allesfrans.com
 
BeginpaginaDiverseArchiefWat verandert in Frankrijk op 1 april 2018?

Dit staat in ons archief van artikelen.

Wat verandert in Frankrijk op 1 april 2018?

dinsdag 27 maart 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Herwaardering van de gezinstoelagen, een nieuw gezondheidsboekje, de energiecheque, uitgebreide Visale huurgarantie voor studenten...
Enkele maatregelen die van kracht worden in april 2018.

Het vorige artikel in deze rubriek: Uitzending gemist?
Beoordeling:
Bezoeken: 471
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Verhoging van gezinstoelagen en andere sociale uitkeringen

Terwijl de kinderbijslag in april 2017 nog maar met 0,3% was gestegen, zal deze dit jaar met 1% worden geherwaardeerd als gevolg van een opleving van de inflatie. Ze wordt maandelijks betaald aan huishoudens met minstens 2 kinderen jonger dan 20 jaar. Het bedrag hangt af van de middelen en het aantal afhankelijke kinderen. De verhoogde toelagen zullen vanaf 5 april worden uitbetaald.

Ook de andere premies en uitkeringen zullen met 1% worden verhoogd:

de "terug-naar-school" toelage" (ARS) die wordt toegekend aan gezinnen met ten minste één schoolgaand kind tussen 6 en 18 jaar;
de kinderopvangtoeslag (PAJE), die de geboortetoeslag of adoptietoeslag, de basistoelage, de gedeelde kinderopvangtoeslag, de toeslag voor de vrije keuze van kinderopvangvoorzieningen, enz. omvat;
de uitkering voor gehandicapte volwassenen (AAH) ;
het actief solidariteitsinkomen (RSA);
de activiteitspremie (prime d’activité).

De solidariteitsuitkering voor ouderen (ASPA), het minimum voor ouderen, krijgt op 1 april een verhoging van € 30 en stijgt naar € 833 per maand voor alleenstaanden. In januari 2019 en januari 2020 zullen nog eens twee verhogingen met elk 35 euro moeten volgen.

Nieuw gezondheidsboekje

In april wordt een nieuw model van het gezondheidsdossier van kracht. Bij de actualisering ervan wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de volksgezondheid om rekening te houden met de wetenschappelijke vooruitgang en de verwachtingen van gezondheidswerkers en gezinnen.

Het nieuwe notitieboekje van honderd pagina’s bevat :

de 11 verplichte vaccins voor zuigelingen geboren op of na 1 januari 2018;
nieuwe groeicurves voor het monitoren van de groei van kinderen, die door Inserm zijn vastgesteld op basis van de monitoring van 261.000 kinderen;
nieuwe preventieberichten. Het is bijvoorbeeld aan te raden om een kind jonger dan 3 jaar niet in een kamer te plaatsen waar de televisie aan staat, zelfs als het er niet naar kijkt.

Het nieuwe medisch dossier kan worden geraadpleegd op de website van het ministerie van Solidariteit en Volksgezondheid. Het wordt gratis verstrekt bij de geboorteverklaring van het kind en wordt in het algemeen gegeven door de kraamafdeling.

Energiecheque voor 4 miljoen huishoudens

De energiecheque, die in de plaats moet komen van de sociale elektriciteits- en gastarieven, zal eind april worden uitgereikt aan ongeveer 4 miljoen bescheiden huishoudens. Het gemiddelde bedrag zou 150 euro moeten bedragen. Deze bijstand kan worden gebruikt om energie- of brandstofrekeningen te betalen of voor energieterugpassingen.

Einde van de "winter-wapenstilstand"

De zogenaamde "trêve hivernale", de winterse periode waarin nalatige huurders niet uit hun woning kunnen worden gezet eindigt zaterdag 31 maart. Huurders die hun huur en lasten niet betalen, kunnen vanaf april weer worden uitgezet.

Uitbreiding van de Visale garantie tot alle studenten

Vanaf 1 april kunnen alle studenten jonger dan 31 jaar die op zoek zijn naar accommodatie in het privépark de Visale huurgarantie aanvragen die gratis wordt toegekend door Action Logement.

Meer papierloze relaties met banken en verzekeringsmaatschappijen

Een ordonnantie van 4 oktober 2017 vergemakkelijkt vanaf 1 april de dematerialisatie van de betrekkingen tussen banken en verzekerings­maatschappijen en hun cliënten. Hierdoor kunnen informatie­documenten standaard in digitaal formaat worden verzonden, tenzij de klant zich hiertegen verzet.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |