allesfrans.com

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenIn overheidsdienstAls buitenlander in dienst van de Franse overheid

Als buitenlander in dienst van de Franse overheid

donderdag 15 februari 2018 , door Hanjo

Het is een misverstand dat je de Franse nationaliteit moet hebben om ambtenaar te worden. Wel zijn bepaalde functies voorbehouden aan mensen met de Franse nationaliteit.

Beoordeling:
Bezoeken: 59
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer je in dienst bent bij de Franse overheid ben je een "fonctionnaire". Die functie kent als één van de voorwaarden dat je de nationaliteit hebt van één van de landen van de Europese Economische Ruimte, of Zwitser bent.

Het betekent echter niet dat je als niet-Frans (Europees) staatsburger voor alle ambtelijke functies in aanmerking komt. Diverse functies vereisen specifieke diploma’s die je alleen met een Franse studie kunt verwerven. Een equivalent buitenlands diploma wordt in zo’n geval niet altijd erkend.

Ook kent Frankrijk de zogenaamde "emplois (dits) de souveraineté". Het zijn functies waarvan de Franse overheid meent dat ze uitsluitend door Franse staatsburgers kunnen worden uitgeoefend. We schrijven erover in artikel Voorbehouden beroepen.

Maar buiten deze beperkingen kan een buitenlander op verschillende manieren toetreden tot het Franse ambtelijke apparaat (via een concours, detachering of een contract).

Als buitenlander moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als een Franse kandidaat (zie artikel De voorwaarden om in overheidsdienst te kunnen treden). Kom je niet uit één van de landen van de EER of uit Zwitserland, dan kun je uitsluitend op contractbasis in dienst treden.

Toegang via een concours

Diploma’s, kwalificaties en opleidingen die in een ander EER-land dan Frankrijk of Zwitserland zijn behaald, of ervaring die in een van deze landen is opgedaan, kunnen worden toegelaten als gelijkwaardig met het Franse diploma dat vereist is om bepaalde examens af te leggen.

In sommige gevallen wordt deze gelijkwaardigheid van rechtswege verleend. In andere gevallen moeten de gelijkwaardigheid voor kwalificaties en diploma’s worden getoetst.

Detachering

Je kunt tijdens je carrière, via detachering, komen werken in het Franse ambtenarenapparaat:

als je ambtenaar bent in een ander Europees land,
of indien je werkzaam bent (geweest) bij een overheid, organisatie of vestiging in een ander Europees land waarvan de taken vergelijkbaar zijn met die van de Franse overheidsdiensten, lokale overheden en openbare instellingen waar ambtenaren werken.
 

Je hebt toegang tot de organen, functiebenamingen en functies van openbare dienst die overeenkomen met de functies die je eerder hebt bekleed, met uitzondering van de zogenaamde "soevereiniteitsbanen". Er wordt rekening gehouden met je beroepservaring.

Integratie

De detachering kan op jouw verzoek worden gevolgd door een integratie, zelfs wanneer de specifieke status van het korps of kader dit niet specifiek vermeldt of het tegendeel vermeldt.

Wanneer je gemachtigd bent om je detachering langer dan 5 jaar voort te zetten, moet je een integratie in het gastorgaan of de functie worden aangeboden.

Op contractbasis

Je kunt ook bij de Franse overheid worden aangeworven via een publiekrechtelijke overeenkomst. Ook in dit geval heb je geen toegang tot de zogenaamde soevereiniteitsfuncties.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |