allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • TE KOOP: Geweldige woning in de Franse Allier

  Volledig gerenoveerde boerderij-woning met veel comfort in het meest noordelijke departement van de Auvergne.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenDienstplicht en dienstverleningJournée défense et citoyenneté (JDC)

Journée défense et citoyenneté (JDC)

maandag 12 februari 2018 , door Hanjo

Elke jonge Fransman van 16 jaar moet het initiatief nemen om zich in te schrijven bij zijn gemeentehuis. Deze registratie stelt de overheid in staat de jongere op te roepen voor de dag van verdediging en burgerschap (JDC).

Het vorige artikel in deze rubriek: Dienstplicht
Beoordeling:
Bezoeken: 40
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Dag van Defensie- en Burgerschap (Journée défense et citoyenneté), tot 2011 bekend als de Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), werd in 1998 in Frankrijk ingesteld als onderdeel van de hervorming van de nationale dienst die Jacques Chirac tijdens zijn eerste ambtstermijn als Franse president heeft uitgevoerd. Deze zeer belangrijke hervorming markeerde de opschorting van de militaire dienstplicht.

De JDC is de derde stap in het verplichte burgerschapsproces voor alle jongeren met de Franse nationaliteit: de eerste stap zijn de lessen in defensie (enseignement de défense) en de tweede stap is de verplichte registratie op het gemeentehuis (zie artikel Dienstplicht).
De tweede en derde stap in dit proces vinden plaats tussen de leeftijd van 16 tot 25 jaar.

Het doel van deze dag is verschillende kwesties aan te pakken, met als belangrijkste onderwerpen burgerschap en defensie. De JDC is ook een middel om aanwerving te bevorderen in de verschillende legers en diensten van het ministerie van Defensie of in de militaire reserve.

Aan het einde van de dag wordt aan de deelnemer een individueel deelnamecertificaat uitgereikt. In Frankrijk moet dit document worden ingediend bij de inschrijving voor alle examens die onder de controle van de overheid vallen, met name het baccalaureaat, het rijbewijs en de concoursen voor functies in de openbare dienstverlening. Maar het is ook vereist bij de inschrijving aan een openbare universiteit.

Verloop van het evenement

De dag duurt 8:30 uur. De opgeroepen jongeren zijn onderverdeeld in groepen van ongeveer 45 tot 50 personen, afhankelijk van de capaciteit van de opvanglocatie. Elke groep staat onder toezicht van een nationaal servicecentrum (Centre du service national) en twee militaire of civiele begeleiders.

De dag begint met een keynote van de sessieleider, die ook staflid is van het Centre du service national. De hele dag door worden drie modules van elk ongeveer één uur voorgesteld, die de volgende officiële namen dragen:

module 1 : nous vivons dans un monde instable : une défense nécessaire
module 2 : une réponse adaptée : notre appareil de défense
module 3 : vous avez un rôle à jouer : un engagement citoyen
 
module 1: we leven in een instabiele wereld: een noodzakelijke defensie
module 2: een aangepaste reactie: ons defensieapparaat
module 3: je hebt een rol te spelen: betrokkenheid van de burger

Aan de deelnemers wordt een test aangeboden om het fundamentele leren van de Franse taal te beoordelen. Deze test, ontworpen door het ministerie van Onderwijs, bestaat uit vijf toetsen: twee woordenschattoetsen, twee tekstbegripstests en één snelheidstest.

In module 3, gewijd aan carrières en beroepsmogelijkheden in de krijgsmacht en diensten, worden ook de militaire reserve en de burgerdienst gepresenteerd.

Sinds januari 2016 is er een module verkeersveiligheid geïntegreerd in deze dag. Er werd ook een module "jongereninformatie voor de burger" opgezet.

Aan jongeren wordt een uur durende defensie- en veiligheidsactiviteit aangeboden, waarbij zij afhankelijk van de locatie de gelegenheid krijgen om gebruik te maken van een presentatie van militair materieel.

Neutraliteit van mening en kritiek

Op een JDC is het beginsel van neutraliteit van de politieke, filosofische of religieuze mening strikt van toepassing. Geen enkel teken van het behoren tot een politieke, filosofische of religieuze groepering of beweging mag gedurende de dag op straffe van uitsluiting worden tentoongesteld. Evenzo wordt de deelnemers verzocht "zich te onthouden van het organiseren van en deelnemen aan filosofische, religieuze of vakbondspropaganda-evenementen of -acties".

Sancties bij niet-naleving

De voor de dag opgeroepen jongeren worden "appelés" (opgeroepenen) genoemd. Het bestaan en de inhoud van de regels voor deze dag worden besproken tijdens de welkomstrede. Niet-naleving van de regels leidt tot uitsluiting van de opgeroepene, ongeacht het tijdstip van de dag. De overtreder verkeert dan in een onregelmatige positie ten aanzien van zijn of haar verplichtingen jegens de nationale dienst, waardoor hij of zij niet in staat is een examen af te leggen, een studie of een concours te volgen onder toezicht van de overheid. Het is dan aan hem of haar om het bevoegde nationale servicecentrum te verzoeken zijn situatie te regulariseren, waarna een nieuwe oproep zal worden vastgesteld.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Cadets de la Défense

  De opvang buiten schooluren van jongeren tussen 14 en 16 jaar in een militaire omgeving.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |