allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenKiesstelselKiezen en gekozen worden

Kiezen en gekozen worden

Het Franse electorale stelsel

woensdag 21 april 2010 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 19 oktober 2011

Enkele principes van het Franse electorale stelsel:
- De stemming is universeel: het recht behoort toe aan alle burgers met een stemgerechtigde leeftijd;
- De stemming is persoonlijk;
- Stemmen is gratis;
- De stemming is geheim: niemand mag proberen de stem van een kiezer te weten te komen of te controleren.

Beoordeling:
0 stem
Bezoeken: 398
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Om de vrijheid van stemmen te garanderen en te beschermen is een aantal materiële bepalingen opgenomen. De belangrijkste daarvan is het verplichte stemhokje waar de kiezer, aan het zicht onttrokken, zijn keuze maakt en het stembiljet in een envelop doet. Deze envelop doet de kiezer vervolgens in de transparante stembus. Dan tekent de kiezer de kieslijst.

Kiezer zijn

Om als kiezer te worden gekwalificeerd moet men Frans staatsburger zijn, minimaal 18 jaar oud zijn en volledige burgerrechten en politieke rechten genieten. Bovendien is het recht om te stemmen onderworpen aan de registratie als kiezer.

Het Verdrag van Maastricht maakt een uitzondering op het beginsel van de nationaliteit. Burgers van EU-landen hebben nu het recht om te stemmen bij Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen op voorwaarde dat zij zijn ingeschreven op de aanvullende kieslijsten.

Verkiesbaar zijn

Om te kunnen worden verkozen, moet men in de eerste plaats kiezer zijn en de Franse nationaliteit hebben. Daarnaast bestaan specifieke voorwaarden afhankelijk van de soort verkiezingen, waaronder een voorwaarde met betrekking tot de persoonlijke relatie tussen de kandidaat en de gemeenschap.

De leeftijd verschilt ook per verkiezing:
- 18 jaar voor de gemeentelijke, kantonale en regionale verkiezingen;
- 23 jaar voor de presidents- en parlementsverkiezingen;
- 30 jaar voor de senaatsverkiezingen.

Bij gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen wordt het begrip Franse nationaliteit uitgebreid: de kandidaat moet onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.

Soorten verkiezingen

Welke verkiezingen er zijn, lees je in het artikel Soorten verkiezingen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 57

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |