allesfrans.com
 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • RIB of RIP

  Op dit document staat je naam, zoals die op je bankrekening wordt weergegeven en je rekeningnummer.

  
BeginpaginaVerzekeringenLevensverzekeringLevensverzekering: "Vie Génération"-contract

Levensverzekering: "Vie Génération"-contract

zaterdag 26 mei 2018 , door Hanjo

In 2014 werden de "Vie Génération"-contracten gelanceerd ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen. Het zijn levensverzekeringscontracten die belegd zijn in rekeneenheden en waarvan het kapitaal niet gewaarborgd is.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een levensverzekering buiten Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 52
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Begunstigd met een specifieke fiscale bonus, voorzien deze contracten in een bijkomende vergoeding van 20% op het overgedragen kapitaal in geval van overlijden.

Voor wie?

Net als groeifondsen in euro moedigt een contrat vie génération vermogende klanten aan om in kmo’s of sociale woningen te beleggen in ruil voor een successie-bonus.

De middelen die in het kader van het contract worden belegd, worden volledig geïnvesteerd in rekeneenheden die representatief zijn voor de sectoren waarin de staat kapitaal tracht aan te trekken (sociale huisvesting, enz.). In tegenstelling tot de regel bij eurofondsen is het kapitaal niet gegarandeerd. De verzekeringnemer loopt dus het risico dat een deel van het vermogen dat hij van plan was over te dragen, verdwijnt als er iets misgaat.

Kosten

Zoals alle levensverzekeringen is ook het contrat vie génération onderworpen aan kosten. De arbitragekosten mogen in geen geval meer bedragen dan 1% per transactie, wat een goed gemiddelde is 0,50%.

Beleggingen

Volgens cijfers van de Fédération de l’Assurance Française (FFA) bedraagt het gemiddelde uitstaande bedrag van deze contracten iets meer dan € 170.000. De premies worden door derden (33%) belegd in MKB-financiering, sociale woningen of de sociale en solidaire economie, bijvoorbeeld via participaties in durfkapitaalfondsen.

Decreet nr. 2014-1011 van 5 september 2014 bepaalt dat deze investeringstranches van 33% te allen tijde in acht moeten worden genomen. Dat wil zeggen, wanneer de eerste premie wordt betaald, maar ook de volgende premies. De drempel van 33% moet ook worden gehandhaafd bij arbitrages tussen rekeneenheden of gedeeltelijke terugbetalingen.

Een bonus in de nalatenschap

De Vie Génération-producten zijn een nicheproduct dat in de eerste plaats bestemd is voor beleggers die de overdracht van hun activa op middellange termijn wensen voor te bereiden.

De begunstigde geniet van een aftrek van 20% op de overgemaakte bedragen in geval van overlijden. In de praktijk:

De extra korting van 20% geldt vóór de vrijstelling van € 152.000 die geldt voor de meeste levensverzekeringspolissen.
De aftrek van € 152.500 (per begunstigde) is van toepassing indien de premies door de abonnee werden betaald vóór de leeftijd van 70 jaar. Tussen € 152.001 en € 700.000 worden het gespaarde belast tegen 20% over het gedeelte van het netto belastbaar deel van elke begunstigde. Deze belasting stijgt tot 31,25% boven de € 700.000.

Op basis van een nalatenschap van 1 miljoen euro, maakt de combinatie van Vie Génération en traditionele levensverzekeringsvoordelen het mogelijk om de belastbare activa te verminderen tot € 648.000 en te vermijden dat de drempel van € 700.000 wordt overschreden, die belast wordt tegen 31,25%.

Deze regels hebben geen betrekking op kapitalisatieovereenkomsten die onder het erfrecht vallen.

Tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 hadden polishouders de mogelijkheid om een oude polis om te zetten in een Vie Génération-polis zonder de fiscale voorrang te verliezen, maar aan deze optie kwam een einde.

De functie van Vie Génération-contracten zou in 2018 kunnen evolueren als onderdeel van het actieplan voor groei en transformatie van ondernemingen (Pact). Er zou ook een nieuwe reeks contracten met specifieke belastingvoordelen op de markt kunnen worden gebracht.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

- ooreka.fr

Reacties

Huidige bezoekers: 56

Dit artikel staat in rubriek:
 • Levensverzekering

  Levensverzekeringen zijn een zeer flexibele en fiscaal efficiënte financiële belegging. Met een levensverzekering zijn je beleggingen en de vruchten ervan beschikbaar op elk moment tijdens jouw leven of na je overlijden ten voordele van de begunstigde(n).

Verder in deze rubriek:
Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |