allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingHet gevaar achter een gift

Het gevaar achter een gift

Let op het Franse erfrecht voordat je een gift doet aan een familielid

dinsdag 13 april 2010 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 19 mei 2018

Wanneer je een gift doet aan een naaste, denk je niet direct aan "erven". Maar in jouw genereuze gebaar zit misschien de oorzaak van een toekomstig geschil in de familie. Dus reden genoeg om de regels op een rij te zetten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Het gebruik van drones
Beoordeling:
Bezoeken: 1.880
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Schenking om een familielid te helpen

Veel mensen beseffen niet dat de hulp aan kinderen of andere familieleden in de vorm van geld of goederen, bij de erfenis zal worden meegeteld. Zij worden toegevoegd (de wet noemt het "rapporte") aan de goederen beschikbaar op het moment van overlijden.

Giften beschouwd als een voorschot op erfenis

Wat aan een kind gegeven wordt, wordt (op enkele uitzonderingen na)beschouwd als een voorschot op de erfenis. De giften zullen worden afgetrokken van het kindsdeel in de opsplitsing. Geldbedragen meegeteld tegen hun nominale waarde, maar schenkingen in de vorm van goederen, of voor het verwerven van goederen, worden geëvalueerd op het tijdstip van opvolging.

Bijvoorbeeld, als € 50.000 werd geschonken voor een huis dat in waarde verdubbelt, zal deze schenking worden gerapporteerd voor € 100.000. Deze regel kan ertoe leiden dat een kind na de dood van zijn vader of moeder, minder ontvangt dan hij had verwacht.

Het kan zelfs zo zijn dat het kind een schuld opbouwt ten aanzien van zijn broers en zusters, omdat hij meer dan zijn erfdeel (réserve héréditaire) ontvangen heeft. Dit erfdeel is het minimale aandeel van de nalatenschap van de overledene: de helft bij een kind, tweederde bij twee kinderen (die elk recht hebben op eenderde), driekwart bij drie of meer kinderen. Het saldo vertegenwoordigt het "vrije deel" (quotité disponible), dat vrij beschikbaar is.

Twee uitzonderingen

De wettelijke en gebruikelijke geschenken

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle hulp van ouders aan hun kinderen aan erfrecht onderhevig is. Er zijn echter twee uitzonderingen. In de eerste plaats is dat de wettelijke verplichting van de ouders om hun kinderen een goede start in het leven te waarborgen.

Aan de andere kant zijn er de traditionele omstandigheden, het "algemeen gebruik". Dit verwijst naar geld of goederen die in bijzondere omstandigheden worden gegeven (jaareinde, huwelijk, geboorte van een kind, vakanties, betrekken van een nieuwe woning ...).

De gebruikte term ("présent d’usage") is nogal vaag. In de beoordeling worden zowel de waarde als de (financiele) middelen van de gever in ogenschouw genomen. Een aanvullende test is na te gaan of een dergelijk geschenk zonder moeite nogmaals zou kunnen worden gegeven.

Geschenken en voordelen in natura

Afgezien van deze uitzonderingen telt alles mee: landgoed, notariële schenkingen, auto’s, sieraden ... maar ook voordelen in natura die worden toegekend zonder tegenprestatie (huisvesting, auto-, zorg-uitgaven ...) of "indirecte giften" (onvermogen om een schuld terug te betalen).

Een rentevrije lening aan een erfgenaam heeft ook risico’s. De rechter kan de lening als een geschenk beschouwen, die de kredietgever nooit had willen terugvorderen.

Vermijd toekomstige conflicten

Een gift kan onopgemerkt voorbijgaan. Toch is voorzichtigheid geboden. Voorkomen is beter! Mogelijk creëert het wrevel bij erfgenamen en wordt het een bijna onvermijdelijke bron van geschillen, vooral in gemengde gezinnen. Het is daarom belangrijk alle kinderen op de hoogte te houden (niet: om toestemming vragen) van wat er gebeurt.

Formaliseer een gift

Formeel moeten een gift worden gemeld, ten minste aan de belastingdienst: de datum, de aard, het bedrag en de ontvanger van het geschenk. Deze formaliteit zal nuttig zijn in geval van fiscale controles.

Je leest meer in artikel Schenkingen en belastingen.

Een akte opmaken

Het is ook mogelijk om een specifieke handeling te rechtvaardigen door een advocaat in te schakelen. Dit kan eerder vermelde moeilijkheden voorkomen.

Hulp grootouders

De belasting stimuleert giften van grootouders aan hun kleinkinderen met een vrijstelling van € 31.395.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |