allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • Eerste sneeuw brengt veel overlast

  Met sneeuw bedekte hoogspanningskabels veroorzaken stroomuitval bij ruim 70.000 Franse huishoudens.

 • Eerste verjaardag Gele Hesjes

  Precies één jaar geleden, op 17 november 2018, maakt Frankrijk kennis met de Gele Hesjes.
  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtTestamentVruchtgebruik (usufruit)

Vruchtgebruik (usufruit)

zaterdag 19 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Het vruchtgebruik is het hebben van 2 rechten op een onroerend goed waaruit het vruchtgebruik bestaat:

 • het recht om een onroerend goed te gebruiken (usus);
 • het recht om de inkomsten, de vruchten van het goed (fructus) te innen.
Het vorige artikel in deze rubriek: Testament - voorbeelden en aanwijzingen
Beoordeling:
Bezoeken: 82
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De vruchtgebruiker (usufruitier) is niet de eigenaar van het goed. Hij of zij heeft geen abusus: hij/zij kan niet over het onroerend goed beschikken en heeft niet het recht het te vernietigen, weg te geven of te verkopen.

Krachtens artikel 617 van de Code Civil eindigt het vruchtgebruik met name door de dood van de vruchtgebruiker of door het einde van de periode waarvoor het vruchtgebruik is verleend. Er kan evenwel gebruik worden gemaakt van een bijzondere vorm van vruchtgebruik, Usufruit successif.

Usufruit successif

Usufruit successif is successievelijk overgedragen vruchtgebruik aan een derde.
De eigenaar van een goed kan het vruchtgebruik van het goed aan een derde overdragen. Deze derde wordt zo vruchtgebruiker. De overdracht kan gebeuren via donatie of testament.

Het kan vergezeld gaan van een clausule van opvolgend vruchtgebruik: indien de vruchtgebruiker overlijdt vóór de duur van het vruchtgebruik, gaat het vruchtgebruik van rechtswege over op een ander. De tweede vruchtgebruiker volgt de eerste op. Het gaat dus om een doorgave van het vruchtgebruik aan de tweede vruchtgebruiker.

Er wordt ook gesproken van een usufruit éventuel: de tweede persoon ontvangt het vruchtgebruik alleen als de eerste vruchtgebruiker overlijdt voor de afloop van de termijn.

De usufruit successif moet duidelijk worden vermeld, bijvoorbeeld in het testament of het schenkingsbericht: er moet nauwkeurig worden vermeld aan wie het vruchtgebruik zal worden overgedragen in geval van overlijden van de eerste vruchtgebruiker.

De clausules kunnen in verschillende niveaus voorzien:

bij overlijden van de eerste vruchtgebruiker gaat het vruchtgebruik over op de tweede vruchtgebruiker;
in geval van overlijden van de tweede vruchtgebruiker gaat het vruchtgebruik over op een derde vruchtgebruiker, enz.

In de praktijk gaat het met name om schenkingen met successief vruchtgebruik ten gunste van de nabestaande van de schenker.

Belasting van het successief vruchtgebruik

Vruchtgebruik valt onder het stelsel van overdrachtsrechten bij overlijden.

De rechthebbenden van een opeenvolgend vruchtgebruik zijn vrijgesteld van overdrachtsrechten wanneer zij zijn:

De langstlevende echtgenoot of de langstlevende partner (artikel 796-O bis van de Code général des impôts (CGI)).
Broers en zussen:
mits deze in de laatste vijf jaar voor zijn overlijden onafgebroken bij de overledene hebben gewoond;
en op voorwaarde dat zij ouder zijn dan 50 jaar of een handicap hebben waardoor zij niet in staat zijn zich door hun werk te onderhouden (artikel 796-O ter van de Code général des impôts (CGI)).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |