allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingSchenkingenEen individuele schenking

Een individuele schenking

woensdag 23 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Een "donation" is een "handeling waarbij de schenker zich onmiddellijk en onherroepelijk ontdoet van het gegeven ten gunste van de begiftigde die het aanvaardt" zegt artikel 894 van de Code Civil.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wie mag een schenking doen en wie mag hem ontvangen
Beoordeling:
Bezoeken: 27
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Beide kenmerken van de schenking worden onderstreept door bovenstaande definitie: ze is onmiddellijk en onherroepelijk. Met uitzondering van een paar zeer specifieke gevallen zul je de schenking niet kunnen terugeisen, zelfs als je in financiële moeilijkheden verkeert.

Het is dus een zeer doordachte beslissing, vooral in het licht van uw toekomstige financiële behoeften. De verlenging van de levensduur, gekoppeld aan de risico’s van afhankelijkheid, mogen niet worden verwaarloosd. Voordat je geeft, moet je daarom de omvang van jouw gebaar inschatten en voorkomen dat je jezelf in de vingers snijdt, vooral als je nog jong bent en nog vele jaren hebt te leven.

De schenking kan alleen betrekking hebben op goederen die in jouw bezit zijn op het moment dat je ze weggeeft.

De uitzondering op deze regel heeft betrekking op de schenking aan de overlevende echtgenoot. Deze is bedoeld om je echtgenoot te beschermen op het moment van jouw overlijden en heeft ook betrekking op de goederen op het moment van jouw overlijden en niet op het moment van de donatie.

Twee soorten donaties

Ofwel de schenker wil enkel vooruitlopen op de overdracht van bepaalde goederen aan één (of al zijn) erfgenamen. De schenking wordt dan een "avancement d’hoirie" (voorschot op de nalatenschap) genoemd.

Ofwel wil de schenker een (deel van) zijn erfgenamen een blijvend voordeel geven. Het is dan een "donation préciputaire", die buiten het boedelaandeel wordt gedaan.

Maar in elk geval zal het nodig zijn om bij het overlijden van de schenker een boekhouding te voeren om na te gaan of het aandeel dat verplicht aan de gereserveerde erfgenamen wordt toegekend door deze schenkingen niet "geamputeerd" werd.

De hoogte van deze réserve (héréditaire) en het beschikbare bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen:

Aantal kinderen Réserve Beschikbaar bedrag
1 kind 1/2 van de nalatenschap 1/2 van de nalatenschap
2 kinderen 2/3 van de nalatenschap 1/3 van de nalatenschap
3 kinderen en meer 3/4 van de nalatenschap 1/4 van de nalatenschap

Aandacht voor de "rapport"

Een gift vooruitlopend op een erfenis

Als je maar één kind hebt, is er geen probleem. Maar zodra je een zogenaamde "donation simple" doet, d.w.z. aan slechts één van jouw erfgenamen, bijvoorbeeld bij de vereffening van de nalatenschap, wordt er rekening mee gehouden om te bepalen welk deel naar de andere erfgenamen gaat. Dit wordt de "rapport des donations" genoemd. Met andere woorden, als je een schenking doet aan één van jouw kinderen, zal hij of zij recht hebben op hetzelfde deel van jouw nalatenschap als de andere kinderen; maar omdat hij of zij verondersteld wordt al een deel ervan te hebben ontvangen, zal hij of zij minder ontvangen dan de anderen bij de vereffening van de nalatenschap.

Bij het doen van aangifte van schenkingen wordt geen rekening gehouden met de waarde van het goed op de dag van de schenking, maar wel met de waarde op de dag van de verdeling van de nalatenschap. In het geval van een schenking van een geldbedrag wordt het opgegeven bedrag in aanmerking genomen, maar indien de begunstigde dit bedrag heeft gebruikt voor de aankoop van een goed, bijvoorbeeld een appartement, wordt de waarde van dit goed behouden, tenzij het een consumptiegoed is dat van nature snel in waarde afneemt, zoals een auto, audio- of computerapparatuur...

Als je een schenking wenst te doen aan al jouw erfgenamen, dan moet je een "donation-partage" doen.

Schenking "buiten het aandeel van de nalatenschap".

Het is mogelijk om de toepassing van deze regels te omzeilen door te bepalen dat de schenking "buiten het erfdeel" (hors part successorale) wordt gedaan, d.w.z. dat het geen voorschot op jouw nalatenschap is, maar een handeling ten voordele van de begunstigde van de schenking. Met andere woorden, het geschenk heeft betrekking op het "beschikbare gedeelte", dat wil zeggen het gedeelte van jouw eigendom waarover je vrij kunt beschikken.
In dat geval zal de schenking geen betrekking hebben op de nalatenschap om het evenwicht tussen de erfgenamen te herstellen. Maar wees voorzichtig! Indien je andere beschermde erfgenamen hebt, worden zij in aanmerking genomen om te verifiëren of zij hun aandeel in de reserve hebben ontvangen. En als de donatie binnendringt in de réserve, zal ze "verlaagd" moeten worden.

Een vader heeft drie kinderen: hij heeft een schenking hors part successorale van € 100.000 gedaan aan zijn jongste kind Martin. Bij zijn overlijden laat hij een erfgoed achter ter waarde van € 450.000. Aangezien de schenking geen deel uitmaakt van de nalatenschap, hoeft zij niet op de nalatenschap te worden overgedragen en bedraagt het te verdelen vermogen dus € 450.000. Elk kind heeft dus recht op € 150.000.

Om het bedrag van de réserve te bepalen, houden we daarentegen rekening met de volledige nalatenschap van de overledene, namelijk € 550.000 (bedrag van de reeds gedane schenking + nalatenschap bij overlijden). De réserve is gelijk aan driekwart van de nalatenschap, € 412.500 en het beschikbare gedeelte bedraagt € 137.500.

Voor zover de donatie volledig uit het beschikbare gedeelte kan worden "genomen" en geen inbreuk maakt op de kinderreservaat, hoeft zij niet te worden verminderd.

In totaal zal Martin goed bevoordeeld zijn en € 250.000 ontvangen hebben, terwijl zijn broer en zus elk € 150.000 hebben ontvangen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

- lafinancepourtous.com

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |