allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenVerlenging abonnement mobiele telefoon opzeggen

Verlenging abonnement mobiele telefoon opzeggen

zondag 29 april 2018 , door Hanjo

Een voorbeeld van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging om de automatische verlenging van een abonnement stop te zetten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verklaring dat iemand van je huurt
Beoordeling:
Bezoeken: 72
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam provider
Service abonnement
Adres provider
 

Woonplaats, le datum

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

 

Objet : non renouvellement de l’abonnement

 

Madame, Monsieur,

 

En date du ingangsdatum, j’ai souscrit un abonnement contractnummer auprès de vos services pour une durée de (12/24 mois…).

 

Ce contrat d’abonnement venant à terme le <einddatum contract, je viens par la présente lettre vous informer de mon intention de ne pas le renouveler conformément à la clause n° nummer clausule figurant dans mon contrat.

 

En conséquence, celui-ci prendra fin à la date anniversaire soit le gewenste einddatum.

 

Par ailleurs, j’envoie copie de cette lettre à ma banque pour l’informer de cette résiliation afin qu’elle arrête le prélèvement automatique sur mon compte bankgegevens, pour toute facturation ultérieure à cette date.

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente lettre, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam provider
Afdeling abonnementen
Adres provider
 

Woonplaats, datum

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft
Betreft: niet-verlenging abonnement

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Vanaf ingangsdatum heb ik me met contract contractnummer ingeschreven voor een periode van (12/24 maanden...).

 

Aangezien dit abonnementscontract op Vervaldatum contract afloopt, deel ik u hierbij mee dat ik voornemens ben het niet te verlengen in overeenstemming met clausule nr. nummer clausule in mijn contract.

 

Dienovereenkomstig zal deze overeenkomst eindigen gewenste einddatum.

 

Tevens stuur ik een kopie van deze brief naar mijn bank om deze op de hoogte te stellen van deze annulering, zodat het de automatische incasso van mijn rekening bankgegevens stopt voor elke volgende facturering vanaf deze datum.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 54

Websites in deze rubriek
 • 160 modelbrieven voor je geschillen

  De website van de INC telt 160 modelbrieven voor het regelen van geschillen.

 • CNIL: brieven om te reageren

  Diverse modelbrieven rond internet, bank, werk, je rechten, advertenties, telecommunicatie, gezondheid, vervoer en huisvesting.
  Je kunt er direct de gegevens invullen om zo een volledige brief te genereren.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |