allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBetalen en teruggaveBelastingvoordelen waar je mogelijk recht op hebt
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Belastingvoordelen waar je mogelijk recht op hebt

vrijdag 22 juni 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 5 mei 2019

Heb je thuis iemand in dienst, worden je kinderen door anderen verzorgd en opgevoed, investeer je in een huurwoning...
Een overzicht van de belangrijkste heffingskortingen en belastingverminderingen waar je (misschien) van kunt profiteren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Belastingvoordeel op liefdadigheid
Beoordeling:
Bezoeken: 278
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Belastingvoordeel voor het in dienst hebben van een werknemer thuis

Om de ontwikkeling van persoonlijke diensten te bevorderen, hebben de overheden een specifiek fiscaal kader voor deze sector opgezet. Je kunt een mindering op de inkomstenbelasting krijgen als je een werknemer thuis in dienst hebt, of je nu werkt of werkloos of gepensioneerd bent.

De crédit d’impôt bedraagt 50% van de uitgaven voor diensten aan de persoon tot een maximum dat varieert tussen de € 12.000 en € 20.000 per jaar.

 • Belastingvoordeel bij werknemer aan huis
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Betalen en teruggave

  Je kunt misschien in aanmerking komen voor belastingvoordeel voor kosten in verband met arbeid van een privé-werknemer.

Familiegebonden belastingverlagingen

Kinderopvangkosten voor jonge kinderen buitenshuis

Je kunt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een belastingaftrek van 50% van de uitgaven voor de verzorging van jouw kinderen of kleinkinderen ten laste in een crèche, kinderdagverblijf of bij een erkende assistante maternelle. Het kind moet op 1 januari van het belastingjaar jonger zijn dan 6 jaar.

De kosten zijn beperkt tot € 2.300 per kind en € 1.150 in geval van voogdij.

Subsidiabele kosten zijn de kosten die uitsluitend verband houden met de zorg voor het kind die je daadwerkelijk draagt. Voedselkosten worden daarom niet in aanmerking genomen. Subsidies voor kinderopvang (subsidies voor kinderopvang ontvangen door de CAF en eventueel door de werkgever) moeten in mindering worden gebracht.

Naar school gaan van kinderen

Als jouw kind naar school gaat, kun je in aanmerking komen voor een korting op de inkomstenbelasting. Het kind moet ten laste zijn, geen inkomsten hebben en middelbaar of hoger onderwijs volgen tijdens het lopende schooljaar op 31 december van het belastingjaar.

Het bedrag van de vermindering hangt af van het onderwijsniveau: € 61 voor het collège, € 153 euro voor het lycée en € 183 euro voor het hoger onderwijs.

Je komt ook in aanmerking voor de belastingvermindering als het kind toelagen ontvangt in het kader van een verplichte stage of als hij of zij een beurs heeft.

Belastingvoordelen gerelateerd aan huisvesting

Belastingkrediet voor de hoofdverblijfplaats

Met de CITE kun je je inkomstenbelasting verlagen met een deel van de kosten die je maakt bij energiemaatregelen aan de woning, ongeacht of je eigenaar van die woning bent.

Het huis, vrijstaand huis of appartement, moet jouw hoofdverblijf zijn en meer dan 2 jaar geleden zijn voltooid.

Apparatuur en materialen moeten worden geleverd door een bedrijf en voldoen aan technische en prestatie-eisen. Voor bepaalde werkzaamheden moet het bedrijf RGE-gecertificeerd zijn.

In 2018 wordt het systeem vernieuwd en zijn er wijzigingen in aangebracht. Het belastingkrediet bedraagt 15% of 30% van het bedrag van de uitgaven, afhankelijk van hun aard. Het bedrag van de uitgaven dat in aanmerking komt voor het belastingkrediet is beperkt tot € 8.000 euro voor een alleenstaande en € 16.000 euro voor een stel dat gezamenlijk wordt belast. Dit bedrag wordt verhoogd met € 400 per persoon ten laste.

In 2019 zal de CITE de vorm aannemen van een subsidie voor de voltooiing van de werkzaamheden.

Belastingkrediet in verband met een huurinvestering

In het kader van de wet Pinel kan je een belastingvermindering worden toegekend als je een nieuwe woning bouwt of de aankoop doet van een nieuwe woning of een woning die gelijkgesteld wordt met het oog op de huur, op voorwaarde dat je voldoet aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de huurder en de huur.

De woning moet als hoofdwoning worden verhuurd voor ten minste 6 of 9 jaar, uiterlijk een jaar na de voltooiing van de bouw of aankoop ervan. De maandelijkse huurprijs is beperkt tot bepaalde maxima en middelen.

De belastingvermindering heeft betrekking op de verwerving, bouw of verbouwing van ten hoogste twee woningen, uitgevoerd tussen 1 september 2014 en 31 december 2021, binnen de grenzen van een plafond per vierkante meter woonruimte die is vastgesteld op € 5.500 en niet meer bedraagt dan € 300.000.

De belastingvermindering bedraagt 12% voor een 6-jarige huurverplichting en 18% voor een 9-jarige verplichting.

Bij de begrotingswet 2018 werd de regeling geheroriënteerd op bepaalde gebieden waar het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod het grootst is, wat de toegang tot huisvesting uit de huurvoorraad bemoeilijkte. Het gaat hierbij om de gebieden A, A bis en B1, zoals de regio Parijs, de Côte d’Azur en de grote agglomeraties. De regeling inzake investeringssteun voor de verhuur van woningen is ook uitgebreid tot woningen in gemeenten op het grondgebied waarvan een overeenkomst is gesloten voor de revitalisering van defensieterreinen, teneinde de bouw van nieuwe woningen aan te moedigen in gemeenten waar defensieterreinen zijn teniet gedaan.

Belastingverlaging in verband met een investering in het kapitaal van een onderneming

Je kunt in aanmerking komen voor een vermindering van de inkomstenbelasting als je stortingen verricht in het kader van de inschrijving op het startkapitaal of kapitaalverhogingen van een onderneming. Je moet jouw aandelen gedurende een minimumperiode aanhouden, d.w.z. tot het einde van het 5de jaar volgend op het jaar van inschrijving. Bovendien mag de aankoop van effecten geen aanleiding geven tot terugkoop vóór het einde van het tiende jaar volgend op dat van de inschrijving.

Betrokken ondernemingen

 • Met statutaire zetel in Frankrijk of in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat van de Europese Economische Ruimte die met Frankrijk een overeenkomst ter bestrijding van belastingfraude heeft gesloten (IJsland, Noorwegen);
 • Onderworpen aan vennootschapsbelasting;
 • Het uitoefenen van een commerciële activiteit;
 • Minder dan 5 jaar geleden opgericht en in de zaai-, start- of expansiefase;
 • Minder dan 50 werknemers;
 • Een omzet of balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro gedurende het boekjaar.

Het bedrag van de belastingvermindering is gelijk aan 18% van de betalingen die elk jaar gedurende de referentieperiode zijn verricht, met een maximum van € 50.000 voor een alleenstaande (alleenstaande, weduwe of gescheiden) en € 100.000 voor paren die gezamenlijk belastingplichtig zijn (gehuwd of PACS).

Belastingverlaging voor schenkingen aan verenigingen

De schenking aan verenigingen kan aanleiding geven tot een vermindering van de inkomstenbelasting met 66% of zelfs 75% van het bedrag dat afhankelijk is van de gekozen vereniging, binnen de limiet van 20% van het belastbaar inkomen.

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, moeten jouw betalingen, in welke vorm dan ook, belangeloos zijn en geen tegenprestatie kennen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention