allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingWanneer mag je je tuin maaien?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wanneer mag je je tuin maaien?

donderdag 14 juni 2018 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Bij het grasmaaien en in het algemeen bij het gebruik van lawaaiig tuin- of doe-het-zelfmaterieel moeten precieze schema’s in acht worden genomen die per gemeente kunnen verschillen. De overtreders worden gestraft.

Het vorige artikel in deze rubriek: Voor een PACS naar het gemeentehuis
Beoordeling:
Bezoeken: 482
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Decreet nr. 2006-1099 van 31 augustus 2006 betreffende de bestrijding van omgevingslawaai bepaalt dat "geen enkel specifiek geluid, door zijn duur, herhaling of intensiteit, de rust in de wijk of de menselijke gezondheid mag schaden, op een openbare of private plaats, hetzij door een persoon zelf, hetzij door een persoon of iets dat hij onder zijn hoede heeft."

Deze regeling heeft betrekking op het maaien van gazons en meer in het algemeen op alle lawaaierige tuin- en doe-het-zelfactiviteiten. Naast grasmaaiers, zitmaaiers en maairobots geldt dit ook voor apparatuur als heggenscharen, bosmaaiers, kettingzagen, verticuteermachines, bladzuigers en -blazers, maar ook voor boren, schaafmachines, elektrische zagen en hogedrukreinigers.

Sinds de wijziging van de code général des collectivités territoriales in 1990 beschikken de burgemeesters van de gemeenten over algemene politiebevoegdheden op het gebied van de bestrijding van omgevingslawaai. Ze zijn bevoegd om een gemeentelijk huishoudelijk reglement op te stellen waarin tijdslimieten zijn vastgelegd voor het maaien van gras. Ook moet worden opgemerkt dat buurtgeluid ook op departementaal niveau kan worden gereguleerd. Bij besluit van de prefectuur kunnen regels worden vastgesteld betreffende het maaien van gazons.

Voor huiseigenaars

Het is in het belang van de eigenaar om bij het gemeentehuis en de prefectuur na te gaan of het maaien van gras binnen de gemeente bij decreet van de gemeente of de prefectuur is geregeld. Zo voorkom je sancties als de vastgestelde regels niet worden nageleefd (zie hieronder).

In mede-eigendom

Condominium eigenaren dienen het condominium te raadplegen om te weten of er speciale bepalingen zijn voor het maaien. Indien dit het geval is en de regels niet worden nageleefd, kan het mede-eigendomsconsortium worden verzocht in te grijpen om een einde te maken aan de inbreuken.

Voor huurders

Indien een buurman die zijn woning huurt de maaitijden van de gemeente of het departement niet respecteert, kan de buurt de eigenaar van het gebouw op de hoogte brengen van de geluidsoverlast die door zijn huurder wordt veroorzaakt en hem vragen te stoppen.

Wettelijk maairooster

De toegestane maaitijden verschillen per gemeente en per departement. Sommige gemeenten verbieden hun burgers om hun gazons op zon- en feestdagen te maaien. Hieronder vind je de schema’s die over het algemeen worden toegepast voor tuinieren en doe-het-zelfwerk.

Maaitijden tijdens werkdagen Maandag tot vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 19:30 uur
Maaitijden op zaterdag Van 9:00 tot 12:00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur
Maaitijden op zondag Van 10:00 tot 12:00 uur en in sommige gemeenten van 16:00 tot 18:00 uur
Maaitijden op feestdagen Van 10:00 tot 12:00 uur

Risico’s

Als het maaien van het gazon wordt uitgevoerd buiten de wettelijke tijdspannes of die voorzien in het gemeentelijke of prefectorale decreet, kan een buur de politie, de gemeentepolitie of de gendarmerie bellen.

De overtreder kan dan een forfaitaire boete worden opgelegd. Het bedrag ervan bedraagt:

 • € 68 als de dader de boete onmiddellijk betaalt of binnen de 45 dagen na de vaststelling van de overtreding (of de verzending van de kennisgeving van de overtreding)
 • € 180 na deze termijn.

Verhaal bij het maaien buiten de wettelijke uren

In geval van herhaalde geluidsoverlast en met name van gazonmaaiingen die vaak buiten de toegestane tijdspanne worden uitgevoerd, wordt aanbevolen met minnelijke procedures te beginnen. Een eenvoudig gesprek met de buurman kan voldoende zijn.

Als dit laatste het geval is, is het raadzaam om naar het stadhuis of de prefectuur te gaan om te controleren of er een gemeentelijk of prefectoraal decreet is dat de maaitijden regelt. In het kader van een mede-eigendom is het noodzakelijk om de regels van het mede-eigendom te raadplegen die bepaalde geluiden kunnen beperken of verbieden, met inbegrip van het maaien van gazons. Je kunt dan een gewone brief sturen naar de luidruchtige buurman met het verzoek te stoppen door je te beroepen op de geldende reglementering in de gemeente en/of het mede-eigendom.

In geval van non-respons of als de overlast blijft bestaan, kan het best opnieuw een brief worden verstuurd, maar ditmaal per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Tegelijkertijd kan het zinvol zijn om een beroep te doen op een derde, zoals een andere buur die ook last heeft van geluidsoverlast.

Het is mogelijk om, in het kader van een minnelijke schikking en dus buiten een gerechtelijke procedure, een bemiddelaar van de rechtspraak in te schakelen. Dit proces is gratis. Er is een website waarop de contactgegevens te vinden zijn van de gerechtelijke bemiddelaar die zich het dichtst bij jouw woonplaats bevindt: https://www.conciliateurs.fr/Trouve.... Door je adres in te typen krijg je toegang tot het telefoonnummer, het postadres en de openingstijden van deze beëdigde en vrijwillige rechtshulpverlener.

Als de problemen aanhouden, wordt geadviseerd een gerechtsdeurwaarder in te schakelen die de overlast zal constateren.

Als een buurman van mening is dat het maaien van het gazon buiten de toegestane uren hem schade berokkent, kan hij zich wenden tot de arrondissementsrechtbank. Om de realiteit van de schade aan te tonen en de hoogte van de schadevergoeding te bepalen, moet zoveel mogelijk bewijsmateriaal worden geleverd: briefuitwisselingen, getuigenissen van andere buren, politie- of gendarmerierapporten, deurwaardersrapporten of zelfs verzoekschriften uit de buurt.

Foto’s en video’s die zijn gemaakt zonder medeweten van de oproerkraaier zijn echter niet toegestaan.
 
Wanneer het vermeende slachtoffer het proces verliest of als de procedure als beledigend werd beschouwd, kan de klager een boete van maximaal € 3.000 worden opgelegd en moet hij mogelijk schadevergoeding betalen aan de beschuldigde buurman.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Wapenbezit

  Vanaf 6 september 2013 geldt in Frankrijk een nieuwe indeling van wapens en munitie.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention