allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtTestamentEen internationaal testament opmaken
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een internationaal testament opmaken

zaterdag 19 mei 2018 , door Hanjo

De erflater stelt zelf een document op waarin hij in de taal van zijn keuze zijn eigen wensen kenbaar maakt.

Beoordeling:
Bezoeken: 276
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Net als bij een authentiek testament, draagt de erflater het internationale testament over aan een notaris in aanwezigheid van twee getuigen. De erflater verklaart dat het voorgelegde document van hemzelf is en dat hij de inhoud ervan kent.

Hij ondertekent het of, indien hij het reeds heeft ondertekend, erkent en bevestigt zijn handtekening. De notaris en de getuigen ondertekenen op hun beurt het document. De notaris dateert het testament en stelt een verklaring op waaruit blijkt dat aan alle verplichtingen van de Conventie van Washington is voldaan.

De erflater kan het document zelf bewaren of toevertrouwen aan de notaris, die het dan opneemt in het Fichier central des dispositions des dernières volontés.

Het internationale testament moet bepaalde rechtsvormen omvatten op straffe van nietigheid. De verklaring moet dus door de erflater of door een derde zijn opgesteld ten overstaan van twee getuigen en een daartoe bevoegde persoon.

Voor- en nadelen van de internationale wil

Het past zich aan mensen met een transnationaal erfgoed. Bij het ontbreken van een identiek juridisch mechanisme tussen de staten die bij de wil betrokken zijn, loopt de wil immers altijd het risico onderworpen te worden aan een wet die deze niet erkent.

Vaak zijn het analfabeten, gehandicapten of buitenlanders die geen Frans schrijven of spreken en dus geen testament olographe kunnen opstellen. Het is dus een interessante optie voor een buitenlander die in Frankrijk woont, voor een Fransman die in het buitenland woont of voor de persoon die eigenaar is van onroerend goed in verschillende landen.

Het nadeel is dat slechts 11 landen de Conventie van Washington hebben ondertekend en in deze landen wordt, net als in Frankrijk, de internationale wil weinig gebruikt.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Testament

  Het Franse recht kent vier soorten testamenten.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention