allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingHet gevaar achter een gift
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Het gevaar achter een gift

Let op het Franse erfrecht voordat je een gift doet aan een familielid

dinsdag 13 april 2010 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 19 mei 2018

Wanneer je een gift doet aan een naaste, denk je niet direct aan "erven". Maar in jouw genereuze gebaar zit misschien de oorzaak van een toekomstig geschil in de familie. Dus reden genoeg om de regels op een rij te zetten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Het gebruik van drones
Beoordeling:
Bezoeken: 2.025
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Schenking om een familielid te helpen

Veel mensen beseffen niet dat de hulp aan kinderen of andere familieleden in de vorm van geld of goederen, bij de erfenis zal worden meegeteld. Zij worden toegevoegd (de wet noemt het "rapporte") aan de goederen beschikbaar op het moment van overlijden.

Giften beschouwd als een voorschot op erfenis

Wat aan een kind gegeven wordt, wordt (op enkele uitzonderingen na)beschouwd als een voorschot op de erfenis. De giften zullen worden afgetrokken van het kindsdeel in de opsplitsing. Geldbedragen meegeteld tegen hun nominale waarde, maar schenkingen in de vorm van goederen, of voor het verwerven van goederen, worden geëvalueerd op het tijdstip van opvolging.

Bijvoorbeeld, als € 50.000 werd geschonken voor een huis dat in waarde verdubbelt, zal deze schenking worden gerapporteerd voor € 100.000. Deze regel kan ertoe leiden dat een kind na de dood van zijn vader of moeder, minder ontvangt dan hij had verwacht.

Het kan zelfs zo zijn dat het kind een schuld opbouwt ten aanzien van zijn broers en zusters, omdat hij meer dan zijn erfdeel (réserve héréditaire) ontvangen heeft. Dit erfdeel is het minimale aandeel van de nalatenschap van de overledene: de helft bij een kind, tweederde bij twee kinderen (die elk recht hebben op eenderde), driekwart bij drie of meer kinderen. Het saldo vertegenwoordigt het "vrije deel" (quotité disponible), dat vrij beschikbaar is.

Twee uitzonderingen

De wettelijke en gebruikelijke geschenken

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle hulp van ouders aan hun kinderen aan erfrecht onderhevig is. Er zijn echter twee uitzonderingen. In de eerste plaats is dat de wettelijke verplichting van de ouders om hun kinderen een goede start in het leven te waarborgen.

Aan de andere kant zijn er de traditionele omstandigheden, het "algemeen gebruik". Dit verwijst naar geld of goederen die in bijzondere omstandigheden worden gegeven (jaareinde, huwelijk, geboorte van een kind, vakanties, betrekken van een nieuwe woning ...).

De gebruikte term ("présent d’usage") is nogal vaag. In de beoordeling worden zowel de waarde als de (financiele) middelen van de gever in ogenschouw genomen. Een aanvullende test is na te gaan of een dergelijk geschenk zonder moeite nogmaals zou kunnen worden gegeven.

Geschenken en voordelen in natura

Afgezien van deze uitzonderingen telt alles mee: landgoed, notariële schenkingen, auto’s, sieraden ... maar ook voordelen in natura die worden toegekend zonder tegenprestatie (huisvesting, auto-, zorg-uitgaven ...) of "indirecte giften" (onvermogen om een schuld terug te betalen).

Een rentevrije lening aan een erfgenaam heeft ook risico’s. De rechter kan de lening als een geschenk beschouwen, die de kredietgever nooit had willen terugvorderen.

Vermijd toekomstige conflicten

Een gift kan onopgemerkt voorbijgaan. Toch is voorzichtigheid geboden. Voorkomen is beter! Mogelijk creëert het wrevel bij erfgenamen en wordt het een bijna onvermijdelijke bron van geschillen, vooral in gemengde gezinnen. Het is daarom belangrijk alle kinderen op de hoogte te houden (niet: om toestemming vragen) van wat er gebeurt.

Formaliseer een gift

Formeel moeten een gift worden gemeld, ten minste aan de belastingdienst: de datum, de aard, het bedrag en de ontvanger van het geschenk. Deze formaliteit zal nuttig zijn in geval van fiscale controles.

Een akte opmaken

Het is ook mogelijk om een specifieke handeling te rechtvaardigen door een advocaat in te schakelen. Dit kan eerder vermelde moeilijkheden voorkomen.

Hulp grootouders

De belasting stimuleert giften van grootouders aan hun kleinkinderen met een vrijstelling van € 31.395.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention