allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsOvertreding en boeteEen parkeerboete aanvechten

Een parkeerboete aanvechten

dinsdag 9 januari 2018 , door Hanjo

Sinds 1 januari 2018 wordt het bedrag van een parkeerboete vrij vastgesteld door de gemeenten. Indien een administratief beroep niet wordt gehonoreerd, kan een bekeuring worden aangevochten voor de nieuwe geschillencommissie (commission du contentieux du stationnement payant) in Limoges.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een boete voor slippers, een sigaret of een broodje aan het stuur
Beoordeling:
Bezoeken: 297
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Vanaf 2018 wordt de landelijk bepaalde boete van € 17, - niet langer opgelegd bij overtreding van betaald parkeren. Het zijn de burgemeesters die het bedrag van deze boetes vaststellen, die nu "forfait de post stationnement (FPS)" heten. Er zijn ongeveer 800 gemeenten bij betrokken. In Parijs heeft de gemeente bijvoorbeeld al aangekondigd dat de parkeerboete volgend jaar zal worden verhoogd van € 17 naar € 50 in zone 1 (van het 1e tot het 11e arrondissement) en € 35 in zone 2 (buitendistricten).

Het bedrag van het forfait de post stationnement, eventueel verminderd met het bedrag van het aan het begin van de parkeerperiode betaalde parkeergeld, wordt ter kennis gebracht door middel van een betalingsbericht. Dit wort op het betreffende voertuig aangebracht, of per post of e-mail aan de houder van het kentekenbewijs gestuurd.
Betaling dient dan binnen 3 maanden plaats te vinden. Anders wordt het bedrag verhoogd.

Een nieuwe commissie om parkeerboetes aan te vechten

Om een boete te betwisten moet de automobilist binnen één maand een eerste administratief beroep (recours administratif préalable) aangaan bij de gemeente of het openbaar instituut voor intergemeentelijke samenwerking. Dit voorlopig administratief beroep is een verplichte eerste stap!

Bij gebreke van een expliciet antwoord na één maand wordt het beroep verworpen. Indien het beroep wordt toegekend, stelt de bevoegde autoriteit de aanvrager in kennis via een gecorrigeerde nota (avis de paiement rectificatif).

De beslissing van de administratie kan binnen een maand worden aangevochten bij de "Geschillencommissie Betaald Parkeren", de Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). Indien de automobilist in beroep wil gaan, moet hij het bedrag van de betalingsnota en, in voorkomend geval, de verschuldigde verhoging betalen alvorens de zaak voor te leggen aan de geschillencommissie. Deze commissie is gevestigd in Limoges en bedoeld voor heel Frankrijk.

De griffie van de commissie stuurt de ontvangen verzoeken door naar de gemeente of de openbare instelling voor intercommunale samenwerking, die binnen een termijn van één maand een verweerschrift kan indienen.

Tegen de uiteindelijke beslissingen van de commissie kan binnen twee maanden beroep worden aangetekend bij de Conseil d’État, de Franse Raad van State. In dit geval moet de klager over een advocaat beschikken.

Commission du contentieux du stationnement payant
2 Rue Edouard Michaud
87100 Limoges

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |