allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenOverige belastingenIFI, belasting op onroerend goed
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

IFI, belasting op onroerend goed

donderdag 3 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De impôt sur la fortune immobilière vervangt sinds 1 januari 2018 de ISF.

Het vorige artikel in deze rubriek: Erfbelasting
Beoordeling:
Bezoeken: 666
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De vervanging van de ISF door de IFI betekent dat financiële beleggingen, spaargelden en andere effecten uit de belastbare activa worden verwijderd en alleen de waardepapieren uit de vastgoedsector worden behouden. Dat wil zeggen dat 49 procent van de ISF-basis werd verwijderd, ofwel een tekort voor de Franse Staat van twee miljard euro. De doelstelling van de maatregel is de rijksten aan te moedigen om te investeren in Franse bedrijven en de vele minderheidsaandeelhouders minder zwaar belasten.

Berekening van de vermogensbelasting

De berekeningsmethoden van de IFI zijn dezelfde als die voor de ISF. Het bruto IFI-bedrag wordt verkregen volgens onderstaande verdeelsleutel.

Het surpluspercentage, dat van toepassing is op activa tussen 1,3 en 1,4 miljoen euro, wordt gehandhaafd. Voor de berekening van de vermogensbelasting wordt de korting als volgt toegepast: € 17.500 - 1,25% van de netto belastbare waarde van de activa.

IFI-schaal

De IFI-schaal is dezelfde als die van de ISF. Het bestaat uit zes belastingschijven waarop tarieven tussen 0 en 1,5% worden toegepast. Ook de drempel om in te stappen in de vermogensbelasting, vastgesteld op 1,3 miljoen euro, werd niet aangepast. Natuurlijke personen die in Frankrijk wonen en die op 1 januari van het lopende jaar in hun foyer fiscale onroerend goed bezitten met een netto belastbare waarde van meer dan 1,3 miljoen euro, en personen die, hoewel zij niet in Frankrijk wonen, in Frankrijk een onroerend goed bezitten met een netto belastbare waarde van meer dan 1,3 miljoen euro, zijn dus onderworpen aan de IFI. Voor buitenlanders geldt een specifieke regeling: personen die naar Frankrijk terugkeren na de laatste vijf jaar in het buitenland te hebben verbleven, zijn gedurende de vijf jaar die volgen op hun aangifte, uitsluitend over hun in Frankrijk gelegen goederen belastingplichtig voor de IFI.

Netto belastbare waarde Tarief
Tot 800.000 euro 0%
Tussen 0,8 en 1,3 miljoen euro 0,50%
Tussen 1,3 en 2,57 miljoen euro 0,70%
Tussen 2,57 en 5 miljoen euro 1%
Tussen de 5 en 10 miljoen euro 1,25%
Meer dan 10 miljoen euro 1,50%

IFI-drempel

De drempel voor toetreding tot de IFI is dezelfde als voor toetreding tot de ISF, namelijk 1,3 miljoen euro aan netto belastbare activa.

Grondslag van de vermogensbelasting

Welke activa zijn in de IFI-basis opgenomen en welke niet?
Al het onroerend goed van de belastingplichtige onderworpen aan het IFI wordt opgenomen in zijn belastbare activa (de 30% aftrek op de hoofdverblijfplaats is onveranderd van toepassing), net als de rechten van deelneming in een SCI, SCPI of OPCI.
Wat het indirect houden van onroerend goed betreft, is alleen de waarde van de activa van de onderneming die het belastbaar onroerend goed vertegenwoordigen, aan de IFI onderworpen, zonder dat het begrip "overwegend onroerend goed" wordt gebruikt. Belastingplichtigen hoeven geen rekening te houden met onroerend goed in indirect bezit wanneer zij minder dan 10% van het kapitaal van de vennootschap bezitten (plafond vastgesteld op het niveau van het fiscale huishouden van de belastingplichtige).

Van de belastinggrondslag zijn echter uitgesloten

 • onroerende goederen die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit van de belastingplichtige worden gebruikt;
 • die voor beroepsmatig gemeubileerd verhuur;
 • kunstvoorwerpen;
 • effectenrekeningen en levensverzekeringen, met uitzondering van het gedeelte dat in SCPI’s of OPCI’s is belegd;
 • aandelen in beursgenoteerde vastgoedondernemingen, die uiteindelijk evenmin in de heffingsgrondslag voor de vermogensbelasting op onroerend goed zijn begrepen, op voorwaarde echter dat de belastingplichtige bij de IFI minder dan 5% van het kapitaal in handen heeft;
 • beleggingsfondsen, indien de vastgoedactiva minder dan 20% van de totale activa uitmaken.
 • de gedeeltelijke vrijstellingen voor hout en bossen, alsook aandelen van bosgroepen, landbouwgrond en aandelen van groepringen van landbouwgronden worden eveneens gehandhaafd.

Bedrag van de vermogensbelasting

Net als de ISF wordt de vermogensbelasting op onroerende goederen berekend over de waarde van de belastbare nettoactiva van de belastingplichtige, waarbij de hierboven beschreven schaal wordt toegepast.

Aangifte van de IFI

Op grond van het beginsel van de IFI is het niet langer nodig auto’s, vaartuigen, meubilair enz. bij de belastingautoriteiten aan te geven. Ook hoeven financiële investeringen niet te worden verantwoord. Dat is goed nieuws voor diegenen die voor het merendeel roerende activa hebben. Zij zullen hun belastingen aanzienlijk zien dalen.

Belastingvrijstelling voor de IFI

De 30% toelage voor de hoofdverblijfplaats en het ISF-plafond blijven gehandhaafd. Het is de bedoeling te voorkomen dat de IFI en de inkomstenbelasting samen meer dan 75% van de inkomsten van het voorgaande jaar bedragen. Indien er sprake is van een overschot, wordt dit in mindering gebracht op de te betalen IFI. Ook de ISF-donatie, waarbij de ISF-belastingplichtige 75% van zijn betalingen aan instellingen van openbaar nut kan aftrekken van het bedrag van zijn ISF, tot een maximumvermindering van 50.000 euro (45.000 euro als ze ook gebruik maken van de ISF-PME-regeling), blijft behouden.
De ISF-PME, die aan ISF onderworpen huishoudens in staat stelt te profiteren van een vermindering van de ISF met 50% van het bedrag van hun betalingen (binnen de limiet van 45.000 euro in het geval van directe investeringen of via een holding en 18.000 euro in het geval van inschrijvingen op participaties in het fonds), wordt afgeschaft.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Lokale belastingen

  Alles over lokale belastingen vind je in een aparte rubriek, waarvan dit het hoofdartikel is.

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • IFI, belasting op onroerend goed 5 augustus 2019 16:46, door Laura

  Begrijp ik dit goed: als particulier hoef je tot €800.000 geen vermogenbelasting te betalen? Ik neem aan dat als je een rekening in NL hebt je daar via Frankrijk belasting over betaalt als je in Frankrijk woont? Alvast bedankt!

 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention