allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

  
BeginpaginaGeld en bankOverige geldzakenEen te grote schuldenlast

Een te grote schuldenlast

maandag 15 januari 2018 , door Hanjo

Wanneer een persoon niet meer in staat is om zijn of haar niet-zakelijke schulden te voldoen, kan een dossier worden ingediend bij een commission de surendettement. Sinds 1 januari 2018 hoeven de door deze overheidsinstantie aanbevolen maatregelen niet langer door de rechter te worden goedgekeurd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Crowdfunding in Frankrijk: financement participatif
Beoordeling:
Bezoeken: 73
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer een particulier bijvoorbeeld de huur niet meer kunt betalen, of een lening niet kunt aflossen, heb je een "surendettement", een te grote schuldenlast. Je kunt dan een dossier indienen bij een departementale commission de surendettement. Deze commissie onderzoekt vervolgens de situatie van de aanvrager en beslist binnen maximaal drie maanden of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is.

Als de schulden kunnen worden vereffend, moet de commissie eerst proberen om de schuldenaar en zijn of haar schuldeisers met elkaar in overeenstemming te brengen. Ze kunnen instemmen met de opstelling van een schuldsaneringsplan (plan de redressement). Dit plan kan bijvoorbeeld uitstel of herschikking van termijnbetalingen (rééchelonnement), (gedeeltelijke) kwijtschelding, of verlaging (eventueel tot 0%) van de rentevoet omvatten.

In geval van mislukking van een bemiddelingspoging kan de commissie, op verzoek van de persoon met overmatige schuldenlast, bepaalde maatregelen opleggen of aanbevelen in het kader van een plan de surendettement, een plan voor overmatige schuldenlast.

De aard van de genomen maatregelen varieert naargelang zij worden opgelegd of aanbevolen. De commissie kan bijvoorbeeld een schuldherschikking opleggen over een periode van maximaal 8 jaar of de schulden voor een periode van maximaal 2 jaar opschorten. De instantie kan ook strengere maatregelen aanbevelen, zoals de gedeeltelijke kwijtschelding van schulden of, in geval van gedwongen verkoop van de hoofdverblijfplaats van de schuldenaar, een vermindering van het bedrag van de nog af te lossen hypothecaire lening.

Meer dan 90.000 per jaar

Tot eind 2017 moesten de aanbevolen maatregelen, zelfs zonder betwisting door de partijen, worden goedgekeurd door een rechter, de juge d’instance.
Per 1 januari 2018 is deze gerechtelijke procedure afgeschaft, tenzij de rechtbank in eerste aanleg al bij het dossier betrokken was. Doel van de maatregel is de uitvoering van de aanbevolen maatregelen te versnellen. Er zijn meer dan 90.000 registratieaanvragen per jaar die alleen betrekking hebben op maatregelen die niet worden betwist.

Schuldeisers behouden de mogelijkheid om binnen 15 dagen na kennisgeving van deze maatregelen de beslissingen van de schuldcommissies voor de juge d’instance te betwisten.

Indien hiertegen geen bezwaar wordt gemaakt, gelden de maatregelen op de door de commissie vastgestelde datum.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Inning van een schuld

  Een schuld kan worden geïncasseerd door een incassobureau of door een deurwaarder.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |