allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Sociale lasten over pensioenen

  Een belangrijk deel van de sociale heffingen over pensioenen is afhankelijk van het inkomen.

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

  
BeginpaginaWebsite AllesFransBijdragen van lezersDe woonlandfactor. Een zegen of een vloek?

Bijdragen van lezers van deze website.

De woonlandfactor. Een zegen of een vloek?

maandag 5 februari 2018 , door Evert

In vele EU landen is deze woonlandfactor fors tot zeer fors gestegen. Waardoor komt dat nu?

Beoordeling:
Bezoeken: 200
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit ligt vooral aan het feit dat de gemiddelde zorgkosten in Nederland op papier aan het dalen zijn. De grote kentering is ingetreden in 2015. In 2015 is de AWBZ vervangen door de WLZ. En daarmee is ook de financiering van de zorg ingrijpend gewijzigd. Er is ook nog een deel van de zorg verschoven naar de gemeentes. En een aantal taken die vroeger door de AWBZ gefinancierd werden, worden nu direct door het rijk uit andere potjes betaald. En daarmee dalen - althans op papier - de gemiddelde zorgkosten in Nederland fors.

Een andere factor die een rol speelt is het feit dat verdragsgerechtigden zich mogen laten behandelen in Nederland. Maar de kosten worden natuurlijk wel degelijk aan de verdragsgerechtigden toegerekend. De cijfers hiervan zijn zo beschikbaar op het internet en wel in de Verzekerdenmonitor die jaarlijks door het Ministerie van VWS wordt gepubliceerd.

Dit alles betekent nu dat de woonlandfactor onrustbarend aan het stijgen is. Wat dat betreft hebben wij nog slechts het topje van de ijsberg gezien. Wat Frankrijk betreft zullen wij ongetwijfeld zien dat in 2019 de WLF hoger dan 1 gaat worden.

De VBNGB is ooit nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de WLF. Ik zie nu deze hele WLF formule uit de hand lopen en deze gaat zich nu tegen de verdragsgerechtigden in vele landen keren. De gemiddelde zorgkosten is een zeer vage formulering. Het gaat er immers om wat er precies in deze gemiddelde zorgkosten gaat zowel in Nederland als ook in het woonland. Verschillen de criteria dan wordt er dus ’scheef’ gemeten en komen er WLF-en uit die zo krom zijn als hoepels.

Mijn persoonlijke mening is dat gezien het feit dat de VBNGB nauw betrokken was met haar experts bij het invoeren van de WLF men nu ook zijn verantwoordelijkheid moet pakken nu dit hele ding uit de klauw loopt. Eventueel aangevuld met verdragsgerechtigden uit de woonlanden die een beetje verstand hebben van deze materie. Ik heb ook in dit opzicht een verzoek aan de VBNGB gericht maar ik heb daar tot op heden geen reactie op ontvangen.

Ik denk dat de enige mogelijkheid om er op een verstandige manier over te praten met de betrokken instanties (t.w. in Frankrijk de CLEISS en in Nederland het CAK) zou zijn een werkgroep per land in te stellen die precies deze gemiddelde zorgkosten per land gaan ontleden. Ik denk hierbij wat Frankrijk betreft ook aan de FANF. Daar heb ik ook mijn gedachten over deze materie kenbaar gemaakt bij degene die zich daar ontfermt over het verdragsrecht.

Anderen mogen hier anders over denken maar een feit is dat alleen jammeren en klagen over al dit vermeende onrecht niets helpt. Zowel wat de WLF betreft als ook de publieke verontwaardiging van verdragsgerechtgden daarover hebben wij slechts het topje van de ijsberg gezien. Want naar het zich laat aanzien zal deze woonlandfactor in 2019 boven de 1 stijgen en dan zijn dus de verdragsgerechtigden helemaal het kind van de rekening.

Wat Frankrijk betreft zou een grondige analyse van de cijfers - met de CLEISS die deze cijfers levert - wellicht kunnen helpen.
Het is namelijk zo dat er mijns inziens onvoldoende in tot uitdrukking komt dat in Frankrijk ca 35 % van de gemiddelde zorgkosten door de verzekerden zelf worden betaald middels hun mutuelles.

Zonder een werkgroep die een grondige analyse gaat maken van de cijfers blijft het dus bij jammeren en klagen.
In een dergelijke werkgroep zouden dus ook enkele Franse verdragsgerechtigden moeten zitten en wel omdat derden nooit hierover kunnen procederen - dat kan alleen als er iemand procesbelang bij heeft. Bovendien is de inbreng van belanghebbenden essentieel.

Het beste zou zijn dit via de belangenverenigingen VBNGB en FANF te spelen omdat die wel de expertise in huis hebben en de middelen om deskundigen in de arm te nemen. Voorwaarde is dan wel dat men lid moet zijn (of worden) van de VBNGB.
Dat kost dan wel 50 euro per jaar maar dan kan men ook effectief druk zetten.

Voorts is er nog een kennis van mij - die inderdaad verdragsgerechtigd is - over aan het procederen in Nederland.
Mocht hier wat uit komen dat bruikbaar is voor andere verdragsgerechtigden dan zal ik dat verder nog melden.

 

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |