allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenPlus-ValuePlus-value en zelfbouw
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Plus-value en zelfbouw

donderdag 15 maart 2018 , door Hanjo

Wanneer je ooit zelf een stukje grond in Frankrijk hebt gekocht en er zelf een huis op hebt gebouwd, kunnen bepaalde kosten worden opgenomen in de berekening van de eventuele meerwaarde bij verkoop.

Het vorige artikel in deze rubriek: Belastingen op de overdracht van bouwrijp geworden grond
Beoordeling:
Bezoeken: 1.656
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De "plus-value", ofwel de belasting over de meerwaarde bij verkoop van een onroerend goed, wordt berekend over het verschil tussen de aankoopprijs en de gerealiseerde verkoopprijs. Maar hoe wordt de berekening gedaan in geval van "autoconstruction"?
Op de website van de Franse belastingdienst vonden we het antwoord!

In geval van verkoop van een huis dat je zelf hebt gebouwd of hebt laten bouwen, is het raadzaam om de fractie van de meerwaarde die betrekking heeft op het terrein en die met betrekking tot de bouw afzonderlijk te bepalen.

In de praktijk moet de verkoopprijs dus worden uitgesplitst naar grond- en bouwkosten.

Winst op de grond

Het deel van de meerwaarde dat betrekking heeft op het terrein wordt bepaald op basis van de koopprijs of, indien je het hebt verkregen door een schenking of nalatenschap, op basis van de waarde die is bepaald in de akte.

Voor de berekening van de termijn dat je die grond in je bezit hebt, moet de datum waarop de grond is verworven worden beschouwd als de datum waarop zij in het vermogen is ingebracht, ongeacht de datum waarop de bouwwerkzaamheden zijn begonnen.

Bouwgerelateerde winst

Het deel van de meerwaarde dat betrekking heeft op de bouw wordt berekend op basis van de kostprijs van de bouwwerkzaamheden. Het gaat daarbij om het werk dat vóór de oplevering van het gebouw werd uitgevoerd.

De datum van oplevering is het moment waarop de woning "bewoonbaar" is. Het is een fabeltje dat de buitenmuren van veel Franse nieuwbouwwoningen nog niet zijn afgewerkt om zo deze datum uit te stellen.

De kosten van de bouwwerkzaamheden omvatten met name de kosten van de architect, belastingen en bijdragen in verband met de bouw en de facturen en nota’s van de aannemers.

Indien de werkzaamheden niet door een bedrijf worden uitgevoerd, wordt geen rekening gehouden met de uren dat je zelf hebt gewerkt. Je kunt echter wel de aankoopprijs van de materialen en de salarissen en socialezekerheidsbijdragen van de werknemers die je rechtstreeks in dienst hebt aftrekken.

Voor werken die na voltooiing worden uitgevoerd, gelden meer restricties: de aankoopprijs wordt alleen verhoogd door uitgaven voor bouw, wederopbouw, uitbreiding of verbetering, ten laste van de verkoper en uitgevoerd door een onderneming.
Bovendien mogen deze uitgaven niet reeds in aanmerking zijn genomen bij de vaststelling van de inkomstenbelasting (vooral inkomsten uit grond, indien het huis wordt verhuurd), noch moeten zij als huurlasten worden beschouwd.

Indien het onroerend goed meer dan vijf jaar na de oplevering ervan wordt verkocht, kan de belastingplichtige die deze kosten niet kan verantwoorden, ze opvoeren tegen een forfaitair tarief van 15% van de aankoopprijs.

De termijn wordt berekend vanaf de datum waarop de bouwwerkzaamheden beginnen.

Samengevat

Splits de verkoopprijs in twee delen: bouwgrond en de woning;
De aankoop van de grond gebeurde immers eerder dan de bouw, dus geldt mogelijk een hogere aftrek en er is een akte met een aankoopprijs;
Verzamel alle facturen en nota’s van zowel uitbesteed werk als alle bouwmaterialen van vóór de oplevering. Denk ook aan de facturen van de aansluitingen door nutsbedrijven. De rekeningen moeten beslist op jouw naam staan!
Zorg voor een document waaruit blijkt wanneer de bouw werd aangevangen.
Druk de eerdergenoemde tekst van de Franse belastingdienst af en neem die mee naar de notaris. Hij gaat immers bepalen wat de eventuele plus-value is.

 

Lees ook:
Reacties
Jouw bijdrage...
Wie ben je?
Je bericht

In dit formulier mag je deze codes gebruiken: [->url] {{vetschrift}} {cursief} <quote> <code> en de HTML codes: <q> <del> <ins>. Om een paragraaf aan te maken voeg je gewoon lege regels toe.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention