allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingTermieten: melding is verplicht!

Termieten: melding is verplicht!

donderdag 1 maart 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Wanneer in een gebouw termieten worden aangetroffen, moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen. Dit hangt af van de locatie van het terrein, afhankelijk van het feit of het in een gebied ligt dat al dan niet als verontreinigd is ingedeeld. Deze zones worden bij prefectoraal decreet vastgesteld.

Het vorige artikel in deze rubriek: Tabaksregelgeving zou Frankrijk miljarden kosten
Beoordeling:
Bezoeken: 173
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Vervuild gebied

Wanneer een gebied bij decreet van de prefectuur als "verontreinigd" wordt aangegeven, kan de burgemeester eigenaars van woningen en gebouwen dwingen om:

termieten op te sporen;
een bedrijf voor insectenverdelging in te schakelen om preventieve of curatieve behandelingen uit te voeren.

Met name zijn 2 documenten vereist:

De diagnose van de parasitaire toestand (diagnostic d’état parasitaire) van het gebouw: dit document moet door de eigenaar of gevolmachtigde via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs naar het gemeentehuis worden gestuurd nadat een gecertificeerde diagnosticus in het gebouw heeft onderzocht. Dit maakt het mogelijk om de aan- of afwezigheid van termieten te verifiëren.
In geval van verkoop van onroerend goed moet de parasitaire aandoening worden opgenomen in het technische dossier (DDT).
Het certificaat van uitroeiingsinterventie (attestation d’intervention d’éradication): als de aanwezigheid van termieten wordt bevestigd, is de eigenaar of het syndicaat van mede-eigenaarschap verantwoordelijk voor het inschakelen van een bedrijf om de termieten te verdelgen binnen een door de burgemeester aangegeven termijn. Aan het einde van de ingreep moet aan het gemeentehuis een attest van de specialist worden overhandigd.
 

Opmerking: deze besmette gebieden kunnen op korte termijn worden afgebakend zolang een uitbraak wordt gemeld. Gedurende 3 maanden moet de aanwezigheid via een affiche in het gemeentehuis worden aangegeven.

Niet-verontreinigd gebied

In een gebied dat als "niet-verontreinigd" is ingedeeld, kunnen toch termieten verschijnen. Als hun aanwezigheid wordt vastgesteld, is het aan de bewoner om de eigenaar op de hoogte te stellen, die een verklaring moet afleggen over de aanwezigheid van termieten in het stadhuis. In het geval van een leegstaand pand is het aan de eigenaar om waakzaam te zijn tegen elke mogelijke invasie.

De melding moet worden gedaan via het formulier N° 12010 en bevat de volgende informatie:

 • de identiteit van de rapporterende persoon (bewoner, eigenaar of beheerder van het mede-eigendom),
 • informatie over de locatie van de woning of gemeenschappelijke ruimten,
 • aanwijzingen om de aanwezigheid van termieten aan te geven, idealiter de parasitaire toestand.
Het wordt sterk aanbevolen dat de eigenaar een diagnose-expert inschakelt om een parasitaire toestand vast te stellen die de aan- of afwezigheid van termieten certificeert.

Wie moet contact opnemen?

Om de nodige stappen uit te voeren is het noodzakelijk om contact op te nemen met het gemeentehuis.

Voor het subsidiëren van uitroeiingswerkzaamheden, die deel uitmaken van de werkzaamheden ter verbetering van de habitat, is het mogelijk om steun van Anah aan te vragen.

Wat zijn de sancties voor het niet melden van termieten?

Indien de verklaring van de aanwezigheid van termieten in het gemeentehuis niet wordt uitgevoerd, krijgen de verantwoordelijken een boete van € 450.

Als de diagnose van de parasitaire status niet is voorgelegd aan het gemeentehuis, krijgen de verantwoordelijken een boete van € 1.500.

Soms moet het verontreinigde gebouw soms geheel of gedeeltelijk worden gesloopt. Hout en met termieten verontreinigd materiaal moet goed worden verbrand of behandeld. Niet-naleving van deze verplichting kan leiden tot een boete van € 1.500.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Trouwen in Frankrijk

  Het Franse rechtssysteem vereist dat het burgerlijke huwelijk in een stadhuis plaats vindt. Daarom kan een huwelijk bijvoorbeeld niet in een ambassade of consulaat in Frankrijk worden voltrokken.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |