allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtSplitsen van eigendom
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Splitsen van eigendom

zaterdag 19 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Het splitsen van eigendom (démembrement) is een rechtshandeling die bestaat uit het verdelen van volledige eigendom in bloot eigendom en vruchtgebruik. Het is een mechanisme dat vaak gebruikt wordt in de familie tijdens een donatie of erfenis. Het belangrijkste voordeel ervan is de verlaging van de belastingkosten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nieuwe definitie van rechtsmisbruik
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 348
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Enerzijds de usus (recht op gebruik van het onroerend goed) en de fructus (recht op ontvangst van de vruchten) voor de vruchtgebruiker, anderzijds de abusus (recht om over het onroerend goed te beschikken) voor de blote eigenaar. Deze verdeelde rechten staan los van elkaar, maar het is noch aan de vruchtgebruiker, noch aan de blote eigenaar toegestaan om het gesplitste goed alleen te verkopen. De overeenkomst van beide is verplicht om het volledige eigendom van het onroerend goed over te dragen.

De splitsing eindigt met het overlijden van de vruchtgebruiker: op dat ogenblik wordt de blote eigenaar de enige eigenaar van het goed zonder dat erfbelasting verschuldigd is. Hij kan het dan in gebruik nemen, verhuren of verkopen. Er wordt dan gezegd dat er sprake is van hergroepering van de eigendommen (remembrement de la propriété). Het is een veel gebruikte formule die je in staat stelt om jouw nalatenschap voor te bereiden, terwijl je ervoor zorgt dat je het genot van het pand behoudt. Op te merken valt dat in geval van overlijden van de blote eigenaar, de blote eigendom wordt overgedragen aan de erfgenamen en in de nalatenschap, alleen voor de waarde van de blote eigendom.

Het is mogelijk om de splitsing toe te passen op onroerend goed, maar ook op een effectenrekening. Maar een PEA, een spaarrekening of een woonspaarplan kan niet worden gesplitst.

Usus, Fructus en Abusus

Démembrement is een juridisch mechanisme dat van toepassing is op eigendomsrechten. Het vindt zijn oorsprong in de rechtstheorie van de drie componenten van eigendomsrechten: usus, fructus en abusus.

De vruchtgebruiker kan het goed voor eigen gebruik gebruiken of verhuren en de huurgelden innen.
De blote eigenaar behoudt zich het recht voor om te beschikken over het onroerend goed met inachtneming van de rechten van de vruchtgebruiker.

Splitsing treedt op wanneer de drie eigenschappen van eigendom (het recht om het eigendom te gebruiken, het recht om erover te beschikken en het recht om de vruchten ervan te ontvangen) niet worden gecombineerd in de handen van dezelfde persoon. Vruchtgebruik en bloot eigendom kunnen worden overgedragen door schenking of door overdracht (deze rechten kunnen worden gekocht of verkocht).

Een aanzienlijk belastingvoordeel voor schenkingen

Meestal wordt onroerend goed door de familie gesplitst. Op die manier is het mogelijk om bijvoorbeeld je kinderen het blote eigendom van een goed tijdens hun leven te geven en zelf het vruchtgebruik ervan te behouden. Deze oplossing laat je toe om te blijven profiteren van het onroerend goed, d.w.z. om er te wonen of het te verhuren om een inkomen te verdienen, maar ook om een "soepele" overdracht van je activa voor te bereiden, door te profiteren van de geldende belastingaftrek.

Het is (sinds 31 juli 2012) mogelijk om per ouder en per kind om de 15 jaar een bedrag van € 100.000 te schenken, zonder donatiekosten. Een echtpaar met twee kinderen kan dus € 400.000 belastingvrij geven.

Dit soort donaties heeft twee voordelen:

de donatiekosten worden verlaagd omdat ze niet worden berekend over de totale waarde van het onroerend goed, maar alleen over het blote eigendom. De respectieve waarden van blote eigendom en vruchtgebruik van goederen hangen af van de leeftijd van de schenker op de dag van de schenking; de waarde van blote eigendom neemt toe met de leeftijd van de schenker:
Leeftijd van de schenker Waarde vruchtgebruik Waarde bloot eigendom
jonger dan 21 jaar 90 % 10 %
21 tot 30 jaar 80 % 20 %
31 tot 40 jaar 70 % 30 %
41 tot 50 jaar 60 % 40 %
51 tot 60 jaar 50 % 50 %
61 tot 70 jaar 40 % 60 %
71 tot 80 jaar 30 % 70 %
81 tot 90 jaar 20 % 80 %
vanaf 91 jaar 10 % 90 %
Bij het overlijden van de vruchtgebruiker(s) vorderen de kinderen het goed in volle eigendom terug zonder dat zij rechten hoeven te betalen.

Een procedure die vaak bij erfopvolging wordt gebruikt

Het principe is hetzelfde als bij een donatie. Het gebeurt vaak dat men het vruchtgebruik van zijn eigendom naar believen schenkt of nalaat aan zijn echtgenoot, waarbij de kinderen het blote eigendom krijgen. Met andere woorden, de vruchtgebruiker (de echtgenoot) kan gebruik maken van alle goederen en het ontvangen van de inkomsten, bijvoorbeeld bij het verhuren van de woning. Ook hier hangt de waarde van het blote eigendom af van de leeftijd van de vruchtgebruiker (in dit voorbeeld de langstlevende echtgenoot) op het ogenblik van de splitsing.

Tijdelijke schenking van vruchtgebruik

De tijdelijke schenking van vruchtgebruik is bijzonder geschikt als je een van jouw familieleden wilt helpen. Deze techniek bestaat eruit om gedurende een beperkte periode, over het algemeen 10 jaar, het genot of de inkomsten verkregen door een onroerend goed over te dragen. Je behoudt echter het blote eigendom van het onroerend goed. Als een van de kinderen bijvoorbeeld moeite heeft om een woning te vinden, kun je hem toestaan om in een van jouw huizen te wonen door het vruchtgebruik door te geven.

Dit biedt drie voordelen:

 1. het blijft jouw eigendom;
 2. de betrokken goederen verdwijnen uit jouw vermogen verlaten voor de duur van de schenking, waardoor eventuele vermogensbelasting vermindert;
 3. de overdrachtsrechten zijn beperkt: de te betalen rechten, voor een tijdelijk vruchtgebruik van 10 jaar, worden berekend over 23% van de volledige eigendomswaarde van het onroerend goed. Je kunt deze kosten betalen via de rechtenvrije schenking (zie hierboven).
Opgelet: de schenking kan door de fiscus ter discussie worden gesteld indien deze van oordeel is dat de vruchtgebruiker er geen reëel voordeel uit haalt. Dit is het geval wanneer je het vruchtgebruik van een goed tijdelijk overdraagt aan één van jouw kinderen, terwijl deze een comfortabel inkomen geniet.

Dit type schenking laat geen "soepele" voorbereiding van de nalatenschap toe: aan het einde van de geplande periode vervalt het vruchtgebruik automatisch. De betrokken goederen maken opnieuw deel uit van het volle eigendom van de schenker. Bij zijn overlijden dient de erfbelasting dan door de erfgenamen te worden voldaan.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention