allesfrans.com
 
BeginpaginaVerzekeringenLevensverzekeringAls echtpaar een levensverzekering afsluiten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Als echtpaar een levensverzekering afsluiten

zaterdag 26 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Door het afsluiten van een levensverzekering "en couple", gaan beide echtelieden een contract aan waarbij ze zowel mede-verzekeringnemer als mede-verzekerde zijn. Voorwaarde is wel dat het huwelijk is afgesloten in gemeenschap van goederen.

Beoordeling:
Bezoeken: 60
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In geval van overlijden van een van de partijen, wordt de overlevende begunstigde en profiteert deze van de fiscale voordelen die aan de overeenkomst zijn verbonden.

Voordeel

De Code des assurances (art. L. 132-1) bepaalt dat meerdere personen door middel van één akte elkaars leven kunnen verzekeren.

Het grote voordeel van deze co-inschrijving is dat de langstlevende echtgenoot het volledige eigendom behoudt van de gelden die in de levensverzekering zijn belegd.

Tijdens hun leven plaatsen de echtgenoten onderlinge fondsen in hetzelfde contract en beheren zij deze gezamenlijk.

Twee soorten contracten

Er zijn twee soorten contracten:

Co-adhésion avec paiement au premier décès
Dit soort contract is voorbehouden aan gehuwde echtgenoten in gemeenschap van goederen. Het lidmaatschap eindigt bij het eerste overlijden. Overlijdensuitkeringen worden betaald aan de aangewezen begunstigde(n), gewoonlijk de overlevende echtgenoot.

Het ontvangen bedrag wordt beschouwd als eigen vermogen (artikel L. 132-16 van de Code des assurances) en er is geen beloning (partage) verschuldigd aan de gemeenschap.

Deze formule kan echter worden gekoppeld aan een gesplitste begunstigingsclausule die het vruchtgebruik voorbehoudt aan de langstlevende echtgenoot en het blote eigendom aan de gereserveerde erfgenamen (kinderen).

De nabestaande verzekerde heeft alle rechten die aan de polis zijn toegekend (terugbetaling, voorschot, aanwijzing van de begunstigde, ...). Er zijn geen successierechten verschuldigd over de door de overleden echtgenoot achtergelaten bedragen.

Co-adhésion avec paiement au second décès
Dit contract is voorbehouden aan gehuwde echtgenoten in het kader van de universele gemeenschapsregeling (met clausule van volledige toerekening) of in het kader van de rechtsgemeenschap.

Het actief uit hoofde van het contract wordt overgedragen aan de begunstigde(n) in overeenstemming met de clausule.

In het regime van de universele gemeenschap worden alle goederen van de echtgenoten als gemeenschappelijk beschouwd. Anderzijds, met het regime van de juridische gemeenschap, de zogenaamde "gemeenschap teruggebracht tot verwervingen", elke echtgenoot behoudt wat hij bezat voor het huwelijk en wat hij vervolgens ontvangen door erfenis (of donatie). Het preciprocutaire beding biedt de overlevende echtgenoot de mogelijkheid om gezamenlijk goederen van het echtpaar te ontvangen (met uitzondering van erfopvolging).

Contractbeheer

Behoudens andersluidend beding en voor de duur van de inschrijving worden de arbitrages gezamenlijk uitgeoefend door de echtgenoten, met de handtekening van elk van hen. Zij kunnen alleen premies op de polis betalen uit gemeenschappelijke beleggingsfondsen en moeten ermee instemmen om een gedeeltelijke of volledige afkoop van de polis of een lening te vragen. Evenzo moet elke wijziging van het begunstigingsbeding door beide echtgenoten gezamenlijk worden aangebracht.

In geval van een co-adhésion avec paiement au second décès oefent de langstlevende echtgenoot alle rechten uit die betrekking hebben op aflossingen, voorschotten of zelfs de wijziging van de begunstigingsclausule.

De belasting die van toepassing is bij overlijden is afhankelijk van de leeftijd waarop de premies worden betaald. Indien deze uitkeringen vóór de leeftijd van 70 jaar hebben plaatsgevonden, kan € 152.500 vrij van successierechten worden afgedragen aan de achtergebleven echtgenoot. Anderzijds wordt, indien één van de houders na 70 jaar een bijdrage heeft geleverd, de vrijstelling teruggebracht tot € 30.500.

Het is beter om aan het begin van het contract een co-inschrijving te doen. Wanneer het pas later gebeurt, kan de belastingdienst dit beschouwen als een "schuldvernieuwing" en de fiscale waarde van het contract in twijfel trekken.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

- ooreka.fr

Reacties
 

Huidige bezoekers: 61

Dit artikel staat in rubriek:
 • Levensverzekering

  Levensverzekeringen zijn een zeer flexibele en fiscaal efficiënte financiële belegging. Met een levensverzekering zijn je beleggingen en de vruchten ervan beschikbaar op elk moment tijdens jouw leven of na je overlijden ten voordele van de begunstigde(n).

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention