allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVoorzieningenJe verplaatsen is in Frankrijk niet altijd eenvoudig

Je verplaatsen is in Frankrijk niet altijd eenvoudig

maandag 7 mei 2018 , door Hanjo

Om je te verplaatsen kun je in een stad eenvoudig gebruik maken van het openbaar vervoer (bus, tram, metro,...), maar je ook te voet gaan, de fiets of de bromfiets nemen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hulp bij vervoer in 2019
Beoordeling:
Bezoeken: 74
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Buiten de stad en vooral in landelijke gebieden is het aanbod openbaar vervoer beperkt. Er rijden geen treinen en als er een station in de buurt is, dan rijdt er niet ieder kwartier of half uur een trein. Soms rijden er maar een paar treinen per dag, tijdens de ochtend- en avond spits.
Je vindt wel overal bushaltes, maar wanneer je op de vertrekstaat kijkt (als die er al hangt...), bemerk je dat de bustijden gekoppeld zijn aan de begin- en eindtijd van de scholen.

Buiten de stad ben je dus vooral aangewezen op je eigen vervoermiddel. Vandaar dat (bijna) iedereen in landelijke gebieden minimaal één auto heeft. Tot op hoge leeftijd maken de Fransen er gebruik van.
Je moet gebruik maken van smallere landelijke departementale wegen die meestal wel geasfalteerd zijn, maar niet altijd even goed onderhouden worden. Die ritten gaan vanaf juni 2018 ook nog eens langer duren wanneer de maximum snelheid van 90 naar 80 km/uur gaat.

De manier waarop je je kunt verplaatsen is in Frankrijk dus een belangrijk thema en onderdeel van een volksraadpleging die onlangs gestart werd. Het gaat daarbij niet alleen om woon-werkverkeer, maar ook het doen van boodschappen, vakantie- en zakenreizen en de distributie van goederen.

Er zijn veel uitdagingen. Hoe kunnen de verschillende vervoerswijzen naast elkaar bestaan en kan de overgang van de ene vervoerswijze naar de andere worden vergemakkelijkt? Hoe kan het dichtslibben van de stedelijke gebieden worden bestreden? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat reizen betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met beperkte mobiliteit? Hoe kan de rol van de auto worden verkleind, met name in plattelandsgebieden? Hoe kunnen we de milieu-impact van onze reizen en het vervoer van consumentenproducten beperken?

Er zijn al nieuwe mogelijkheden: nieuwe gewoontes duiken op, zoals het delen van ritten (carpoolen), digitale toepassingen maken het gemakkelijker om onze ritten te organiseren, gebieden stimuleren het gebruik van fietsen, voertuigen die op elektriciteit rijden en telewerken maken het mogelijk om bepaalde ritten te vermijden.

Maar misschien heb jij ook wel een goed idee. Lees ons artikel over de raadpleging!

 
Enkele kerncijfers
 • 48% van de Fransen werkt buiten zijn woonplaat. Woon-werkverkeer duurt gemiddeld 50 minuten per dag.
 • In Frankrijk besteden de gezinnen gemiddeld € 5.000 per jaar aan vervoer: dit is de op één na grootste uitgave.
 • De transportsector is met 29,2% de belangrijkste bron van broeikasgasemissies.
 • Het binnenlandse goederenvervoer wordt grotendeels gedomineerd door het wegvervoer, dat 87% van het vervoer vertegenwoordigt, tegen 11% voor het spoorvervoer en 2% voor de binnenvaart.
 • Elk jaar gebeuren er 67.000 verkeersongevallen in Frankrijk, waarvan 4.000 met dodelijke afloop.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |