allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtTestamentVoorbeelden testamentTestament: Crematie als laatste wil

Testament: Crematie als laatste wil

zaterdag 19 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

In dit testament geef je aan te willen worden gecremeerd. Ook vertel je wat er met je stoffelijke resten moet gebeuren.
Het is een testament olographe, dat je zelf kunt opmaken en bewaren. De tussenkomst van een notaris is niet noodzakelijk!

 
Lees vóór je het testament opstelt ons artikel met waarschuwingen en suggesties!

Beoordeling:
Bezoeken: 51
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Ceci est mon testament crématiste
 

Je soussigné(e) [M/Mme] je naam en voornamen exerçant la profession de je beroep, né(e) àje geboorteplaats le je geboortedatum demeurant à je adres déclare vouloir être incinéré après mon décès.

Je désire :

que mon urne funéraire soit :
conservée au domicile de [M/Mme] naam, voornaam en adres. En cas de refus, la destinée de mon urne sera choisie par la (les) personnes habilitée(s) à recevoir ma succession et que je charge de mes obsèques.[1]
mise dans le colombarium du cimetière de la ville de plaatsnaam
inhumée dans le caveau de famille plaats begraafplaats en concessienummer
que mes cendres soient :
dispersées dans le Jardin du Souvenir [proche du crématorium| dans le cimetière de plaatsnaam]
dispersées sur le sol locatie[2]
immergées au lieu-dit locatie[3]

Toute personne en possession de ce testament a pouvoir d’en vérifier la bonne exécution, sauf présentation d’une autre volonté écrite de ma main, établie postérieurement.

Fait et écrit entièrement de ma main à plaats ondertekening, le datum ondertekening

 

Handtekening

 


Nederlands

Dit is mijn testament
 

Ondergetekende, de [heer/mevrouw] je naam, van beroep je beroep, geboren op geboortedatum te geboorteplaats, wonend je volledige adres verklaar na mijn overleden gecremeerd te willen worden.

 

Ik wens:

dat mijn urn wordt:
bewaard thuis bij [Dhr/Mevr] naam, voornaam en adres. Bij weigering kan de bestemming van mijn urn worden gekozen door mijn erfgenamen die ik met mijn uitvaart belast.[1]
bijgezet in het columbarium van de begraafplaats van plaatsnaam
bijgezet in het familiegraf plaats begraafplaats en concessienummer
dat mijn as wordt:
uitgestrooid in de Herdenkingstuin [van het crématorium | van de begraafplaats van plaatsnaam]
over de aarde wordt uitgestrooid in locatie[2]
begraven op locatie[3]
 

Een ieder die in het bezit is van deze wilsbeschikking heeft de bevoegdheid de goede uitvoering daarvan te controleren, tenzij een andere schriftelijke wilsbeschikking, naderhand opgesteld, wordt overlegd.

 

Geheel van mijn hand en geschreven in plaats ondertekening, op datum ondertekening.

 

Handtekening

Voetnoten:

[1Dit is in Frankrijk op het moment van schrijven van dit artikel niet toegestaan!

[2geen openbare plek met uitzondering van een begraafplaats

[3minstens 100 meter van een oever of strand

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |