allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingSchenkingenSchenkingen en belastingen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Schenkingen en belastingen

woensdag 23 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 15 juli 2019

Het belastingstelsel voor directe giften (tussen ouders en kinderen) voorziet in twee afzonderlijke vrijstellingen, die elke 15 jaar kunnen worden herhaald.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een gedeelde schenking met kinderen uit een eerder huwelijk
Beoordeling:
Bezoeken: 233
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Schenkingen in geld aan familie

Schenkingen in gezinsgeld aan een kind, kleinkind of achterkleinkind zijn belastingvrij, tot een maximum van € 31.865, elke 15 jaar voor dezelfde begunstigde. Deze donaties kunnen in de tijd worden gespreid of in één keer worden gedaan. Om niet belast te worden, mogen ze binnen die periode van 15 jaar de € 31.865 niet overschrijden.

Toch zijn er drie voorwaarden:

 1. de gever (donateur) moet op de datum van de donatie jonger zijn dan 80 jaar,
 2. de begiftigde (bénéficiaire) moet meerderjarig zijn en,
 3. de schenking moet in de maand volgende op de dag van de schenking worden ingeschreven op het belastingkantoor van de woonplaats van de begunstigde.

Heb je geen nakomelingen dan kunnen deze schenkingen ook gedaan worden aan een neef of nicht.

Overige donaties

Schenkingen boven bepaalde drempels zijn belastbaar.

Donatiekosten zijn verschuldigd voor alle donaties, zelfs die aan de echtgeno(o)t(e) of partner in een PACS.

De kosten worden berekend boven bepaalde vrijstellingen, die afhangen van de relatie tussen de begiftigde en de gever. Indien het over te dragen bedrag lager is dan het bedrag van de vrijstelling, is geen recht verschuldigd.

Het gaat om de volgende schenkingen:

 • € 100.000 voor een donatie aan een kind, een familielid of een gehandicapte, ongeacht zijn of haar relatie met de donor. Deze toelagen kunnen om de 15 jaar worden herhaald;
 • € 80.724 voor een schenking tussen echtgenoten en partners van PACS;
 • € 31.865 voor een donatie aan een kleinkind;
 • € 15.932 voor een donatie aan een broer of zus;
 • € 7.967 voor een donatie aan een neef of nicht;
 • € 5.310 voor een schenking aan een achterkleinkind.

Gehandicapten profiteren van een aanvullende vrijstelling van € 159.325. Dit bedrag kan dus bij één van de bovenstaande bedragen worden opgeteld, afhankelijk van de verwantschap.

Donatiekosten worden in het algemeen betaald door de begiftigde, maar mogen ook worden betaald door de donor. Deze oplossing is vooral interessant voor donaties van geld omdat het bedrag dat aan de begiftigde verschuldigd is dan hoger is.

Doe altijd aangifte bij de belastingdienst!

Zodra er sprake is van een manuele schenking, moet de begunstigde een ingevuld en ondertekend formulier N° 11278 (formulier 2735 van de belastingdienst) naar het belastingkantoor zenden om de schenking te registreren, ongeacht of er sprake is van vrijstelling.

De "gesplitste" donatie

Om de schenkingsrechten te verminderen, is het mogelijk om een "gesplitste" schenking te doen, die bestaat uit het geven van enkel het blote eigendom van een goed en het behoud van het vruchtgebruik.

Deze techniek heeft twee voordelen:

 • donatievergoedingen zijn dan lager omdat ze alleen op blote eigendom worden berekend en niet op de totale waarde van het vastgoed;
 • bij overlijden van de schenker zal de begiftigde de volle eigendom van de goederen terugkrijgen, vrij van successierechten, op voorwaarde dat de schenking meer dan drie maanden voor het overlijden van de schenker heeft plaatsgevonden.

 • Splitsen van eigendom
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels > Wetgeving > Erfrecht

  Het splitsen van eigendom is een rechtshandeling die bestaat uit het verdelen van volledige eigendom in bloot eigendom en vruchtgebruik.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention