allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsOvertreding en boeteEen parkeerboete aanvechten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een parkeerboete aanvechten

dinsdag 9 januari 2018 , door Hanjo

Sinds 1 januari 2018 wordt het bedrag van een parkeerboete vrij vastgesteld door de gemeenten. Indien een administratief beroep niet wordt gehonoreerd, kan een bekeuring worden aangevochten voor de nieuwe geschillencommissie (commission du contentieux du stationnement payant) in Limoges.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een boete voor slippers, een sigaret of een broodje aan het stuur
Beoordeling:
Bezoeken: 561
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Vanaf 2018 wordt de landelijk bepaalde boete van € 17, - niet langer opgelegd bij overtreding van betaald parkeren. Het zijn de burgemeesters die het bedrag van deze boetes vaststellen, die nu "forfait de post stationnement (FPS)" heten. Er zijn ongeveer 800 gemeenten bij betrokken. In Parijs heeft de gemeente bijvoorbeeld al aangekondigd dat de parkeerboete volgend jaar zal worden verhoogd van € 17 naar € 50 in zone 1 (van het 1e tot het 11e arrondissement) en € 35 in zone 2 (buitendistricten).

Het bedrag van het forfait de post stationnement, eventueel verminderd met het bedrag van het aan het begin van de parkeerperiode betaalde parkeergeld, wordt ter kennis gebracht door middel van een betalingsbericht. Dit wort op het betreffende voertuig aangebracht, of per post of e-mail aan de houder van het kentekenbewijs gestuurd.
Betaling dient dan binnen 3 maanden plaats te vinden. Anders wordt het bedrag verhoogd.

Een nieuwe commissie om parkeerboetes aan te vechten

Om een boete te betwisten moet de automobilist binnen één maand een eerste administratief beroep (recours administratif préalable) aangaan bij de gemeente of het openbaar instituut voor intergemeentelijke samenwerking. Dit voorlopig administratief beroep is een verplichte eerste stap!

Bij gebreke van een expliciet antwoord na één maand wordt het beroep verworpen. Indien het beroep wordt toegekend, stelt de bevoegde autoriteit de aanvrager in kennis via een gecorrigeerde nota (avis de paiement rectificatif).

De beslissing van de administratie kan binnen een maand worden aangevochten bij de "Geschillencommissie Betaald Parkeren", de Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). Indien de automobilist in beroep wil gaan, moet hij het bedrag van de betalingsnota en, in voorkomend geval, de verschuldigde verhoging betalen alvorens de zaak voor te leggen aan de geschillencommissie. Deze commissie is gevestigd in Limoges en bedoeld voor heel Frankrijk.

De griffie van de commissie stuurt de ontvangen verzoeken door naar de gemeente of de openbare instelling voor intercommunale samenwerking, die binnen een termijn van één maand een verweerschrift kan indienen.

Tegen de uiteindelijke beslissingen van de commissie kan binnen twee maanden beroep worden aangetekend bij de Conseil d’État, de Franse Raad van State. In dit geval moet de klager over een advocaat beschikken.

Commission du contentieux du stationnement payant
2 Rue Edouard Michaud
87100 Limoges

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention