allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenKiesstelselSoorten verkiezingen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Soorten verkiezingen

woensdag 21 april 2010 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 21 november 2017

Welke politieke verkiezingen worden in Frankrijk gehouden?

Het vorige artikel in deze rubriek: Kiezen en gekozen worden
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.361
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Presidentsverkiezingen

De presidentiële ambtstermijn en stemprocedures zijn veranderd. Onder de Tweede Republiek (1848-1852) werd president van de republiek gekozen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen. In de Derde Republiek (1870-1940) en de Vierde Republiek (1946-1958), werd hij verkozen door de leden van de Assemblée Nationale en de Senaat in het Congres. In 1958 werd de president van de Republiek verkozen via algemene indirecte verkiezingen door een kiescollege dat bestond uit leden van het Parlement, verkozen raadsleden en vertegenwoordigers van de gemeenteraden, ongeveer 80.000 kiezers. Dit systeem heeft ooit gewerkt voor de verkiezing van Charles de Gaulle in zijn eerste presidentiële termijn. De grondwetsherziening van 6 november 1962 voorziet in rechtstreekse algemene verkiezingen. De presidentiële termijn is nu 5 jaar en is verlengbaar.

De verkiezing gebeurt in twee stemronden:
- Om gekozen te worden in de eerste ronde, moet de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden behaald. Behaald geen van de kandidaten de absolute meerderheid, dan gaan de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen door naar de tweede ronde;
- De tweede ronde wordt gehouden met de tweede zondag na de eerste ronde. De kandidaat met de meerderheid van uitgebrachte stemmen is winnaar.
Niet iedereen kan zich kandidaat stellen voor het presidentschap. Er zijn specifieke regels van toepassing.

Parlementaire verkiezingen

De parlementsverkiezingen worden gehouden om afgevaardigden te kiezen voor de Assemblée Nationale. 577 afgevaardigden worden verkozen in van rechtstreekse algemene verkiezingen voor een verlengbare termijn van 5 jaar. De leden worden verkozen bij meerderheid van stemmen in twee rondes. Een kandidaat wordt gekozen wanneer:
- In de eerste ronde een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen en een aantal dat gelijk is aan een kwart van het aantal ingeschreven kiezers verkregen wordt;
- In de tweede ronde een relatieve meerderheid behaald wordt. Bij gelijke stemmen wordt de oudste kandidaat gekozen. Om door te gaan naar de tweede stemronde moet de kandidaat ten minste 12,5% van het aantal stemmen van de geregistreerde kiezers hebben verkregen.

Senaatsverkiezingen

Senatoren worden verkozen voor een verlengbare periode van 6 jaar door een collège électoralper departement dat bestaat uit parlementsleden, regionale raadsleden verkozen in het departement, de Algemene Raad, afgevaardigden van gemeenteraden, of plaatsvervangende afgevaardigden. Het kiescollege bestaat uit ongeveer 145.000 mensen waarvan 95% vertegenwoordigers van de gemeenteraden zijn.
De Senaat is samengesteld uit 346 senatoren waarvan de helft om de drie jaar wordt vervangen.
De Senaatverkiezingen zijn de enige waarin stemmen verplicht is (voor de leden van het kiescollege).

Europese verkiezingen

Het Europees Parlement is samengesteld uit leden gekozen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen voor een verlengbare termijn van 5 jaar.

Referenda

Het referendum is een bijzondere procedure waarbij burgers wordt gevraagd om rechtstreeks te stemmen over een wetsvoorstel of een herziening van de grondwet. De keuze is "ja" of "nee" en het referendum vindt plaats in een enkele ronde.

Regionale verkiezingen

De regionale verkiezingen zijn bedoeld om de regionale raad te verkiezen. Vóór 1982 werden de regionale raadsleden verkozen via algemene indirecte verkiezingen van een kiescollege. Sinds 1986 worden de regionale raadsleden bij algemeen kiesrecht, door de regio, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar verkozen. Er zijn twee stemronders en er wordt gebruik gemaakt van kieslijsten.

December 2015 zijn voor het eerste regionale verkiezingen na de territoriale herindeling, waarbij het aantal regio’s van 22 naar 13 terugging.

Aan het einde van twee stemrondes zijn de regionale raadsleden van de nieuwe regio’s bekend. Kiezers (de Franse nationaliteit is verplicht!) kunnen kiezen uit meerdere lijsten. Een lijst wordt gemaakt op regionaal niveau en is verdeeld in secties die kandidaten per departement presenteren. Regionale raadsleden worden gekozen voor zes jaar door een proportioneel lijstenstelsel in twee rondes. De lijst die in de eerste stemronde een meerderheid van zetels behaalt, krijgt automatisch een kwart van de zetels. De overige zetels worden verhoudingsgewijs verdeeld onder alle lijsten die ten minste 5% van de stemmen hebben verkregen. Als er geen meerderheid is, zal een tweede stemronde worden gehouden, waarbij de zetels volgens dezelfde regels worden toegewezen. Alleen lijsten die in de eerste ronde ten minste 10% van de uitgebrachte stemmen hebben gekregen, mogen weer deelnemen. Degenen die tussen de 5 en 10% verkregen, kunnen voor de tweede ronde fuseren met andere gekwalificeerde lijsten.

Kantonale verkiezingen

De raadsleden voor het kanton worden gekozen voor 6 jaar via algemene verkiezingen. Om de drie jaar wordt de helft van de raad vernieuwd. Men kan worden herkozen. De stemming gaat oevr twee rondes.
- Om gekozen te worden in de eerste ronde, is het noodzakelijk om een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen te verkrijgen en een kwart van de geregistreerde kiezers.
- Lukt dat niet en is de kandidaat doorgegaan naar een tweede ronde, dan is een relatieve meerderheid voldoende is om te worden verkozen. Om door te mogen moet ten minste 10% van de geregistreerde kiezers voor een kandidaat hebben gestemd. Wanneer geen enkele kandidaat die drempel bereikt, gaan de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen door naar de tweede ronde.

Gemeenteraadsverkiezingen

De raadsleden worden binnen de gemeente verkozen via rechtstreekse algemene verkiezingen voor een verlengbare termijn van 6 jaar. Het gebruikte stemsysteem is niet uniform over het gehele grondgebied. Het verschilt afhankelijk van het bevolkingsaantal van de gemeenten. Voor de steden Parijs, Lyon en Marseille bestaan specifieke bepalingen.
- In gemeentes met minder dan 3.500 inwoners worden raadsleden gekozen met eenvoudige meerderheid van stemmen. In de eerste ronde is een absolute meerderheid vereist en een kwart van de geregistreerde kiezers. In de tweede ronde volstaat een relatieve meerderheid. In gemeentes met meer dan 2.500 inwoners wordt gebruik gemaakt van volledige lijsten; bij minder dan 2 500 inwoners zijn onvolledige lijsten en onafhankelijke kandidaten toegestaan.
- In gemeenten met 3.500 inwoners en meer gebeurt de stemming in twee rondes via partijlijsten. De kiezer heeft niet de mogelijkheid de lijst te wijzigen. Als een lijst de absolute meerderheid in de eerste ronde krijgt, krijgt zij de helft van de zetels. De resterende zetels worden verdeeld onder alle lijsten op basis van evenredige vertegenwoordiging op het hoogste gemiddelde. Anders volgt er een tweede ronde. Aan de tweede ronde kunnen alleen lijsten deelnemen die in de eerste ronde minimaal 10% van de uitgebrachte stemmen kregen.De lijst met de meeste stemmenlrijgt de helft van de zetels. De resterende zetels worden verdeeld onder alle lijsten op basis van evenredige vertegenwoordiging op het hoogste gemiddelde.
- In Parijs, Marseille en Lyon zijn de regels dezelfde als voor gemeenten met meer dan 3.500 inwoners, maar de verkiezing worden per sector (of arondissement) gedaan.

Verkiezing van de burgemeester

De burgemeester wordt verkozen door de gemeenteraad, die op vrijdag maar uiterlijk op de zondag volgend op de verkiezing bijeen komt. Om tot burgemeester te worden gekozen, moet de kandidaat een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de eerste twee rondes behalen. Als na twee rondes geen enkele kandidaat een meerderheid kreeg, moet er een derde stemronde worden gehouden en geldt een relatieve meerderheid.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Stemrecht voor EU burgers

  Burgers van de EU die in Frankrijk wonen kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en/of Europese verkiezingen onder nagenoeg dezelfde voorwaarden als de Franse kiezers.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention