wet Sapin 2 belast is met de bescherming van klokkenluiders. Er moet ook een dossier worden samengesteld om nuttig bewijsmateriaal (mailings, rapporten, boekhoudkundige documenten) en getuigenissen te verzamelen.

Wanneer je een beroepsmatige relatie hebt met de aan te klagen organisatie (bijvoorbeeld als werknemer, ambtenaar of externe medewerker), dan moet je de volgende meldingsprocedure volgen:

 1. Intern waarschuwen;
 2. Indien de signalering niet binnen een redelijke termijn wordt verwerkt, kun je contact opnemen met de gerechtelijke of administratieve autoriteit;
 3. en indien binnen drie maanden geen antwoord wordt ontvangen, kan de waarschuwing openbaar worden gemaakt (media, verenigingen, onafhankelijke organisaties, vakbonden).

Alle details zijn terug te vinden in de gids. In het geval er geen sprake is van een beroepsmatige relatie voorziet de wet niet in een verplichte procedure. Om te worden beschermd moet je echter wel verantwoordelijk handelen, stelt de vereniging.

Welke bescherming?

De wet Sapin 2 biedt een betere bescherming van klokkenluiders:

 • bescherming tegen represailles (disciplinaire sancties, salarisverlagingen, ontslag, enz;
 • behoud van anonimiteit.
Vanaf 1 januari 2018 zullen bedrijven met meer dan 50 werknemers en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners en de overheid procedures moeten instellen voor het ontvangen van waarschuwingen.

Op internet: De praktijkgids


 

Lees ook:
Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention