allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankGeld lenenWijzigingen vastgoedkrediet
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wijzigingen vastgoedkrediet

maandag 15 januari 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Sinds 1 januari is de regelgeving op het gebied van vastgoedkrediet aan het veranderen.
Als de bank eist dat jouw inkomsten op een rekening bij die bank worden gestort, moet je een individueel voordeel krijgen. Deze verplichting mag niet langer duren dan 10 jaar.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wet op leningen onder € 21.500
Beoordeling:
Bezoeken: 48
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een vastgoedlening (prêt immobilier of crédit immobilier) wordt door een bank aangeboden om een vastgoedtransactie uit te voeren. Dit soort leningen maakt met name de financiering mogelijk van:

 • de aankoop van een woning en de uitvoering van herstellings-, verbeterings- of onderhoudswerkzaamheden aan het aldus verworven onroerend goed;
 • de aankoop van grond voor de bouw van woningen;
 • de bouw van een woning;
 • de verwerving van aandelen in vastgoedondernemingen.

Het aanbod

De door de kredietinstellingen voorgestelde formules zijn verschillend en houden rekening met de inkomsten van de kredietnemer.

Een krediet dat uitsluitend wordt verleend ter financiering van uitgaven voor herstel, verbetering of onderhoud van een woning wordt als een consumentenkrediet beschouwd wanneer het niet door een hypotheek of andere vergelijkbare zekerheid is gedekt.

Looptijd

De looptijd is variabel en wordt gewoonlijk overeengekomen tussen de kredietnemer en de kredietgever. De gemiddelde looptijd van een lening bedraagt dus 20 tot 25 jaar, maar kan soms wel 30 of 35 jaar bedragen.

Bedrag

Er is geen maximumbedrag. De waarde van de lening hangt echter meestal af van de middelen van de kredietnemer.

Tarief

De rentevoet wordt vastgesteld door de kredietgever, waarbij allerlei mogelikheden bestaan:

 • een vaste rente, die tijdens de looptijd van de lening niet zal veranderen;
 • een variabele rente, die in de loop der tijd of volgens een indexcijfer (bijvoorbeeld de interbancaire rentevoet van het eurogebied) stijgt.

Kredietverstrekkers hebben verschillende tarieven. Het staat je dus vrij om deze tarieven te vergelijken.

Zelfs als de leenrente vast is, is het meestal mogelijk om de huidige lening te heronderhandelen voor betere voorwaarden.

Voorwaarden en garanties

Garanties

De kredietgever kan voor de lening zekerheden verlangen. Zo kan hij vragen om:

 • een bankgarantie,
 • een hypotheek op de woning.

Verzekering

De kredietgever kan een verzekering eisen, maar kan je geen verzekeraar voorschrijven. Je kunt zelf kiezen wie je verzekert onder de voorwaarden van de kredietgever. Zo’n verzekering kan overlijden, arbeidsongeschiktheid of verlies van werk omvatten.

Domiciliëring

Domiciliation bancaire is een eis die de kredietverstrekker kan stellen. Je moet je inkomsten op een rekening bij de kredietverstrekker (laten) storten.

Vanaf 1 januari 2018

De kredietverstrekker kan het aanbod van de lening afhankelijk maken van de domiciliëring van jouw inkomsten. Hij moet je daarvoor wel een individueel voordeel bieden.
Maar deze domiciliëring mag niet langer duren dan 10 jaar, zelfs wanneer de kredietovereenkomst wordt aangepast. De kredietnemer moet wel het geïndividualiseerde voordeel behouden!

De domiciliëringsperiode mag de duur van de overeenkomst niet overschrijden.

Indien de kredietnemer zijn verbintenis niet nakomt, kan de kredietverstrekker de geïndividualiseerde vergoeding voor de resterende looptijden beëindigen.

In het leningsaanbod moet duidelijk de duur van de domiciliëring, de kosten voor het openen en aanhouden van een rekening en het door de kredietgever toegekende individuele voordeel worden vermeld.

Tot 1 januari 2018

De kredietgever kan verlangen dat een rekening bij de instelling van de kredietgever wordt geopend.

Hij kan ook vragen dat de inkomsten daar worden gedomicilieerd. Aan de andere kant kan hij het je niet opleggen. Als je dat wel doet, kan de kredietgever je een individueel voordeel aanbieden.

Verplichtingen van de kredietgever

Informatie over de kredietnemer

Alvorens een aanbieding te doen, moet de kredietgever je informeren over de gevolgen van het aangaan van een lening, in het bijzonder over de risico’s van overmatige schuldenlast.

Verificatie van de kredietwaardigheid van de kredietnemer

De kredietgever moet jouw kredietwaardigheid beoordelen. Hiervoor vertrouwt de kredietgever op informatie over je uitgaven, spaargelden, schulden en inkomsten.

De kredietverstrekker is verplicht om het fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) te raadplegen alvorens je het krediet toe te kennen.

Verplichte informatie over het aanbod van de lening

De kredietverstrekker moet je een gratis, schriftelijk aanbod doen. Dit aanbod moet vergezeld gaan van het Europese gestandaardiseerde informatieblad (FISE).

Bij een vaste rente

Op het voorstel wordt met name vermeld:

 • de identiteit van de kredietgever, de kredietnemer en eventueel de zekerheidssteller;
 • de aard van de lening (bv. gesubsidieerd, nultarief of traditionele banklening);
 • het doel van de lening (aankoop van een nieuw of bestaand appartement, bouw van een huis);
 • de datum waarop de middelen beschikbaar zullen zijn;
 • het bedrag van het krediet, de totale kosten en het tarief;
 • de vereiste garanties;
 • voorwaarden voor overdracht van de lening aan een andere persoon;
 • informatie dat de kredietnemer een verzekering kan afsluiten bij de verzekeraar van zijn keuze;
 • een aflossingsschema met per vervaldag de verdeling van de aflossing over hoofdsom en rente.

Indien de kredietgever een verzekering aanbiedt:

 • moet een informatiebericht met de voorwaarden en bepalingen worden bijgevoegd;
 • de verzekerde risico’s, het verzekeringstarief of de voorwaarden van de verzekering kunnen niet zonder toestemming van de kredietnemer worden gewijzigd.

Bij een variabele rente

Op het voorstel moet met name worden vermeld:

 • de identiteit van de kredietgever, de kredietnemer en eventueel de zekerheidssteller;
 • de aard van de lening (bv. gesubsidieerde, nultarief of traditionele banklening);
  het doel van de lening (aankoop van een nieuw of bestaand appartement, bouw van een huis);
 • de datum waarop de middelen beschikbaar zullen zijn;
 • een informatief (indicatief) document met een simulatie van het effect van een wijziging van het rentepercentage op de maandelijkse betalingen, de looptijd van de lening en de totale kredietkosten;
 • het bedrag van het krediet, de totale kosten en het tarief;
 • de vereiste garanties;
 • voorwaarden voor overdracht van de lening aan een andere persoon;
 • informatie dat de kredietnemer een verzekering kan afsluiten bij de verzekeraar van zijn keuze;
 • een bericht waarin de voorwaarden voor de wijziging van de rentevoet worden toegelicht.
Elke wijziging van de voorwaarden voor het verkrijgen van een lening met een vaste rentevoet (bedrag of rentevoet van het krediet) geeft aanleiding tot de indiening van een nieuwe voorlopige offerte.

Indien de kredietgever een verzekering aanbiedt:

 • moet een informatiebericht met de voorwaarden en bepalingen worden bijgevoegd;
 • de verzekerde risico’s, het verzekeringstarief of de voorwaarden van de verzekering kunnen niet zonder toestemming van de kredietnemer worden gewijzigd.

Acceptatie en vrijkomen middelen

Geldigheidsduur van de offerte

De kredietgever dient de voorwaarden van het kredietaanbod gedurende minimaal 30 kalenderdagen (vanaf het moment van ontvangst) te handhaven.

Minimale bedenktijd

Om geldig te zijn moet het aanbod na een bedenktermijn worden aanvaard.
Deze termijn bedraagt 10 kalenderdagen en gaat in op de dag nadat de aanbieding is ontvangen. Je kunt het aanbod dus vanaf de 11e dag per post gedateerd en ondertekend terugsturen naar de kredietgever.

Bijvoorbeeld: wanneer je op 1 februari een lening krijgt aangeboden, kun je deze pas op 12 februari accepteren.

Zolang het aanbod niet is aanvaard, ontvang je geen betaling van de kredietgever.

Je kunt het aanbod aanvaarden op diverse manieren aanvaarden, indien de kredietgever daarmee heeft ingestemd, zolang deze manier de datum van aanvaarding zeker stelt (bijvoorbeeld per e-mail).

Vrijmaking van middelen

Vóór het einde van de bedenkperiode kunnen geen betalingen worden verricht.
Wanneer de verrichting met tussenkomst van een notaris wordt uitgevoerd, worden de gelden over het algemeen vrijgegeven op de dag van ondertekening van de akte voor de notaris.

Indien het gaat om de financiering van werkzaamheden, worden de middelen door de bank in één of meer termijnen vrijgemaakt volgens het in het aanbod voorziene tijdschema.

Als het gaat om de financiering van een bouw of aankoop volgens plan, kan met de bouwer onderhandeld worden over een planning en worden de fondsen vrijgemaakt volgens het schema van de bouwer.

Terugbetaling

Als de lening eenmaal is afgesloten, worden de terugbetalingen gedaan volgens het financieringsplan dat je hebt ontvangen, maar een versnelde aflossing (remboursement par anticipation) is ook mogelijk.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention