allesfrans.com

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerDocumentenKenteken(bewijs)Een kenteken voor je bromfiets

Een kenteken voor je bromfiets

woensdag 29 augustus 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Sinds 15 april 2009 geldt de verplichte registratie voor alle bromfietsen (cyclomoteurs) die sinds 2004 in het verkeer zijn gebracht ook voor bromfietsen die vóór 1 juli 2004 in het verkeer zijn gebracht.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een Frans kenteken voor je Nederlandse auto
Beoordeling:
Bezoeken: 78
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Eigenaren van gebruikte bromfietsen die nooit geregistreerd zijn, moeten hun bromfiets registreren als ze ermee op de openbare weg willen rijden. De regels zijn dezelfde als die welke sinds 15 april 2009 gelden voor de inschrijving van voertuigen.

Bromfietsen die sinds 1 juli 2004 geregistreerd staan, behouden hun registratienummer. Het werd levenslang toegekend.

Voor bromfietsen is de registratie volledig gratis. De registratie kan worden gedaan door de prefectuur of door geautoriseerde en/of erkende dealers.

Het nieuwe registratiebewijs wordt per post toegezonden door de Imprimerie Nationale.

Registratie van een gebruikte bromfiets

De bromfiets werd vóór 1 juli 2004 voor het eerst geregistreerd

 • Als je met de bromfiets van de openbare weg gebruik wilt maken, moet je sinds 1 januari 2011 bij de prefectuur een registratienummer aanvragen.
 • De te overleggen documenten zijn:
  • een aanvraagformulier voor een kentekenbewijs;
  • een geldig identiteitsbewijs,
  • een justificatif d’adresse, niet ouder dan zes maanden,
  • een bewijs van eigendom (certificat de cession of door de verkoper uitgereikte factuur);
  • het oorspronkelijke certificaat van overeenstemming of, bij ontbreken daarvan:
   • het duplicaat van het conformiteitscertificaat dat door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger in Frankrijk is afgegeven, of
   • de factuur van het voertuig, of
   • het verzekeringscertificaat, op voorwaarde dat deze documenten ten minste het soort, het merk, het type en het identificatienummer van het voertuig bevatten.

De bromfiets werd op of na 1 juli 2004 voor het eerst geregistreerd

 • De bromfiets behoudt het toegekende registratienummer.
 • Zodra zich een verrichting voordoet waarvoor een nieuw kentekenbewijs moet worden uitgereikt (overdracht, wijziging van woonplaats, wijziging van de status van de houder), moeten de toekenningsstappen voor een nieuw kentekenbewijs worden uitgevoerd door de prefectuur of door een geautoriseerde en/of erkende dealer.
 • Het registratienummer blijft permanent aan de bromfiets toegekend, ook bij de afgifte van een nieuw kentekenbewijs, aangezien dit automatisch in het SIV wordt opgenomen.

In alle gevallen

 • In afwachting van de afgifte van het kentekenbewijs mag de aanvrager reizen met de afneembare coupon (coupon détachable) of met het voorlopige kentekenbewijs (CPI) dat door de verkoper is afgegeven wanneer de aanvraag elektronisch of door de prefectuurdiensten wordt ingediend.
 • In dit document wordt met name het nummer vermeld dat door het SIV is toegekend om onmiddellijk een kentekenplaat te kunnen aanbrengen.
 • Voor bromfietsen is de registratie volledig gratis.

Registratie van een nieuwe bromfiets

Een in Frankrijk aangeschafte bromfiets

De registratie kan worden gedaan door de prefectuur of door geautoriseerde en/of erkende dealers. Daarbij moeten de volgende documenten worden overlegd:

 • een geldig identiteitsbewijs,
 • een justificatif d’adresse, niet ouder dan zes maanden,
 • het "3-in-1" document Cerfa nr. N° 13749, dat de volgende drie documenten kan vervangen:
  • de aanvraag van een kentekenbewijs N° 13750;
  • het certificat de vente;
  • het certificat de conformité met het communautaire type.

Een buiten Frankrijk nieuw gekochte bromfiets

De registratie kan worden gedaan door de prefectuur of door geautoriseerde en/of erkende dealers. Daarbij moeten de volgende documenten worden overlegd:

 • een geldig identiteitsbewijs,
 • een bewijs van verblijf van minimaal zes maanden,
 • de aanvraag voor een kentekenbewijs (N° 13750),
 • het verkoopbewijs,
 • het identificatiebewijs voor een Frans type,
 • het certificaat van overeenstemming van herkomst of
 • het certificaat van overeenstemming met een EG type.

Voor bromfietsen uit een land buiten de Europese Unie:

 • een door de Franse douane afgegeven certificaat 846A of een ontheffing.

Voor bromfietsen afkomstig uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk:

 • een quitus fiscal (aankoopbewijs van het voertuig afgegeven door de belastingdienst) of een verklaring van de vrijstelling.

Registratie door een minderjarige of handelsonbekwame

Wanneer de koper van de bromfiets minderjarig of handelsonbekwaam is, moeten de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger het inschrijvingsaanvraagformulier ondertekenen, samen met een kopie van het identiteitsbewijs en de woonplaats van de minderjarige (of onbekwame volwassene) en een identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger.

Een mondig verklaarde minderjarige kan zelf overgaan tot de aanvraag tot inschrijving van een bromfiets op voorwaarde dat hij/zij het bewijs levert van zijn /haar mondigheid.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |