allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkFranse spreekwoorden en gezegdes
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Franse spreekwoorden en gezegdes

maandag 8 januari 2018 , door Hanjo

Enkele bekende spreekwoorden en gezegdes, soms dezelfde als in het Nederlands, maar vaak ook volledig anders!

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse koosnaampjes
Beoordeling:
Bezoeken: 1.913
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Klik na het openen van een categorie op de titel voor een vertaling...

...en klik nogmaals (of op een andere) om deze te sluiten.
 

Net als in het Nederlands

Acheter chat en poche.

Een kat in de zak kopen.

Après moi le déluge.

Na mij de zondvloed.

Battre le fer quand il est chaud.

Het ijzer smeden als het heet is.

Beaucoup de bruit pour rien.

Een hoop herrie om niets.

Œil pour œil, dent pour dent.

Oog om oog, tand om tand.

Un cheval donné on ne regarde pas les dents.

Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken.

C’est dans le besoin qu’on reconnaît ses vrais amis.

In nood leert men zijn ware vrienden kennen.

C’est l’exception qui confirme la règle.

De uitzondering bevestigt de regel.

Les murs ont des oreilles.

De muren hebben oren.

Mieux vaut prévenir que guérir.

Beter voorkomen dan genezen.

Mieux vaut tard que jamais.

Beter laat dan nooit.

Pas de nouvelle, bonnes nouvelles.

Geen nieuws, goed nieuws.

Un chien qui aboie ne mord pas.

Blaffende honden bijten niet.

Qui sème le vent, récolte la tempête.

Wie wind zaait, zal storm oogsten.

Rira bien qui rira le dernier.

Wie het laatst lacht, lacht het best.

Rome ne s’est pas faite en un jour.

Rome is niet in één dag gebouwd.

Sitôt dit, sitôt fait.

Zo gezegd, zo gedaan.

Tel père, tel fils.

Zo vader, zo zoon.

Tous les chemins mènent à Rome.

Alle wegen leiden naar Rome.

Tout ce qui brille/reluit n’est pas or.

Niet alles wat blinkt/glanst, is goud.

Un homme averti en vaut deux.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Un malheur ne vient jamais seul.

Een ongeluk komt nooit alleen.

Une image vaut mille mots.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Nagenoeg hetzelfde

Après la pluie, le beau temps.

Letterlijk: Na regen komt mooi weer.
Figuurlijk: Na regen komt zonneschijn.

Avoir bon vent.

Letterlijk: Goede wind hebben.
Figuurlijk: De wind mee hebben.

Avoir vent de quelque chose.

Letterlijk: Ergens wind van krijgen.
Ergens lucht van krijgen.

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Letterlijk: Het is de druppel die het glas doet overlopen.
Figuurlijk: Het is de druppel die de emmer doet overlopen.

Les rats quittent le navire.

Letterlijk: De ratten verlaten het schip.
Figuurlijk: De ratten verlaten het zinkende schip.

Loin des yeux, loin du cœur.

Letterlijk: Ver van de ogen, ver van het hart.
Figuurlijk: Uit het oog, uit het hart.

Pleuvoir des cordes.

Ook: Pleuvoir comme vache qui pisse
Letterlijk: Touwen regenen.
Figuurlijk: Pijpenstelen regenen.

Quand le chat n’est pas là, les souris dansent.

Letterlijk: Als de kat er niet is, dansen de muizen.
Figuurlijk: Als de kat van huis is, dansen de muizen.

Een beetje anders

A l’œuvre, on connaît l’ouvrier.

Letterlijk: Aan (het resultaat van) de arbeid herkent men de arbeider.
Figuurlijk: Aan de vruchten kent men de boom.

Aux grandes portes battent les grands vents.

Letterlijk: Bij grote deuren waait harde wind.
Figuurlijk: Hoge bomen vangen veel wind.

Bon repas doit commencer par la faim.

Letterlijk: Een goede maaltijd moet beginnen met honger.
Figuurlijk: Honger maakt rauwe bonen zoet.

C’est en forgeant qu’on devient forgeron.

Letterlijk: Al smedend wordt men smid.
Figuurlijk: Al doende leert men.

C’est clair comme un jour.

Letterlijk: Het is helder/duidelijk als een dag.
Figuurlijk: Dat staat als een paal boven water.

C’est le troisième larron.

Letterlijk: Het is de derde dief.
Figuurlijk: De lachende derde. Als twee honden vechten om een been...

On n’attrape pas des mouches avec du vinaigre.

Letterlijk: Je vangt geen vliegen met azijn.
Figuurlijk: Met trommels is het kwaad hazen vangen.

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.

Letterlijk: Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken.
Figuurlijk: Waar gehakt wordt, vallen spaanders.

Partir c’est mourir un peu.

Letterlijk: Als je afscheid neemt, sterf je een beetje.
Figuurlijk: Afscheid nemen is moeilijk.

Petit poisson deviendra grand.

Letterlijk: Kleine vissen zullen groot worden.
Figuurlijk: Kleine boompjes/kinderen worden groot.

Pleuvoir comme vache qui pisse.

Ook: Pleuvoir des cordes
Letterlijk: Regenen als een pissende koe.
Figuurlijk: Pijpenstelen regenen.

Quand on parle du loup, on en voit la queue.

Letterlijk: Als je van de wolf praat, zie je zijn staart.
Figuurlijk: Praten over de duivel.

Qui pisse contre le vent mouille sa chemise.

Letterlijk: Wie tegen de wind in plast, maakt zijn broek nat.
Figuurlijk: Tegen de wind in plassen.

Une hirondelle/feuille ne fait pas le printemps.

Letterlijk: Een zwaluw/blad maakt nog geen lente.
Figuurlijk: Een zwaluw maakt nog geen zomer.

Niet in het Nederlands

En mocht er toch een Nederlands equivalent zijn, dan horen we dat graag!
 

Belle (beau) de loin mais loin d’être belle (beau).

Letterlijk: Mooi van veraf maar verre van mooi.
Betekenis: Alles is niet wat het lijkt te zijn.

C’est le ton qui fait la musique.

Letterlijk: Het is de toon die muziek maakt tot wat het is.
Betekenis: Het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt.

C’est l’hôpital qui se moque de l’infirmerie.

Ook: C’est l’hôpital qui se fout/moque de la charité.
Letterlijk: Het is het ziekenhuis dat niet om liefdadigheid geeft.
Toepassing: Je zegt dit wanneer je meent dat jouw doelen en zorgen hoger liggen dan die van degene die jou toespreekt.

Avec des si, on mettrait Paris en bouteille.

Letterlijk: Met ’als-als’ zou je Parijs in een flesje kunnen doen.
Betekenis: Het heeft geen zin om te speculeren over wat er gebeurt "als...... ".

Les paroles s’envolent, les écrits restent

Letterlijk: Woorden vliegen weg, de geschriften blijven over.
Betekenis: Een spreekwoord dat om voorzichtigheid vraagt en eraan herinnert dat, in tegenstelling tot woorden, geschriften niet in de lucht verdwijnen maar sporen achterlaten die compromitterend kunnen zijn.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

Letterlijk: De kleine beekjes maken de grote rivieren.
Betekenis: Kleine winsten kunnen leiden tot een grote winst.

Secret de deux, secret de Dieu, secret de trois, secret de tous.

Letterlijk: Een geheim tussen twee mensen wordt alleen gedeeld met God. Een geheim gedeeld door drie mensen, is al snel bekend bij iedereen.
Betekenis: Naarmate je meer mensen een geheim toevertrouwt, wordt de kans kleiner dat het geheim blijft.

Cela ne sert à rien de devenir un jour l’homme le plus riche du cimetière.

Letterlijk: Het heeft geen zin om ooit de rijkste op het kerkhof te worden.
Betekenis: Blijf niet op je geld zitten, maar geef het uit.

Parle à mon cul, ma tête est malade.

Letterlijk: Praat tegen mijn ezel/kont, want mijn hoofd is ziek.
Betekenis: Sarcasme geeft uitdrukking aan het ongenoegen om iemand die niet naar je luistert.

Plus on est de fous, plus on rit.

Letterlijk: Hoe meer gekken, hoe meer we lachen.
Betekenissen: Het wordt gebruikt wanneer in een conflictsituatie tussen twee of meer mensen een nieuwkomer het verergert. Het wordt ook gebruikt wanneer een groep om welke reden dan ook geen extra persoon kan toelaten en toch iemand moet aanvaarden.

Proverbe ne peut mentir.

Letterlijk: Een spreekwoord kan niet liegen.
Betekenis: Wordt toegepast wanneer een spreekwoord uit komt.</div

Pour faire bon ménage, il faut que l’homme soit sourd et la femme aveugle.

Letterlijk: Voor een goed huwelijk moet de man doof zijn en de vrouw blind.
Betekenis: Voor een goede verstandhouding moet de man de kreten van zijn vrouw negeren en zij moet de fouten van haar man accepteren.

Qui paye ses dettes s’enrichit.

Letterlijk: Wie zijn schulden betaalt, wordt rijker.
Betekenis: Terugbetaling van geleend geld komt neer op het verlies van een morele last en maakt het mogelijk om te beginnen met het opbouwen van iemands persoonlijke vermogen.</div

Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer.

Letterlijk: Wanneer God niet bestond, zou hij moeten worden uitgevonden.
Betekenis: De behoefte van de mens aan absolute waarheid leidt onverbiddelijk tot het geloof in één of meerdere goden.</div

Tel qui rit vendredi dimanche pleurera.

Letterlijk: Wie vrijdag lacht zal zondag huilen.
Betekenis: Er zijn veel goede tijden, maar er zijn ook slechte tijden.

Ventre affamé n’a pas d’oreilles.

Ook: Ventre affamé n’a point d’oreilles
Letterlijk: Een hogerige buik heeft geen oren.
Betekenis: Je hoort nietw wanneer je honger hebt of ergens behoefte aan hebt.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention