allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenInkomstenbelastingBronheffingBeheer van jouw gegevensBeheer roerende voorheffing op belastingaangifte 2018
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Beheer roerende voorheffing op belastingaangifte 2018

maandag 16 april 2018 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 21 december 2018

Bij de online aangifte van je inkomsten over 2017 kun je het tarief van de roerende voorheffing achterhalen dat naar jouw Franse werkgever of pensioenfonds wordt gestuurd. Maar je kunt de voorwaarden voor deze heffing aanpassen!

Beoordeling:
Bezoeken: 161
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Vanaf 2019 wordt, met de invoering van de roerende voorheffing, maandelijks inkomstenbelasting ingehouden op het salaris of pensioen. Deze fiscale revolutie doet de vraag rijzen welke informatie moet worden doorgegeven aan de werkgever, die bijvoorbeeld inkomsten zou kunnen ontdekken waarvan hij niet op de hoogte was. Bovendien vragen velen zich af of 2018 wel echt een "blanco jaar" wordt. Al deze vragen moeten beantwoord worden om te vermijden dat de roerende voorheffing een administratieve nachtmerrie wordt.

Wanneer weet je hoeveel er in januari 2019 zal worden ingehouden?

Voor de inkomsten over het jaar 2017, die in 2018 aangegeven worden, is alles gewoon. Deze aangifte zal als basis dienen voor de evaluatie van de roerende voorheffing die op 1 januari 2019 van start zal gaan.

Belastingbetalers die hun belastingaangifte online indienen, komen hun maandelijks belastingtarief te weten wanneer zij hun aangifte voltooien. De website zal onmiddellijk het tarief van de roerende voorheffing berekenen en het aan de belastingplichtige tonen, net voordat de elektronische handtekening op de aangifte wordt gezet.

Degenen die een "papieren" aangifte doen, die uiterlijk op 17 mei om middernacht bij de belastingdienst moet zijn, worden schriftelijk geïnformeerd over het tarief dat op hen van toepassing zal zijn met de roerende voorheffing.

Wordt hetzelfde tarief toegepast op twee echtgenoten met verschillende inkomens?

De belastingdienst biedt de mogelijkheid om het inhoudingspercentage voor een echtpaar (of een partnerschap) te individualiseren. In plaats van één enkel tarief voor alle leden van hetzelfde huishouden wordt dan een geïndividualiseerd tarief toegepast dat is afgestemd op het inkomen van elke persoon. Deze toerekening zal geen invloed hebben op het totale bedrag aan inkomstenbelasting dat het huishouden verschuldigd is.

Wie online aangifte doet, zal deze keuze online kunnen maken via de dienst "Gérer mon prélèvement à la source", die toegankelijk is na ondertekening van de aangifte inkomstenbelasting door te klikken op "Oui, je veux adapter mon prélèvement à la source".

Als je die beslissing op dit moment niet wilt nemen, is dat mogelijk. De belastingdienst geeft je tot 15 september om de gekozen optie aan te duiden. "Papieren" declaranten kunnen, indien gewenst, hun keuze vanaf half juli ook online aangeven op hun privé ruimte op impots.gouv.fr. Of klassiek per post.

Kent mijn werkgever mijn fiscale situatie?

Op dit punt is er sprake van een groot misverstand. Werknemers hoeven in geen geval belastinginformatie te verstrekken aan hun werkgever. Retourzendingen, die particuliere en dus beschermde gegevens bevatten, zullen uitsluitend aan de belastingdienst worden verzonden. De werkgever, die maandelijks het bedrag van het salaris en de bonussen aan de belastingdienst zal overmaken, past het voor het lopende jaar aangegeven inhoudingspercentage toe. Het enige wat hij doet is belastingen innen.

Alleen wanneer het belastingtarief zeer hoog is, zal de werkgever begrijpen dat zijn werknemer een aanvullend inkomen heeft dat veel hoger is dan zijn salaris of dat zijn echtgenoot een zeer goed inkomen verdient. Indien de werknemer niet wil dat zijn werkgever om zo’n reden salarisverhogingen zou kunnen weigeren, kan hij, zonder zich te moeten verantwoorden, aan de fiscus vragen om het werkelijke inhoudingspercentage niet aan de werkgever door te sturen. Dit is de tweede optie die de belastingbetaler wordt geboden: kies voor een niet-gepersonaliseerd tarief.

In plaats daarvan zal de werkgever een neutraal tarief toepassen, dat uitsluitend gebaseerd is op de beloning van de werknemer, ongeacht zijn gezinsstatus of andere bronnen van inkomsten. Door dit vakje aan te vinken bij "Gérer mon prélèvement à la source", zal de fiscus de belastingplichtige vragen om het bedrag van zijn maandelijkse netto belastbaar loon aan te geven en in ruil daarvoor het neutrale tarief te geven dat naar zijn werkgever zal worden gestuurd.

In dat geval moet de belastingplichtige echter elke maand rechtstreeks aan de belastingdienst het verschil betalen tussen het bedrag dat op zijn salaris wordt ingehouden en het bedrag dat hij daadwerkelijk verschuldigd is, rekening houdend met al zijn inkomsten. De deadline voor het kiezen van deze optie is ook 15 september.

Hoe wordt vermogensbelasting geïnd?

Inkomen uit vermogen en beroepsinkomsten (BIC, BNC, enz.) worden niet door een werkgever geheven, maar altijd door de belastingdienst. Tenzij anders vermeld, zijn ze maandelijks betaalbaar.

De fiscus biedt echter de mogelijkheid om dit per kwartaal te doen. Dit is de derde en laatste optie die de belastingdienst aanbiedt bij "Gérer mon prélèvement à la source". De deadline voor het kiezen van deze optie is ook 15 september.

Moeten we dan nog jaarlijks aangifte doen?

Voor de berekening van het belastingbedrag is het van essentieel belang dat alle inkomsten worden aangegeven. Maar daar gaat het niet alleen om. Het maakt het ook mogelijk om de steun bij sociale organisaties te berekenen. Zoals het ministerie van Economie en Financiën eraan herinnert, is het zonder aangifte van inkomstenbelasting niet mogelijk om jouw rechten te doen gelden bij de CAF, noch om een belastingvrijstelling te verkrijgen of om de vermindering van 30% toe te passen op de onroerende voorheffing.

De jaarlijkse aangifte maakt het ook mogelijk bepaalde gegevens te corrigeren of aan te vullen, zoals bankgegevens, de geboorte van kinderen of veranderingen in de gezinssituatie (huwelijk, echtscheiding, verlies van werk, enz.).

Wat verandert er voor degenen die geen belasting betalen?

Bijna zes op de tien Fransen betaalt geen belasting. Voor hen verandert de roerende voorheffing helemaal niets! Hun werkgever of pensioenfonds ontvangt van de belastingdienst een toe te passen tarief van 0%. De werknemer moet wel controleren of er niets op zijn loonstrook is ingehouden. En als er een fout wordt gemaakt, moet hij dat zo snel mogelijk melden bij het belastingkantoor.

Wordt 2018 een fiscaal blanco jaar?

Ja, maar niet echt. Vanaf 1 januari 2019 gebeurt de inning direct vanaf het maandsalaris. Het grootste deel van de extra inkomsten in 2018, zoals dit jaar gewerkte overuren, zal niet worden belast. Ook bij loonsverhoging wordt het verschil niet belast.

De regering wil echter een zogenaamd meevaller-effect vermijden dat sommigen ertoe zou kunnen aanzetten een deel van de inkomsten naar 2018 te verschuiven. Er is een mechanisme ingesteld om misbruiken op te sporen en als de belastinginspecteur een plotselinge toename constateert die in 2017 niet bestond en in 2019 verdwijnt, kan een herbeoordeling worden uitgevoerd.

Bij de online belastingaangifte zullen de gegevens over de bronheffing als volgt worden weergegeven:

Frans

Votre prélèvement à la source - important
Le taux de prélèvement à la source qui sera transmis, à l’automne, aux organismes vous versant des revenus est de : 9,5 %.

Après avoir signé votre déclaration, vous pourrez, si vous le souhaitez, opter pour un taux individualisé, soit 9,1 % pour Monsieur XXXXX et 9,9 % pour Madame XXXXX.

Le montant de votre acompte mensuel pour les revenus sans organisme collecteur (BIC, BNC, BA, revenus fonciers...) sera de : 119 €.

À partir de janvier 2019, il sera prélevé chaque mois sur votre compte bancaire.

Nederlands

Uw roerende voorheffing - belangrijk
Het tarief van de roerende voorheffing dat in de herfst zal worden doorgegeven aan de organisaties die u inkomen betalen is 9,5%.

Na ondertekening van uw aangifte kunt u desgewenst kiezen voor een geïndividualiseerd tarief van 9,1% voor de heer XXXXX en 9,9% voor mevrouw XXXXX.

Het bedrag van uw maandelijkse voorschot voor de inkomens zonder inhoudende instantie (BIC, BNC, BA, inkomen uit onroerend goed...) zal € 119 zijn.

Vanaf januari 2019 wordt het maandelijks van uw bankrekening afgeschreven.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention