allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelastinggrondslagen"Quotient familial" en "parts"
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

"Quotient familial" en "parts"

dinsdag 6 maart 2018 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 11 april 2019

Het aantal "parts" bepaalt welke bedrag wordt toegepast op de belastingschijf. Het aantal wordt mede bepaald aan de hand van het aantal personen ten laste.

Beoordeling:
Bezoeken: 184
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het quotient familial (QF) is het bedrag dat wordt toegepast op de progressieve schaal van de inkomstenbelasting (de belastingschijven). Het is het product van het bedrag van het belastbaar inkomen gedeeld door het aantal parts. Het is bedoeld om de financiële inspanning van gezinnen met personen ten laste te verminderen.

Het quotiënt wordt normaal gesproken op 1 januari van het betrokken jaar beoordeeld. Maar is de situatie per 31 december gunstiger voor de belastingplichtige, dan zal deze datum worden aangehouden.

Definitie van afhankelijkheid

Het aantal fiscale parts in een huishouden wordt bepaald door de persoonlijke situatie van de belastingplichtige of belastingbetalers, maar ook door het aantal personen ten laste van het gezin. Een minderjarig kind dat in de gezin verblijft en wiens belastingplichtige zorg draagt voor levensonderhoud en onderwijs, wordt de facto beschouwd als een ten laste komend kind. Indien hij/zij inkomsten ontvangt (met uitzondering van inkomsten uit leercontracten of een beroepsopleiding), moet dit worden vermeld in de gezamenlijke belastingaangifte bij het inkomen van het fiscaal huishouden.

Volwassen kinderen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook aan het fiscaal huishouden worden gekoppeld. Dit kan tot de 21e verjaardag van het kind, of tot de leeftijd van 25 jaar als het kind nog op school zit. Als dit volwassen kind gehuwd is, samenleeft (PACS), of al ouder is, dan kunt u aanspraak maken op een aftrek van € 5.726 op het inkomen op naam van het kind, zijn of haar echtgenoot en elk van hun kinderen.

Berekening van het aantal fiscale "parts"

De berekening van het aantal parts is dus gebaseerd op de situatie van de belastingplichtige en het aantal afhankelijke personen in het huishouden.
In algemene zin verhogen de eerste en tweede persoon ten laste elk de QF met een halve part. Elke volgende persoon verhoogt de QF met een hele part.

Hier is een samenvatting:

  Gehuwden of samenlevenden die hun inkomsten samen aangeven Weduwen Alleenstaanden, gescheiden of gescheiden levend Alleenstaande of gescheiden personen die samenwonen
kinderloos 2 parts 1 part 1 part 1 part
1 kind 2,5 parts 2,5 parts 2 parts 1,5 part
2 kinderen 3 parts 3 parts 2,5 parts 2 parts
3 kinderen 4 parts 4 parts 3,5 parts 3 parts
4 kinderen 5 parts 5 parts 4,5 parts 4 parts

Specifieke verhoging

De AF wordt met een halve part verhoogd voor:

elk lid van het belastinghuishouden dat houder is van de gehandicaptenkaart.
elk lid van het belastinghuishouden dat recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen van ten minste 40% wegens arbeidsongeval.
elk lid van het fiscale huishouden dat recht heeft op een militair invaliditeits- of oorlogsslachtofferpensioen voor een handicap van 40% of als weduwe.
elk lid van het belastinghuishouden ouder dan 74 jaar dat houder is van een veteranenkaart (carte d’ancien combattant).

Dit halve part is ook beschikbaar voor weduwen van veteranen ouder dan 74 jaar.

Dit extra halve part wordt slechts eenmaal toegekend, zelfs indien de betrokkene tot meer dan één van de bovengenoemde categorieën behoort.
Zij kan evenmin worden gecumuleerd met het halve part dat wordt toegekend aan personen die ten minste één kind hebben opgevoed of geadopteerd.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Revenu fiscal de référence

  Dit referentie-inkomen wordt als criterium gebruikt om de toegang tot bepaalde sociale en fiscale voordelen te beoordelen.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention